مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 موضوع اصلی این شماره | شاهدان یَهُوَه چه کسانی هستند؟‏

شاهدان یَهُوَه چه اعتقاداتی دارند؟‏

شاهدان یَهُوَه چه اعتقاداتی دارند؟‏

شاهدان یَهُوَه معتقدند که «کلِ نوشته‌های مقدّس از خدا الهام شده است و .‏ .‏ .‏ مفید است.‏» (‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶‏)‏ ما از کتاب مقدّس به عنوان راهنمایی کاربردی برای شناخت آفریدگار و داشتن زندگی‌ای هدفمند استفاده می‌کنیم.‏

کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «بگذار بدانند که تو تنها،‏ که نامت یَهُوَه است،‏ بر تمامی زمین متعال هستی!‏» (‏مزمور ۸۳:‏۱۸‏)‏ بنابراین،‏ ما تنها یَهُوَه خدا را می‌پرستیم و چون شاهدان او هستیم همواره تلاش می‌کنیم دیگران را با نام او آشنا کنیم.‏—‏اِشَعْیا ۴۳:‏۱۰-‏۱۲

ما مسیحیان معتقدیم که عیسی،‏ «پسر خدا،‏»‏ * به زمین آمد و مسیح موعود شناخته شد.‏ (‏یوحنا ۱:‏۳۴،‏ ۴۱؛‏ ۴:‏۲۵،‏ ۲۶‏)‏ بعد از مرگش به آسمان بالا برده شد.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۳،‏ ۴‏)‏ بعدها به مقام حکمران پادشاهی خدا رسید.‏ (‏مکاشفه ۱۱:‏۱۵‏)‏ این پادشاهی حکومتی آسمانی است که بهشت را دوباره روی زمین برقرار خواهد ساخت.‏ (‏دانیال ۲:‏۴۴‏)‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «حلیمان وارث زمین خواهند شد،‏ و از فراوانی سلامتی [صلح و آرامش] لذت خواهند برد.‏»—‏مزمور ۳۷:‏۱۱،‏ ۲۹‏.‏

‏«شاهدان یَهُوَه معتقدند که هنگام خواندن کتاب مقدّس،‏ خدا با آنان صحبت می‌کند.‏ هنگامی که در زندگی با مشکلی روبرو می‌شوند،‏ در کلام خدا به دنبال راه حل آن هستند.‏ .‏ .‏ .‏ برای آنان کلام خدا هنوز زنده است.‏»—‏بنجامین چِرایات،‏ روحانی کاتولیک،‏ روزنامهٔ آلمانی مونستِرلِندیشِ فولکسایتونگ

شاهدان یَهُوَه معتقدند که اصول کتاب مقدّس حتی امروزه نیز برای مردم سودمند است.‏ (‏اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏ بنابراین،‏ ما به‌دقت به این اصول عمل می‌کنیم و به آن‌ها پای‌بند می‌مانیم.‏ برای مثال،‏ کتاب مقدّس به ما هشدار می‌دهد از اعمالی که ذهن و جسم ما را آلوده می‌کند،‏ اجتناب کنیم.‏ به همین دلیل ما از مصرف دخانیات یا مواد مخدّر دوری می‌کنیم.‏ (‏۲قُرِنتیان ۷:‏۱‏)‏ ما همچنین از اعمالی که کتاب مقدّس مستقیماً آن‌ها را محکوم کرده است،‏ اجتناب می‌کنیم؛‏ اعمالی مانند مصرف بی‌رویهٔ مشروبات الکلی،‏ اعمال نامشروع جنسی و دزدی.‏—‏۱قُرِنتیان ۶:‏۹-‏۱۱‏.‏

^ بند 5 کتاب مقدّس همچنین عیسی را «پسر یگانهٔ خدا» می‌خواند؛‏ زیرا او اولین و تنها مخلوقی بود که یَهُوَه مستقیماً به دست خود آفرید.‏—‏یوحنا ۳:‏۱۸؛‏ کولُسیان ۱:‏۱۳-‏۱۵‏.‏