برج دیده‌بانی نوامبر ۲۰۱۵ | شاهدان یَهُوَه چه کسانی هستند؟‏

به راستی چه مرجعی بهتر از خود شاهدان یَهُوَه برای پاسخ به این سؤال؟‏

موضوع اصلی این شماره

شاهدان یَهُوَه چه کسانی هستند؟‏

آیا شما هم نظری مشابه با نظرات عنوان‌شده در این مقاله دارید؟‏

موضوع اصلی این شماره

شاهدان یَهُوَه چگونه افرادی هستند؟‏

شاید برای شما جالب باشد اگر بدانید که ما خود را از سایر مردم جدا نمی‌کنیم

موضوع اصلی این شماره

شاهدان یَهُوَه چه اعتقاداتی دارند؟‏

ایمان همه شاهدان یَهُوَه بر اساس باورهایی پایه‌ای از کتاب مقدّس است

موضوع اصلی این شماره

هزینهٔ خدمت موعظه ما چگونه تأمین می‌شود؟‏

این هزینه‌ها چگونه تأمین می‌شود؟‏ برای چه کاری استفاده می‌شود؟‏

موضوع اصلی این شماره

چرا موعظه می‌کنیم؟‏

ما سه دلیل اصلی برای موعظه جهانی‌مان داریم

آیا از خدا ناامید شده‌اید؟‏

آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید:‏ «چرا خدا اجازه داد این بلا سر من بیاید؟‏»‏

زندگی‌نامه

چیزی بس بهتر از شهرت

مینا هون گودینْسی یک شبه چهره‌ای مشهور شد،‏ ولی زندگی‌اش با آنچه تصوّر می‌کرد،‏ فرق داشت.‏

آیا واقعاً می‌توان خدا را یافت؟‏

موضوعاتی که دربارهٔ خدا غیرقابل درک است به شما کمک می‌کند او را بهتر بشناسید.‏

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدّس

چه کسی می‌تواند فقر را ریشه‌کن سازد؟‏

می‌توانید آنلاین مطالب بیشتری بخوانید

جنگ حارمَگِدّون چیست؟‏

واژهٔ «حارمَگِدّون» تنها یک مرتبه در متون کتاب مقدّس دیده می‌شود،‏ اما کلام خدا بارها به این جنگ اشاره می‌کند.‏