مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدّس

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدّس

آیا ممکن است که روزی فقر در دنیا وجود نداشته باشد؟‏

خدا چگونه فقر را در جهان ریشه‌کن خواهد ساخت؟‏—‏مَتّی ۶:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

فقر شدید باعث می‌شود که میلیون‌ها نفر سالانه به دلیل سوءتغذیه و بیماری جان بسپارند.‏ با آن که مردم در برخی از مناطق دنیا در رفاه می‌باشند،‏ گروهی عظیم در فقر شدید به سر می‌برند.‏ کلام خدا نشان می‌دهد که فقر همیشه مشکلی بزرگ در جامعه بوده است.‏‏—‏یوحنا ۱۲:‏۸ خوانده شود.‏

برای ریشه‌کن ساختن فقر به حکومتی جهانی نیاز است.‏ چنین حکومتی باید قدرت داشته باشد تا منابع دنیا را منصفانه تقسیم کند و به جنگ‌ها که مسبب اصلی فقر است،‏ خاتمه دهد.‏ خدا وعده داده است که روزی چنین حکومتی بر سر قدرت می‌آید.‏‏—‏دانیال ۲:‏۴۴ خوانده شود.‏

چه کسی می‌تواند فقر را ریشه‌کن سازد؟‏

خدا عیسی را مقرّر کرده است تا بر همهٔ مردم حکمرانی کند.‏ (‏مزمور ۲:‏۴-‏۸‏)‏ عیسی فقیران را نجات و به ظلم و خشونت پایان خواهد داد.‏‏—‏ مزمور ۷۲:‏۸،‏ ۱۲-‏۱۴ خوانده شود.‏

چنان که پیشگویی شده است،‏ عیسی صلح و امنیت جهانی را در مقام «سَرور صلح» به ارمغان خواهد آورد.‏ آنگاه،‏ تمامی ساکنان زمین خانه،‏ کار رضایت‌بخش و به‌فراوانی خوراک خواهند داشت.‏‏—‏اِشَعْیا ۹:‏۶،‏ ۷؛‏ ۶۵:‏۲۱-‏۲۳ خوانده شود.‏