مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا واقعاً می‌توان خدا را یافت؟‏

آیا واقعاً می‌توان خدا را یافت؟‏

‏«خدا فوق درک بشر است.‏»—‏فیلون اسکندریه،‏ فیلسوف قرن اول میلادی.‏

‏«[خدا] از هیچ یک از ما دور نیست.‏»—‏ سولُس تارسوسی،‏ خطاب به فیلسوفان قرن اول میلادی در آتن.‏

کدام یک از دو سخنان بالا،‏ دیدگاه شما را توصیف می‌کند؟‏ برای بسیاری،‏ سخنان سولُس تارسوسی که به پولُس رسول نیز معروف است،‏ تسلّی‌دهنده و خوشایند می‌باشد.‏ (‏اعمال ۱۷:‏۲۶،‏ ۲۷‏)‏ علاوه بر آن،‏ در کتاب مقدّس می‌توان سخنان اطمینان‌بخش دیگری نیز یافت.‏ برای مثال،‏ دعای ثبت‌شدهٔ عیسی به پیروانش دلگرمی و اطمینان می‌دهد که شناختن خدا و دستیابی به برکات او امکان‌پذیر است.‏—‏یوحنا ۱۷:‏۳‏.‏

با این حال،‏ فیلسوفانی مانند فیلون دیدگاهی متفاوت داشتند.‏ آنان بر این عقیده بودند که شناختن خدا هرگز امکان‌پذیر نیست،‏ زیرا خدا فوق درک انسان‌هاست.‏ ولی حقیقت چیست؟‏

کتاب مقدّس با صراحت اذعان می‌کند که برای بشر درک برخی از موضوعات دربارهٔ خدا دشوار است.‏ برای مثال،‏ طول هستی آفریدگار،‏ گنجایش ذهن فوق‌العاده‌اش و عمق حکمتش غیر قابل سنجش و اندازه‌گیری است.‏ این نکات،‏ فوق درک بشر است.‏ با این حال،‏ درک نکردن این موضوعات مانعی در راه شناختن خدا نیست.‏ در واقع،‏ تعمّق در این موضوعات باعث می‌شود «به خدا نزدیک»  شویم.‏ (‏یعقوب ۴:‏۸‏)‏ بیایید،‏ اول برخی از موضوعات درک‌نشدنی را دربارهٔ خدا با هم بررسی کنیم.‏ سپس،‏ به موضوعاتی دیگر دربارهٔ خدا توجه می‌کنیم که برای بشر قابل درک است.‏

آنچه دربارهٔ خدا غیر قابل درک است

هستی ابدی خدا:‏ در کلام خدا آمده است که خدا «از ازل تا به ابد» وجود دارد.‏ (‏مزمور ۹۰:‏۲‏)‏ به زبانی دیگر،‏ خدا نه شروعی داشت و نه پایانی دارد.‏ از دیدگاه بشر «شمار سالهای [خدا] را کاوش نتوان کرد.‏»—‏ایّوب ۳۶:‏۲۶‏.‏

اهمیت این مطلب:‏ خدا وعده داده است که زندگی ابدی را به کسانی عطا خواهد کرد که با او دوستی‌ای صمیمی ایجاد کنند.‏ (‏یوحنا ۱۷:‏۳‏)‏ اگر خدا زندگی ابدی نداشت،‏ تا چه حد می‌توانستیم به این وعده اعتماد کنیم؟‏ فقط «پادشاه ابدیت» قادر است چنین وعده‌ای را به تحقق رساند.‏—‏۱تیموتائوس ۱:‏۱۷‏،‏ پاورقی.‏

ذهن خدا:‏ در کلام خدا آمده است که «فَهمِ او را تفحص نتوان کرد،‏» زیرا افکار خدا از افکار ما بسیار بلندتر است.‏ (‏اِشَعْیا ۴۰:‏۲۸؛‏ ۵۵:‏۹‏)‏ از این رو،‏ کتاب مقدّس این سؤال بجا را مطرح می‌کند:‏ «کیست که از فکر خداوند آگاه باشد تا بتواند او را تعلیم دهد؟‏»—‏۱قُرِنتیان ۲:‏۱۶‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو.‏

اهمیت این مطلب:‏ خدا قادر است که به دعای میلیون‌ها نفر همزمان گوش دهد.‏ (‏مزمور ۶۵:‏۲‏)‏ بدون آگاهی خدا حتی گنجشکی به زمین نمی‌افتد.‏ پس آیا ممکن است ذهن خدا چنان مشغول باشد که تک‌تک ما را نادیده گرفته،‏ به دعایمان توجه نکند؟‏ خیر،‏ زیرا ذهن خدا نامحدود است.‏ علاوه بر آن،‏ «ارزش شما [نزد او] بسیار بیشتر از گنجشک‌هاست.‏»—‏مَتّی ۱۰:‏۲۹،‏ ۳۱‏.‏

راه‌های خدا:‏ کلام خدا به ما تعلیم می‌دهد که انسان‌ها هرگز نخواهند توانست «آغاز و انجامِ کار خدا را دریابند.‏» (‏جامعه ۳:‏۱۱‏)‏ از این رو،‏ ما هرگز به شناختی کامل دربارهٔ خدا دست نخواهیم یافت.‏ حکمتی که در پس راه‌های خداست،‏ «فوق ادراک» است.‏ (‏رومیان ۱۱:‏۳۳‏)‏ با این حال،‏ خدا مشتاقانه راه‌های خود را بر کسانی آشکار می‌سازد که در پی خشنودی او هستند.‏—‏عاموس ۳:‏۷‏.‏

طول هستی آفریدگار،‏ گنجایش ذهن فوق‌العاده‌اش و عمق حکمتش غیر قابل سنجش و اندازه‌گیری است

اهمیت این مطلب:‏ هر چه بیشتر کتاب مقدّس را بخوانید و بررسی کنید،‏ موضوعاتی جدید دربارهٔ خدا و راه‌هایش فرا خواهید گرفت.‏ بدین شکل شما می‌توانید تا ابد هر چه بیشتر به خدای مهربان نزدیک شوید.‏

آنچه دربارهٔ خدا قابل درک است

با آن که درک برخی موضوعات دربارهٔ خدا کاملاً میسر نیست،‏ شناختن خدا امکان‌پذیر است.‏ کتاب مقدّس اطلاعات فراوانی دربارهٔ خدا در اختیارمان می‌گذارد.‏ بیایید به بررسی چند نمونه بپردازیم:‏

نام خدا:‏ در کتاب مقدّس آمده است که خدا نامی برای خود برگزیده است.‏ او می‌گوید:‏ «من یهوه هستم!‏ نام من این است!‏» نام خدا بیش از هر نامی دیگر در کتاب مقدّس آمده است،‏ یعنی تقریباً ۷۰۰۰ مرتبه.‏—‏اِشَعْیا ۴۲:‏۸‏.‏

اهمیت این مطلب:‏ عیسی در دعایی که به شاگردانش تعلیم داد،‏ چنین گفت:‏ «پدر ما که در آسمان‌هایی،‏ نام تو مقدّس باد.‏» (‏مَتّی ۶:‏۹‏)‏ آیا مایلید نام خدا را در دعا به زبان بیاورید؟‏ یَهُوَه خدا مشتاقانه کسانی را نجات می‌دهد که برای نامش ارزش و احترام قائل باشند.‏—‏رومیان ۱۰:‏۱۳‏.‏

سکونتگاه خدا:‏ در کتاب مقدّس آمده است که دو عالم وجود دارد،‏ یکی عالم «بالا» که موجودات روحی در آنجا به سر می‌برند و دیگری عالم «پایین» که شامل زمین و گیتی می‌شود.‏ (‏یوحنا ۸:‏۲۳؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۵:‏۴۴‏)‏ در کتاب مقدّس،‏ واژهٔ «آسمان» اغلب به عالم بالا اشاره دارد که «سکونتگاه» آفریدگار نیز می‌باشد.‏—‏۱پادشاهان ۸:‏۴۳‏.‏

 اهمیت این مطلب:‏ درک این موضوع تصویری روشن از خدا به ما می‌دهد.‏ بدین شکل متوجه می‌شویم که خدا نیرویی مبهم نیست که در هر جا و هر چیز وجود داشته باشد.‏ یَهُوَه وجودی حقیقی است و مکانی برای زندگی دارد.‏ با این حال،‏ «هیچ چیز در خلقت نیست که از دید خدا پوشیده باشد.‏»—‏عبرانیان ۴:‏۱۳‏.‏

خصوصیات خدا:‏ در کلام خدا آمده است که یَهُوَه خصوصیاتی دوست‌داشتنی دارد.‏ برای مثال،‏ «خدا محبت است.‏» (‏۱یوحنا ۴:‏۸‏)‏ هرگز دروغ نمی‌گوید.‏ (‏تیتوس ۱:‏۲‏)‏ رحیم،‏ دلسوز و دیرخشم است و تبعیض قائل نمی‌شود.‏ (‏خروج ۳۴:‏۶؛‏ اعمال ۱۰:‏۳۴‏)‏ شاید برای بسیاری جای تعجب باشد که آفریدگار می‌خواهد با کسانی که به او احترام می‌گذارند،‏ رابطه‌ای صمیمی ایجاد کند.‏—‏مزمور ۲۵:‏۱۴‏.‏

اهمیت این مطلب:‏ شما می‌توانید دوست یَهُوَه خدا شوید.‏ (‏یعقوب ۲:‏۲۳‏)‏ هر چه بیشتر با خصوصیات نیکوی یَهُوَه آشنا شوید،‏ درکتان از گزارشات کتاب مقدّس بهتر خواهد شد.‏

خداوند را بجویید

کتاب مقدّس تصویری روشن از یَهُوَه خدا به دست ما می‌دهد.‏ درک خدا فرای عقل بشر نیست.‏ در واقع،‏ آفریدگار از تک‌تک ما می‌خواهد که او را بشناسیم.‏ در کلام خدا چنین وعده‌ای آمده است:‏ «اگر خداوند را بجویی او را خواهی یافت.‏» (‏۱تواریخ ۲۸:‏۹‏)‏ شما را ترغیب می‌کنیم تا خدا را با خواندن کتاب مقدّس و تعمّق در آن بشناسید.‏ اگر چنین کنید،‏ مطابق با وعدهٔ کلامش،‏ خدا «به شما نزدیک خواهد شد.‏»—‏یعقوب ۴:‏۸‏.‏

هر چه بیشتر کتاب مقدّس را بخوانید و بررسی کنید،‏ موضوعاتی جدید دربارهٔ خدا و راه‌هایش فرا خواهید گرفت

شاید از خود بپرسید:‏ «از آنجایی که همه چیز را در مورد آفریدگار درک نمی‌کنم،‏ چطور می‌توانم با او دوست شوم؟‏» به این مثال توجه کنید:‏ آیا دوست صمیمی دکتری جرّاح باید لیسانس پزشکی داشته باشد؟‏ به هیچ وجه!‏ ممکن است رشتهٔ کاریِ دوست آن جرّاح متفاوت باشد.‏ با این حال،‏ دوستی آنان غیرممکن نیست.‏ آنچه برای دوست آن جرّاح مهم است،‏ آشنایی با خصوصیات و علایق آن جرّاح است.‏ به همین شکل،‏ شما با بررسی کتاب مقدّس می‌توانید بیاموزید که برای ایجاد دوستی با یَهُوَه خدا چه چیزی لازم است.‏

بله،‏ از طریق کتاب مقدّس تصویری واضح از آفریدگارمان به دست می‌آوریم تا بتوانیم او را بشناسیم.‏ آیا مایلید که بیشتر با یَهُوَه خدا آشنا شوید؟‏ شاهدان یَهُوَه،‏ تعالیم کتاب مقدّس را به‌رایگان آموزش می‌دهند.‏ شما را ترغیب می‌کنیم تا با یکی از شاهدان یَهُوَه در محل سکونتتان تماس بگیرید یا از سایت www.jw.org/fa دیدن کنید.‏