مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 موضوع اصلی این شماره | شاهدان یَهُوَه چه کسانی هستند؟‏

چرا موعظه می‌کنیم؟‏

چرا موعظه می‌کنیم؟‏

مهم‌ترین مشخصهٔ ما شاهدان یَهُوَه فعالیت موعظهٔ جهانی‌مان است که به صورت خانه‌به‌خانه،‏ در اماکن عمومی و در هر مکانی که قادر به صحبت با مردم باشیم انجام می‌شود.‏ چرا تا این حد به کار موعظه اهمیت می‌دهیم؟‏

ما شاهدان یَهُوَه با فعالیت موعظهٔ خود خدا را ستایش و تمجید می‌کنیم و مردم را با نام او آشنا می‌سازیم.‏ (‏عبرانیان ۱۳:‏۱۵‏)‏ همچنین از دستور عیسی مسیح پیروی می‌کنیم که گفت:‏ «پس بروید و از مردمِ همهٔ قوم‌ها شاگرد بسازید،‏ .‏ .‏ .‏ و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده‌ام به عمل آورند.‏»—‏مَتّی ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏.‏

دلیل دیگر موعظهٔ ما محبت به مردم است.‏ (‏مَتّی ۲۲:‏۳۹‏)‏ البته ما واقفیم که بیشتر مردم اعتقادات مذهبی خود را دارند و بعضی‌ها علاقه‌ای به پیام ما نشان نمی‌دهند.‏ با این حال،‏ ما هنوز معتقدیم که تعالیم کتاب مقدّس نجات‌بخش است.‏ به همین دلیل ما همواره مانند مسیحیان قرن اول عمل می‌کنیم.‏ آنان نیز «تعلیم و بشارت می‌دادند که عیسی همان مسیح است و از این کار باز نمی‌ایستادند.‏»—‏اعمال ۵:‏۴۱،‏ ۴۲‏.‏

جامعه‌شناسی به نام آنتونیو کوا مادورا چنین نوشت:‏ «شاهدان یَهُوَه برای رساندن پیام کتاب مقدّس به دورترین نقاط جهان از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.‏»—‏روزنامهٔ ال اونیورسال،‏ ونزوئلا

بسیاری از افرادی که نشریات ما را می‌خوانند شاهد یَهُوَه نیستند.‏ همچنین میلیون‌ها نفر با این که اعتقادات مذهبی متفاوتی دارند،‏ تعالیم کتاب مقدّس را از ما یاد می‌گیرند و برای این فعالیتمان از ما قدردانند.‏

البته،‏ شاید شما پرسش‌های دیگری دربارهٔ شاهدان یَهُوَه داشته باشید.‏ برای دریافت پاسخ پرسش‌های خود می‌توانید:‏

  • از یکی از شاهدان یَهُوَه سؤال کنید.‏

  • به سایت ما،‏ www.jw.org/fa مراجعه نمایید.‏

  • در جلساتمان که برای عموم رایگان است شرکت کنید.‏