مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

مفیدترین کتاب در تاریخ

مفیدترین کتاب در تاریخ

کتاب مقدّس بسیار بیش از هر کتاب دیگر ترجمه و پخش شده است.‏ حکمت نهفته در آن بیش از هر نشریهٔ دیگری به گوش مردم رسیده و به بسیاری کمک کرده است.‏ به این آمار توجه کنید:‏

ترجمه و توزیع کتاب مقدّس

 • ‏٫۵‏%۹۶ از مردم دنیا به کتاب مقدّس دسترسی دارند

 • ۳۳۵۰ زبان قابل دسترس (‏کل یا بخشی از کتاب)‏

 • ۰۰۰‏٬‏۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تعداد تخمینی نسخه‌های تولیدشده،‏ بسیار بیش از هر کتاب دیگری در تاریخ

برای کسب اطلاعات بیشتر

به سایت jw.org/fa مراجعه کنید.‏ در آنجا می‌توانید:‏

شاهدان یَهُوَه و کتاب مقدّس

شاهدان یَهُوَه در ترجمه و توزیع کتاب مقدّس فعالیت می‌کنند.‏

فهرستی از برخی ترجمه‌های کتاب مقدّس به انگلیسی و فارسی که طی سال‌ها توزیع کرده‌ایم.‏

 • آمریکن استاندارد ورژن چاپ ۱۹۰۱ *

 • کتاب مقدّس به انگلیسی نوین،‏ بایینگتُن *

 • ترجمهٔ مؤکدِ دوزبانه *

 • ترجمهٔ کینگ جیمز *

 • ریوایزد استاندارد ورژن *

 • تیشن‌دورف عهد جدید *

 • ترجمهٔ قدیم

 • ترجمهٔ هزارهٔ نو

ترجمهٔ دنیای جدید

 • ۱۸۰+ زبان (‏کل یا بخشی از کتاب مقدّس)‏

 • ۲۲۷ میلیون نسخه از ترجمهٔ دنیای جدید که از سال ۱۹۵۰ به چاپ رسیده است

^ بند 13 در حال حاضر به انگلیسی و پرتغالی موجود است.‏ به‌زودی به زبان‌های دیگر نیز در دسترس خواهد بود.‏

^ بند 18 انگلیسی.‏

^ بند 19 انگلیسی.‏

^ بند 20 انگلیسی.‏

^ بند 21 انگلیسی.‏

^ بند 22 انگلیسی.‏

^ بند 23 انگلیسی.‏