مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

در این شماره از بیدار شوید!‏‏:‏ آیا کتاب مقدّس می‌تواند زندگی‌تان را بهتر کند؟‏

در این شماره از بیدار شوید!‏‏:‏ آیا کتاب مقدّس می‌تواند زندگی‌تان را بهتر کند؟‏

کتابی کهن برای زندگی امروز

کتاب مقدّس فقط شامل راهنمایی و تعالیم مذهبی نیست.‏ در این کتاب برای جنبه‌های مختلف زندگی توصیه‌های مفید و عملی بسیاری آمده است،‏ از جمله:‏

  • سلامت جسمی

  • سلامت عاطفی

  • خانواده و رابطه‌های دوستی

  • کنترل هزینه‌های زندگی

  • رشد معنوی

مفیدترین کتاب در تاریخ

کتاب مقدّس نسل بعد از نسل به انسان‌ها در راه زندگی بهتر کمک کرده است.‏ این کتاب یا بخش‌هایی از آن امروزه به بیش از سه هزار زبان در دسترس است.‏ شما هم می‌توانید از حکمت و توصیه‌های عملی آن فایده برید.‏