مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتابی کهن برای زندگی امروز

کتابی کهن برای زندگی امروز

بسیاری کتاب مقدّس را به دلیل تعالیم مذهبی‌اش مقدّس می‌شمارند.‏ البته مطالب این کتاب فقط به این تعالیم محدود نمی‌شود.‏ کتاب مقدّس شامل توصیه‌هایی بسیار مفید برای زندگی روزمرهٔ ماست.‏

تنها برای نمونه به گفته‌های چند نفر اشاره می‌کنیم که از خواندن کتاب مقدّس و به کار بستن توصیه‌های آن فایده برده‌اند.‏

‏«زندگی‌ام متعادل‌تر شده،‏ طرز فکر و احساس بهتری دارم،‏ شادتر و راضی‌ترم.‏»‏‏—‏فیونا.‏

‏«مطالعهٔ کتاب مقدّس به زندگی‌ام هدف و مفهوم واقعی بخشیده.‏»‏‏—‏گِنیتکو.‏

‏«کیفیت زندگی‌ام با گذشته قابل مقایسه نیست.‏ کمتر کار می‌کنم و وقت بیشتری با خانواده‌ام می‌گذرانم.‏»‏‏—‏اندرو.‏

افراد بسیاری تجربه‌ای مشابه داشته‌اند.‏ در سراسر دنیا بسیاری به این نتیجه رسیده‌اند که کتاب مقدّس راهنمایی‌ها و توصیه‌های مفیدی برای زندگی روزمره دارد.‏

در این شماره به این موضوع می‌پردازیم که چگونه توصیه‌های کتاب مقدّس در موارد زیر به ما کمک می‌کند:‏

  • سلامت جسمی

  • سلامت عاطفی

  • خانواده و رابطه‌های دوستی

  • کنترل هزینه‌های زندگی

  • رشد معنوی

مقالات این شماره نشان می‌دهد که کتاب مقدّس فقط شامل تعالیم مذهبی نیست،‏ با به کار بستن توصیه‌های آن می‌توانید زندگی بهتری نیز داشته باشید.‏