مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

رشد معنوی

رشد معنوی

همان طور که در مقالهٔ اول گفته شد بسیاری کتاب مقدّس را به دلیل راهنمایی‌ها و تعالیم آن مقدّس می‌شمارند.‏ آنان بر این عقیده‌اند که با خواندن و به کاربستن راهنمایی‌های آن از لحاظ معنوی رشد می‌کنند و مفهوم و مقصود زندگی را درک می‌کنند.‏

از دید کتاب مقدّس کسانی که به «امور روحانی» یا رشد معنوی اهمیت می‌دهند،‏ برای معیارهای خدا ارزش قائلند و مطابق با آن زندگی می‌کنند.‏ اما «افراد نَفسانی» به افکار خود متکی‌اند و خواسته‌ها و امیال خود را دنبال می‌کنند.‏—‏یهودا ۱۸،‏ ۱۹،‏ اِفِسُسیان ۵:‏۱‏.‏

امید

اصلی از کتاب مقدّس:‏ ‏«اگر در روز سختی دلسرد شوی،‏ قدرتت کم می‌شود.‏»—‏امثال ۲۴:‏۱۰‏،‏ دج.‏

این به چه معناست؟‏ دلسردی و ناامیدی می‌تواند از قدرت و توانمان برای غلبه بر مشکلات بکاهد.‏ اما امید به ما قدرت می‌بخشد تا ادامه دهیم.‏ دانستن این که مشکلاتمان موقتی است،‏ به ما دلگرمی می‌دهد.‏ حتی می‌توان انتظار داشت که از موقعیتی سخت نتیجه‌ای خوب حاصل شود.‏

چه می‌توان کرد؟‏ دیدی مثبت به آینده داشته باشید.‏ به جای این که خود را بابت آنچه ممکن است پیش آید نگران کنید یا منتظر شرایطی ایده‌آل برای عمل باشید،‏ هماهنگ با اهدافتان قدم بردارید.‏ البته همیشه احتمال وقوع حادثه یا واقعه‌ای غیرمنتظره وجود دارد.‏ (‏جامعه ۹:‏۱۱‏)‏ اما اغلب موقعیت از آنچه انتظار داریم،‏ بهتر می‌شود.‏ در کتاب مقدّس این تشبیه زیبا آمده است:‏ «بامدادان بذر خود را بِکار،‏ و شامگاهان دست خود را باز مدار.‏ زیرا نمی‌دانی کدام ثمر خواهد داد،‏ این یا آن،‏ یا آنکه هر دو به یکسان نیکو خواهد بود.‏»—‏جامعه ۱۱:‏۶‏.‏

 پاسخ به پرسش‌های مهم زندگی

اصلی از کتاب مقدّس:‏ ‏«کلام تو راستی است.‏»—‏مزمور ۱۱۹:‏۱۶۰‏.‏

این به چه معناست؟‏ کتاب مقدّس به پرسش‌هایی پاسخ می‌دهد که می‌توان گفت برای همه مطرح است.‏ برای مثال،‏ پرسش‌هایی از این قبیل:‏

  • ما چگونه هستی یافته‌ایم؟‏

  • چرا به وجود آمده‌ایم؟‏

  • بعد از مرگ چه روی می‌دهد؟‏

  • آیا زندگی همین است؟‏

میلیون‌ها نفر در سراسر زمین با بررسی کتاب مقدّس و یافتن پاسخ این پرسش‌ها و پرسش‌هایی دیگر زندگی‌شان را بهبود بخشیده‌اند.‏

چه می‌توان کرد؟‏ شما نیز تعالیم کتاب مقدّس را بررسی کنید.‏ از شاهدان یَهُوَه برای درک کتاب مقدّس کمک بخواهید.‏ به مطالبی که در سایت jw.org/fa آمده است نظری بیندازید یا در یکی از جلسات ما که رایگان و برای عموم آزاد است شرکت کنید.‏

اصولی دیگر از کتاب مقدّس

در سایت jw.org/fa فیلم کوتاهی را ببینید،‏ با عنوان:‏ چرا مطالعهٔ کتاب مقدّس اهمیت دارد؟‏ این فیلم به ۸۸۰ زبان موجود است

به نیاز معنوی خود توجه کنید.‏

‏«خوشا به حال کسانی که به نیاز خود به هدایت الٰهی آگاهند.‏»—‏مَتّی ۵:‏۳‏،‏ پاورقی.‏

از طریق کتاب مقدّس خدا را بهتر بشناسید.‏

‏‹خدا را جستجو کنید و اگر با سعی تمام او را بجویید،‏ حقیقتاً او را خواهید یافت.‏ به‌راستی که او از هیچ یک از ما دور نیست.‏›—‏اعمال ۱۷:‏۲۷‏.‏

پیام کتاب مقدّس را بخوانید و بر آن تأمل کنید.‏

‏«خوشا به حال کسی که .‏ .‏ .‏ رغبتش در شریعت خداوند باشد و شبانه‌روز در شریعت او تأمل کند.‏ .‏ .‏ .‏ در هر آنچه کند کام یابد.‏»—‏مزمور ۱:‏۲،‏ ۳‏.‏