بیدار شوید!‏ شمارهٔ ۳ ۲۰۱۹ | آیا کتاب مقدّس می‌تواند زندگی‌تان را بهتر کند؟‏

کتاب مقدّس به مردمی از نسل‌های مختلف کمک کرده است زندگی بهتری داشته باشند.‏ شما می‌توانید از اصول و توصیه‌های عملی آن برای زندگی روزمره‌تان فایده ببرید.‏

کتابی کهن برای زندگی امروز

به گفته‌های چند نفر توجه کنید که از خواندن کتاب مقدّس و به کار بستن توصیه‌های آن فایده برده‌اند.‏

سلامت جسمی

اصول کتاب مقدّس ما را ترغیب می‌کند که آنچه از دستمان برمی‌آید برای سلامتمان بکنیم.‏

سلامت عاطفی

اگر احساساتمان را کنترل کنیم فایدهٔ فراوان می‌بریم.‏

خانواده و رابطه‌های دوستی

برای موفقیت در روابط دوستی آنچه اهمیت دارد این است که چه می‌توانیم بدهیم نه این که چه می‌توانیم بگیریم.‏

کنترل هزینه‌های زندگی

چگونه اصول کتاب مقدّس می‌تواند به شما کمک کند تا مشکلات مالی‌تان را به حداقل برسانید؟‏

رشد معنوی

با معیارهای خدا و اصول کتاب مقدّس از نظر معنوی رشد کنید.‏ ببینید چگونه.‏

مفیدترین کتاب در تاریخ

آمار نشان می‌دهد که کتاب مقدّس بسیار بیش از هر کتاب دیگری ترجمه و توزیع شده است.‏

در این شماره از بیدار شوید!‏‏:‏ آیا کتاب مقدّس می‌تواند زندگی‌تان را بهتر کند؟‏

کتاب مقدّس برای امور روزمرهٔ زندگی اصول و توصیه‌هایی عملی دارد.‏