مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

سلامت عاطفی

سلامت عاطفی

کتاب مقدّس در مورد احساساتی که برایمان مضر است،‏ به ما هشدار می‌دهد و ترغیبمان می‌کند احساساتی را در خود پرورش دهیم که برایمان مفید است.‏

خشم

اصلی از کتاب مقدّس:‏ ‏«شخصِ دیرخشم از دلاور بهتر است.‏»—‏امثال ۱۶:‏۳۲‏.‏

این به چه معناست؟‏ توانایی کنترل احساسات و تسلّط بر آن به نفع ماست.‏ البته شاید گاه به دلیلی موجه خشمگین شویم،‏ اما اگر خشممان را کنترل نکنیم مخرّب و آسیب‌زننده خواهد بود.‏ امروزه تحقیقات نشان می‌دهد که خشم مانع می‌شود شخص به‌روشنی فکر کند و اغلب چیزی می‌گوید یا کاری می‌کند که پشیمان می‌شود.‏

چه می‌توان کرد؟‏ بیاموزید هنگام خشم،‏ پیش از این که خشم بر شما تسلّط یابد و واکنش نشان دهید،‏ شما بر آن مسلّط شوید.‏ برخی تصوّر می‌کنند خشم عنان‌گسیخته نشانهٔ قدرت است،‏ اما شخص عاقل به‌خوبی می‌داند که چنین خشمی واقعاً نشانهٔ ضعف است.‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «آن که بر نَفْس خود مسلط نباشد،‏ شهری بی‌حصار را مانَد که بدان رخنه کرده باشند.‏» (‏امثال ۲۵:‏۲۸‏)‏ یک راه کنترل خشم این است که پیش از هر واکنشی به آنچه پیش‌آمده خوب فکر کنید.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «عقل انسان خشم او را بازمی‌دارد.‏» (‏امثال ۱۹:‏۱۱‏)‏ بجاست به تمامی جوانب موضوع فکر کنیم.‏ این کار به ما درایت و قدرت می‌دهد تا احساساتمان را کنترل کنیم.‏

قدردانی

اصلی از کتاب مقدّس:‏ ‏«نشان دهید که شکرگزار هستید.‏»—‏کولُسیان ۳:‏۱۵‏.‏

این به چه معناست؟‏ می‌گویند فقط فردی قدردان می‌تواند شاد باشد.‏ حتی کسانی که مصیبت یا فاجعه‌ای دردناک را  پشت سر گذاشته‌اند نیز این امر را تأیید می‌کنند.‏ طبق گفتهٔ این افراد آنان توانسته‌اند در شرایط سخت تعادل عاطفی خود را حفظ کنند،‏ چون بر آنچه بابت آن قدردان بوده‌اند تمرکز کرده‌اند،‏ نه بر آنچه از دست داده‌اند.‏

چه می‌توان کرد؟‏ هر روز از آنچه بابت آن قدردانید،‏ فهرستی تهیه کنید.‏ لزوماً نباید امور یا چیزهای بزرگ باشد.‏ به چیزهای کوچک فکر کنید،‏ مثل طلوع زیبای خورشید،‏ گفتگو با عزیزی یا حتی بابت روزی نو.‏ اگر برای فکر کردن به این چیزها وقت بگذارید و بابت آن‌ها قدردان باشید شادتر خواهید بود.‏

به‌خصوص کمک بزرگی به خود می‌کنید اگر با خود فکر کنید از چه بابت از خانواده و دوستانتان قدردانید.‏ بجاست به آنان بگویید یا برایشان در ایمیل،‏ پیام یا نامه‌ای بنویسید که از چه جنبه برای آنان ارزش قائلید.‏ این کار رابطهٔ شما را با آنان قوی می‌کند و می‌توانید از شادی‌ای برخوردار شوید که از بخشیدن و دادن حاصل می‌شود.‏—‏اعمال ۲۰:‏۳۵‏.‏

اصولی دیگر از کتاب مقدّس

فایل صوتی کتاب مقدّس را که حدوداً به ۴۰ زبان موجود است می‌توانید در سایت jw.org دانلود کنید

دوری از بحث و جدل.‏

‏«آغازِ مشاجره همچون رخنهٔ آب است؛‏ پس،‏ از آن دست بدار،‏ پیش از آنکه به منازعه بینجامد.‏»—‏امثال ۱۷:‏۱۴‏.‏

پرهیز از نگرانی‌های بی‌مورد برای آینده.‏

‏«هرگز نگران فردا مباشید؛‏ زیرا فردا مشکلات خود را خواهد داشت.‏ مشکلات هر روز برای آن روز کافی است.‏»—‏مَتّی ۶:‏۳۴‏.‏

به جای واکنشی احساسی به مسائل خوب فکر کنید.‏

‏«دوراندیشی تو را نگاهبانی خواهد کرد و فهم،‏ تو را پاس خواهد داشت.‏»—‏امثال ۲:‏۱۱‏.‏