Přejít k článku

Přejít na obsah

 Mladí lidé se ptají

Jsem ztracený případ?

Jsem ztracený případ?

„Vedle své kamarádky jsem se cítila úplně nemožná. Jí na rozdíl ode mě všechno vycházelo a zdálo se, že pro to nemusí ani hnout prstem. Říkala jsem si: Co pro všechno na světě dělám špatně? Ubližovala jsem tím sama sobě.“ (Annette) *

BRÁNÍ ti pocity nedostatečnosti, aby ses pustil do něčeho nového? Podkopávají tvou sebedůvěru dobře míněné připomínky lidí, kterých si vážíš? Odrazují tě dřívější chyby od toho, abys něco zkusil znovu? Pokud ano, jak se se svými selháními — ať už domnělými, nebo skutečnými — můžeš srovnat?

Na tu poslední otázku je dobré znát odpověď, protože dřív nebo později každý něco pokazíme. (Římanům 3:23) Ale lidé, kteří si jdou odhodlaně za svým, se umí se svými chybami vyrovnat — dokážou se na svá selhání podívat z nadhledu a zkusit to znovu. A je pravděpodobné, že podruhé už uspějí. Podívejme se teď, jak se můžeš vypořádat se třemi typy selhání: očekávaným, domnělým a skutečným.

OČEKÁVANÉ SELHÁNÍ → CO BY SE MOHLO STÁT

Počítáš s nejhorším, a tak se o nic ani nepokusíš. Myslíš si, že šance na úspěch jsou mizivé.

V čem je tvůj problém. Zaškrtni, co bys zvládnout chtěl, ale seš si jistý, že to nedokážeš:

  • obhájit svou víru před spolužáky

  • ucházet se o práci

  • mluvit před větším množstvím posluchačů

  • věnovat se nějakému sportu

  • zpívat nebo hrát na hudební nástroj

  • něco jiného ․․․․․

Přemýšlej. O oblasti, kterou jsi zaškrtnul, uvažuj pomocí těchto otázek:

Čeho konkrétně bych chtěl dosáhnout?

․․․․․

Čeho se bojím?

․․․․․

Napiš jeden důvod, proč by ses o to měl pokusit navzdory obavám ze selhání.

․․․․․

Příklad z Bible. Když Mojžíš dostal od Jehovy Boha pověření, aby vedl izraelský národ, jeho první reakce byla, že myslel na to, co by mohlo dopadnout špatně. Namítl: „Pohleď, neuvěří mi a neposlechnou mě.“ Potom začal rozebírat své nedostatky. „Nejsem výřečný člověk,“ řekl. „Vždyť se mi plete jazyk v ústech!“ I když mu Jehova slíbil, že mu pomůže,  Mojžíš žádal: „Pošli prosím někoho jiného.“ (2. Mojžíšova 4:1, 10, 13, Bible21) Nakonec své pověření přijal, a jak to dopadlo, asi víš. S Boží podporou byl Mojžíš v čele izraelského národa čtyřicet let.

Co můžeš udělat ty. Král Šalomoun napsal: „Všechno, co chce činit tvá ruka, konej právě svou silou.“ (Kazatel 9:10) Nepřipusť, aby tě strach ze selhání ochromil, ale jdi odhodlaně za svým cílem. Vzpomeň si na nějakou situaci, kterou jsi zvládl lépe, než jsi původně očekával. Jaké poučení z toho vyplynulo? Jak ti to může pomoci, abys překonal strach ze selhání, který možná pociťuješ teď?

Tip: Pokud je to nutné, popovídej si s rodičem nebo nějakým rozumným kamarádem, kteří ti můžou dodat sebedůvěru. *

DOMNĚLÉ SELHÁNÍ → CO SI MYSLÍŠ, ŽE SE STALO

Když je někdo úspěšný v něčem, co bys taky chtěl umět, připadáš si vedle něj jako nula.

V čem je tvůj problém. S kým konkrétně se srovnáváš a čeho ten člověk dosáhl, že si kvůli tomu připadáš neschopný?

․․․․․

Přemýšlej. Opravdu úspěch toho druhého dokazuje, že jsi neschopný? Uveď nějakou situaci z nedávné doby — například když jste psali písemku —, kterou jsi zvládl dobře, ale někdo jiný byl ještě lepší.

․․․․․

Teď napiš, proč tvé úsilí přesto stálo za to.

․․․․․

Příklad z Bible. Kain se „rozpálil hněvem“, když se Jehova se zalíbením díval na jeho bratra Abela. Bůh Kaina varoval, aby nežárlil, ale také projevil důvěru v to, že Kain dokáže získat jeho přízeň, pokud sám bude chtít. Řekl mu: „Jestliže se obrátíš, abys jednal dobře, nebude vyvýšení?“ * (1. Mojžíšova 4:6, 7)

 Co můžeš udělat ty. Místo abys ‚vyvolával soutěživost‘, třeba i jen ve své mysli, uznej úspěchy druhých. (Galaťanům 5:26; Římanům 12:15) Zároveň, aniž by ses chlubil, si buď vědom svých silných stránek. Bible radí: „Ať každý prokáže, jaké je jeho vlastní dílo, a pak bude mít příčinu k jásání vzhledem k sobě samému.“ (Galaťanům 6:4)

SKUTEČNÉ SELHÁNÍ → CO SE OPRAVDU STALO

Neustále se šťouráš ve svých dřívějších selháních a říkáš si, že vůbec nestojí za to o něco se snažit.

V čem je tvůj problém. Které osobní selhání tě trápí nejvíc?

․․․․․

Odhodlaný člověk po pádu vstane — pokud je to potřeba, i s pomocí druhých

Přemýšlej. Skutečně z tebe selhání, které sis poznamenal, dělá neschopného člověka? Pokud jsi například podlehl nějaké slabosti, opravdu to znamená, že jsi beznadějný případ? Nebo je to pouze známkou toho, že potřebuješ pomoc? Kdybys upadl při nějakém sportu a kamarád ti podal pomocnou ruku, aby ses mohl co nejrychleji vrátit do hry, nepřijal bys ji snad? Proč bys neměl stejný přístup, když se snažíš vyrovnat se svým selháním? Napiš jméno člověka, se kterým by sis mohl o svém problému popovídat. *

․․․․․

Příklad z Bible. Apoštol Pavel byl někdy kvůli svým slabostem velmi sklíčený. Prohlásil: „Jak ubohý jsem člověk!“ (Římanům 7:24, Bible21) Zároveň si však uvědomoval, že jeho nedostatky z něj nedělají ztracený případ, protože řekl: „Bojoval jsem znamenitý boj, běh jsem dokončil, zachoval jsem víru.“ (2. Timoteovi 4:7)

Co můžeš udělat ty. Místo aby ses soustředil jenom na své chyby, připomínej si také své silné stránky. Tak k tobě přistupuje i Jehova. Bible uvádí: „Bůh . . . není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši práci a na lásku, kterou jste projevovali k jeho jménu.“ (Hebrejcům 6:10; Žalm 110:3)

Pamatuj na to, že nikdo není dokonalý. Každému se občas něco nepovede. Pokud se ale naučíš s odhodláním usilovat o své cíle, osvojíš si tak postoj, který ti významně poslouží i v dospělosti. V Příslovích 24:16 je napsáno: „Spravedlivý . . . může padnout i sedmkrát, a jistě vstane.“ Takovým člověkem můžeš být i ty.

 

^ 3. odst. Jméno bylo změněno.

^ 31. odst. Kain Jehovovou radou opovrhl. To, jak hluboko klesl, ukazuje, že je důležité potlačovat jakýkoli sklon závidět druhým jejich úspěch. (Filipanům 2:3)

^ 36. odst. Pokud se křesťan dopustil vážné chyby, bude dobré, když si promluví se sborovým starším. (Jakub 5:14, 16)