Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak se díváte na chyby?

Jak se díváte na chyby?

Don a Margaret * mají na návštěvě dceru s rodinou. Margaret, která před důchodem pracovala jako kuchařka, dělá k večeři nejoblíbenější jídlo svých dvou vnuků – makarony se sýrem.

Všichni sedí u stolu a Margaret přináší jídlo. Když zvedne pokličku, pohled dovnitř ji zarazí. Je tam jen sýrová omáčka! Margaret zapomněla na to hlavní, na makarony!

Chyby děláme všichni, bez ohledu na to, kolik nám je let a jaké máme zkušenosti. Někdy něco bezmyšlenkovitě řekneme nebo špatně načasujeme. Jindy jednoduše něco přehlídneme nebo vypustíme z hlavy. Jak ale na chyby reagovat? Můžeme se jim vyhnout? Důležité je mít na ně správný pohled.

DÍVÁTE SE NA CHYBY STEJNĚ JAKO BŮH?

Pokud se nám něco povede, rádi přijmeme pochvalu a uznání. Co když ale uděláme nějakou chybu? Možná jsme ji udělali neúmyslně nebo si jí nikdo ani nevšiml. Neměli bychom i tak přijmout zodpovědnost a chybu uznat? To vyžaduje pokoru.

Když má o sobě člověk přehnané mínění, možná se bude snažit chybu zlehčovat, úplně ji popírat nebo házet vinu na někoho jiného. Tím se ale obvykle nic nevyřeší a možná to zavaříme někomu, kdo za nic nemůže. A i když se nám zatím daří z takových situací vybruslit, musíme pamatovat, že to není výhodné z dlouhodobého hlediska, protože „každý z nás se bude Bohu zodpovídat sám za sebe“. (Římanům 14:12)

Bůh se na chyby dívá realisticky. V knize Žalmy je popsán jako „milostivý a soucitný“, jako ten, kdo „nevznáší stále výčitky, nechová zlobu navěky“ a kdo „pamatuje, že jsme prach“. Ví, že nejsme dokonalí, a chápe naše nedostatky. (Žalm 103:8, 9, 14; Bible21)

Bůh je navíc náš milující Otec a chce, abychom se na chyby dívali stejně jako on. (Žalm 130:3) V Bibli od něj máme spoustu rad, které nám můžou pomoct správně reagovat, když se něco nepovede nám nebo druhým.

JAK NA CHYBY REAGOVAT

Když člověk udělá chybu a obviňuje druhé nebo se ospravedlňuje, bývá to pro něj psychicky náročné a často tím ztratí i spoustu času. Urazili jste například někoho? Nejlepší je se omluvit, uvést věci na pravou míru a snažit se, aby přátelství bylo jako dřív. Udělali jste něco špatně a sobě nebo někomu jinému tak způsobili nepříjemnost nebo ještě něco horšího? Spíš než abyste se trápili nebo házeli vinu na druhé, ze všech sil se snažte dát věci do pořádku. Trvat na tom,  že se chyba stala někde jinde, často jenom prohlubuje napětí a problém se zbytečně nafoukne. Je lepší se poučit, chybu napravit a jít dál.

Když udělá chybu někdo jiný, je velmi snadné dát najevo, že se nám to nelíbí. Lepší je ale pamatovat na to, co řekl Ježíš Kristus: „Všechno tedy, co chcete, aby vám lidé činili, budete také podobně činit jim.“ (Matouš 7:12) Když uděláte nějakou chybu vy, určitě chcete, aby pro to druzí měli pochopení a možná ji úplně přehlédli. Nebylo by hezké, kdybyste se stejně chovali i vy k nim? (Efezanům 4:32)

JAK DĚLAT MÉNĚ CHYB

Jeden slovník vysvětluje, že chyby vznikají kvůli „špatnému úsudku, nepozornosti nebo tomu, že člověk nezná všechny skutečnosti“. To se čas od času stává každému z nás. Chyby můžeme nicméně omezit, když se zamyslíme nad některými radami z Bible.

Jedna z nich je v Příslovích 18:13: „Kdo odpovídá dříve, nežli vyslechl, je to jeho hloupost a ostuda.“ (Český studijní překlad) Pokud věnujeme trochu víc času tomu, abychom si věci dobře vyslechli a promysleli si, jak se zachovat, vyhneme se tomu, že bychom řekli něco ukvapeného nebo reagovali přehnaně. Hodně nám tedy pomůže, když nejsme se vším rychle hotoví.

Další rada z Bible zní: „Je-li to možné, pokud to závisí na vás, buďte pokojní vůči všem lidem.“ (Římanům 12:18) Ze všech sil se snažte vytvářet příjemnou atmosféru a buďte týmový hráč. Při spolupráci s druhými se chovejte ohleduplně, uctivě a snažte se druhé chválit a povzbuzovat. V takovém prostředí je totiž snadnější odpustit nebo přehlédnout bezmyšlenkovitá slova i chování. A vážnější věci se dají v klidu vyřešit nebo napravit.

Naučte se ze svých chyb vytěžit něco dobrého. Spíš než abyste se vymlouvali, zkuste to brát jako možnost na sobě zapracovat. Potřebujete například víc trpělivosti, laskavosti nebo sebeovládání? A co mírnost, pokoj a láska? (Galaťanům 5:22, 23) Přinejmenším se vždycky můžete naučit, co příště nedělat. Není sice dobré být nezodpovědný, ale je důležité nebrat se příliš vážně. Smysl pro humor totiž dokáže zmírnit případné napětí.

CO Z TOHO MÁME

Když získáme na chyby správný pohled, stanou se pro nás příležitostí k pokroku. Budeme víc v klidu, ať už se něco nepovede nám, nebo někomu jinému. Nenecháme se zdeptat ani nebudeme příliš sebekritičtí. Vědomí, že i ostatním se někdy něco nepovede, nás k nim může přiblížit. Když se snažíme z chyb poučit, určitě to dá něco do života nám a druhým s námi bude příjemněji. A co je nejdůležitější, učíme se projevovat lásku a odpouštět podobně jako Bůh. (Kolosanům 3:13)

A co Margaret, o které jsme mluvili na začátku? Zkazila svojí chybou rodinnou večeři? Vůbec ne! Všichni se tomu zasmáli, zvlášť ona, a užili si to i bez makaronů. Její dva vnuci později vyprávěli tento zážitek svým dětem a vzpomínali na hezké věci, které s prarodiči zažili. Vždyť to tenkrát byla taková maličkost!

^ 2. odst. Jména byla změněna.