Přejít k článku

Přejít na obsah

Kvíz pro celou rodinu

Kvíz pro celou rodinu

 Kvíz pro celou rodinu

Co na tomto obrázku chybí?

Přečtěte si 1. Mojžíšovu 13:5–17 a pak si prohlédněte obrázek. Co na něm chybí? Odpovědi napište na volné řádky. Dokončete obrázek tím, že spojíte tečky, a potom ho vybarvěte.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

[Nákres]

(Viz publikaci)

NÁMĚT K ROZHOVORU:

Proč vznikl spor mezi Lotem a Abrahamem a mezi pasáky jejich hospodářských zvířat? Co Abraham udělal pro uklidnění situace, i když jako hlava rodiny to mohl řešit jinak?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si 1. Mojžíšovu 13:7–9.

Pokud měl Abraham vůči Lotovi nějaké negativní pocity, překonal je?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si 1. Mojžíšovu 14:12–16.

Jak byl Abraham odměněn za to, že projevil bohulibé vlastnosti?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si 1. Mojžíšovu 13:14–17.

Jak můžeš ukázat, že ti záleží na pokojných vztazích?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si 1. Korinťanům 13:4, 5; Jakuba 3:13–18.

ÚKOL PRO CELOU RODINU:

Ať někdo z rodiny pantomimicky zahraje některou postavu z uvedené biblické pasáže a ať ostatní hádají, kterou si vybral.

 Do sbírky

Vystřihni, přehni a ulož si

BIBLICKÁ KARTIČKA 5 ABRAHAM

OTÁZKY

A. Kolik bylo Abrahamovi let, když se narodil jeho syn Izák?

B. Jaký slib Jehova Abrahamovi dal?

C. Doplň: Abraham byl díky své víře a skutkům nazván ․․․․․.

[Nákres]

4026 př. n. l. stvoření Adama

žil kolem roku 1900 př. n. l.

1 n. l.

98 n. l. napsána poslední biblická kniha

[Mapa]

Přestěhoval se z Uru do Kanaánu

Ur

Charan

KANAÁN

ABRAHAM

Z JEHO ŽIVOTA

Tento věrný muž jednal podle Boží vůle a opustil bohaté město Ur, i když nevěděl, kde potom bude žít. (Hebrejcům 11:8–10) Členy své domácnosti vždy vedl k tomu, aby se „drželi Jehovovy cesty, a tak činili spravedlnost“. (1. Mojžíšova 18:19) V Bibli je nazván „otcem všech těch, kdo mají víru“. (Římanům 4:11)

ODPOVĚDI

A. Sto. (1. Mojžíšova 21:5)

B. Že si prostřednictvím jeho semene budou určitě žehnat všechny národy. (1. Mojžíšova 22:16–18)

C. „Jehovovým přítelem“. (Jakub 2:21–24)

Lidé a země

3. Jmenujeme se Rahela a Andrei. Oběma nám je sedm let a žijeme v Rumunsku. Víš, kolik je v Rumunsku svědků Jehovových? Je to 38 600, 68 300, nebo 83 600?

4. Který puntík ukazuje, kde žijeme? Zakroužkuj ho a udělej puntík tam, kde žiješ ty. Je to od Rumunska daleko?

A

B

C

D

Děti, najděte obrázek

Dokážeš najít tyto obrázky v časopise? Popiš svými slovy, co na nich je.

● Odpovědi najdete na straně 11.

 ODPOVĚDI KE STRANÁM 30 A 31

1. Kráva.

2. Ovce.

3. 38 600.

4. C.