Přejít k článku

Přejít na obsah

Jsou vaše rty jako „drahocenné nádoby“

Jsou vaše rty jako „drahocenné nádoby“

 Jsou vaše rty jako „drahocenné nádoby“?

● „Existuje zlato, také hojnost korálů; ale rty poznání jsou drahocenné nádoby,“ napsal před dávnými časy král Šalomoun. (Přísloví 20:15) Zlato bylo vždycky vysoce ceněno a za dnů Šalomouna měly vysokou hodnotu i korály. Přesto mohou být naše rty ještě cennější. A to ne pro svůj vzhled, ale kvůli myšlenkám, které vyjadřují.

Drahocenné rty se vyznačují dobrotou, vlídností a láskou. Tyto „rty poznání“ mluví pravdu o Bohu v souladu s tím, co je zaznamenáno v Bibli. Tato starověká kniha je totiž plná moudrosti a pravdivých informací o našem Stvořiteli a také vynikajících rad pro život. (Jan 17:17)

Je však smutné, že mnoho lidí používá své rty nesprávně, když o Bohu říkají věci, které nejsou pravdivé. Někteří ho například viní z nespravedlnosti a utrpení ve světě, za které si ale často mohou lidé sami. Přísloví 19:3 k tomu říkají: „Někteří lidé ničí sami sebe svým vlastním pošetilým jednáním, a pak obviňují Pána.“ (Today’s English Version)

Jiní zase znehodnocují své rty neupřímnými slovy, škodlivým tlacháním, nebo dokonce pomlouváním. Přísloví 26:23 vykreslují tento působivý obraz: „Jako stříbrná glazura na hliněném střepu jsou horoucí rty spolu se špatným srdcem.“ Stejně jako „stříbrná glazura“ zakrývá, že je výrobek z hlíny, tak i „horoucí rty“, které vyjadřují silné city a budí zdání upřímnosti, mohou ve skutečnosti skrývat ‚špatné srdce‘. (Přísloví 26:24–26)

Takové pokrytectví se samozřejmě nedá zatajit před Bohem. Ten totiž vidí, jací jsme doopravdy. Ježíš proto řekl: „Vyčisti nejprve vnitřek poháru a mísy, aby se také jejich vnějšek očistil.“ (Matouš 23:26) Jestliže jsme uvnitř čistí neboli nevinní a zároveň přijímáme do srdce pravdu z Božího Slova, odrazí se to v naší řeči. Naše rty pak budou jako „drahocenné nádoby“, a to zejména v očích našeho Stvořitele.

[Obrázek na straně 19]

Rty moudrého člověka jsou jako „drahocenné nádoby“