Přejít k článku

Přejít na obsah

HLAVNÍ TÉMA

Na čem závisí štěstí?

Na čem závisí štěstí?

Na čem podle vás nejvíc závisí štěstí?

 • na okolnostech

 • na genech

 • na postoji

NĚKTEŘÍ zaškrtnou „na okolnostech“, protože si myslí, že by byli šťastní, kdyby . . .

 • . . . měli víc peněz

 • . . . měli skvělé manželství

 • . . . byli zdraví

Realita je ale taková, že štěstí nezávisí tolik na okolnostech a genech jako na postoji. A to je dobrá zpráva! Proč? Protože okolnosti a geny většinou změnit nemůžete, ale postoj ano.

LÉK NA BOLEST

Jedno biblické přísloví říká: „Radostné srdce je lékem na bolest, zármutek působí chřadnutí těla.“ (Přísloví 17:22, Slovo na cestu) Jinými slovy, postojem se dá ovlivnit hodně. Váš postoj může mít vliv na to, jestli dosáhnete svého cíle, nebo se vzdáte nebo jestli nějaká tragédie ve vás probudí to dobré, nebo to špatné.

Někteří jsou k takové úvaze skeptičtí. Říkají si:

 • Proč bych měl optimismem maskovat svoje problémy?

 • Pozitivním smýšlením svou situaci nezměním.

 • Je lepší být realista než snílek.

Takové uvažování možná vypadá rozumně. Když se ale člověk naučí myslet pozitivně, má to své výhody. Je to vidět z následujících situací.

Alex Brian tvrdě pracovali na různých projektech. Jejich nadřízený potom práci zhodnotil a u obou projektů poukázal na zásadní chyby.

 • Alex: „Dal jsem do toho tolik času a úsilí, a stejně je to špatně! Tahle práce mi nikdy nepůjde. Ať makám sebevíc, nikdy to není dost dobré. Tak proč bych se měl snažit?“

 • Brian: „Šéf pochválil, co se mi povedlo, ale udělal jsem taky několik zásadních chyb. Poučil jsem se z toho a příště to udělám líp.“

CO SI O TOM MYSLÍTE?

 • Kdo bude za půl roku lepší zaměstnanec – Alex, nebo Brian?

 • Pokud byste byl zaměstnavatel, koho z nich byste měl ve své firmě raději?

 • Když vás něco zklame, reagujete jako Alex, nebo jako Brian?

Andrea Brittney se často cítí osaměle. Každá z nich se ale se svojí situací vyrovnává jinak.

 • Andrea myslí hlavně na sebe. Pro druhé nedělá nic, jenom když oni udělají něco pro ni. Zastává názor: Proč bych měla marnit čas s někým, kdo mi to nijak neoplatí?

 • Brittney se ze všech sil snaží být k druhým laskavá a něco pro ně dělat, ať už to někdo ocení, nebo ne. Řídí se Zlatým pravidlem – chová se k druhým tak, jak chce, aby se oni chovali k ní. (Lukáš 6:31) Vždycky z toho má dobrý pocit.

CO SI O TOM MYSLÍTE?

 • Kterou z těch dvou žen byste chtěli mít za kamarádku?

 • Která je asi se svými vztahy spokojenější?

 • Pokud se občas cítíte osaměle, míváte podobný přístup jako Andrea, nebo spíš jako Brittney?

Asi znáte lidi, kteří jsou jako Brian a Brittney. A možná máte pocit, že takoví jste i vy. Pokud to tak je, nepochybně vidíte, že váš postoj má na váš život vliv. Ale co když jste spíš jako Alex nebo Andrea? Přemýšlejte o třech způsobech, jak vám Bible může pomoct získat pozitivnější pohled na životní problémy.

1. BRAŇTE SE PESIMISMU

BIBLE ŘÍKÁ: „Ztratil jsi odvahu v den tísně? Tvé síly bude poskrovnu.“ (Přísloví 24:10)

CO TO ZNAMENÁ: Pesimismus z vás vysaje sílu, kterou potřebujete, abyste svou situaci zlepšili nebo se s ní dokázali vyrovnat.

PŘÍKLAD: Julizino dětství bylo všechno, jen ne šťastné. Její otec byl alkoholik a rodina byla chudá. Stěhovali se z místa na místo. Juliza zpočátku viděla svůj život pesimisticky. To se ale změnilo. Díky čemu? Říká: „Zlepšit postoj mi pomohla Bible, a to ještě předtím, než rodiče své problémy vyřešili. Dodnes mi její myšlenky pomáhají být pozitivní. Když se mi nelíbí, jak se někdo zachová, snažím se pochopit, co za tím je.“

Juliza poznala, že Bible obsahuje rozumné rady. Ty můžou pomoct i vám, abyste zvládali nepříznivé okolnosti. Například v Efezanům 4:23 se píše, že máme „být obnoveni v síle, která podněcuje [naši] mysl“.

Z tohoto verše je vidět, že svoji mysl můžete obnovit neboli že své myšlení můžete změnit. Takovou změnu ale nejde udělat ze dne na den.

2. ZAMĚŘUJTE SE NA POZITIVNÍ VĚCI

BIBLE ŘÍKÁ: „Všechny dny ztrápeného jsou špatné; ale komu je dobře u srdce, má ustavičně hostinu.“ (Přísloví 15:15)

CO TO ZNAMENÁ: Pokud se budete na všechno dívat negativně, budete se trápit a každý den se vám pak bude zdát špatný. Když se ale budete zaměřovat na pozitivní věci, bude vám „dobře u srdce“, a dokonce budete mít radost. Volba je jen na vás.

PŘÍKLAD: Yanko musel podstoupit několik operací, aby mu odstranili nádor na mozku. V důsledku toho má omezenou pohyblivost a špatně mluví. Cítil, že kvůli tomu nebude moct dosáhnout svých cílů, a tak byl mnoho let nešťastný. Pak u něj nastala změna. Říká: „Přestal jsem se zaměřovat na svá omezení a naučil se přemýšlet o něčem povzbuzujícím.“

Jak to dělá? Třeba tak, že si čte Bibli. Vypráví: „Díky tomu jsem pozitivní. Své dlouhodobé cíle jsem úplně nezavrhl, ale dávám si menší cíle, kterých můžu dosáhnout už teď. Když mě přepadnou negativní myšlenky, začnu uvažovat o mnoha důvodech, proč můžu být šťastný.“

Podobně jako Yanko i vy můžete vytěsnit negativní myšlenky a nahradit je něčím pozitivním. Pokud bojujete s nepříznivými okolnostmi, možná s nějakým zdravotním problémem, zeptejte se sami sebe: Je moje situace opravdu beznadějná? Dostal jsem se do slepé uličky, nebo je přede mnou jenom nějaká překážka na cestě? Negativním myšlenkám se braňte tak, že se budete zaměřovat na něco pozitivního.

3. DĚLEJTE NĚCO PRO DRUHÉ

BIBLE ŘÍKÁ: „Více štěstí je v dávání než v přijímání.“ (Skutky 20:35)

CO TO ZNAMENÁ: Nesobecké dávání přináší dárci hluboké uspokojení. Proč? Protože jsme byli stvořeni s potřebou starat se o druhé. (Filipanům 2:3, 4; 1. Jana 4:11) Když zažíváme radost z dávání, může nám to v boji s nepříznivými okolnostmi hodně pomoct.

PŘÍKLAD: Josué má rozštěp páteře a často trpí bolestmi. Přesto má ze života radost. Jak to? Vypráví: „Místo abych říkal, že něco nemůžu dělat, přemýšlím o tom, jak pomáhat druhým, aby každý den měli to, co potřebují. Nacházím způsoby, jak pro ně něco dělat, a díky tomu jsem šťastný.“

CO MŮŽETE DĚLAT

Vyhlížejte po příležitostech, jak druhým pomoct. Mohli byste například pro nemocného souseda uvařit jídlo? Znáte starší lidi, kteří potřebují pomoct s prací kolem domu?

Snažte se pracovat na svém postoji stejně, jako byste pracovali na zahrádce. Vytrhávejte kořínky pesimismu a negativismu, zasévejte semínka optimismu a kypřete půdu tím, že budete něco dělat pro druhé. Sklidíte velkou úrodu pozitivních emocí a život vám bude přinášet mnohem víc radosti. A sami si vyzkoušíte, že na postoji opravdu záleží!

S ohledem na své zdraví se někteří lidé vyhýbají určitým potravinám. To samé můžete udělat s negativními myšlenkami.