Přísloví 24:1–34

  • Nezáviď špatným lidem (1)

  • „Moudrostí se buduje dům“ (3)

  • Dobrý člověk může padnout, ale znovu vstane (16)

  • Neoplácej (29)

  • Podřimování vede k chudobě (33, 34)

24  Nezáviď špatným lidema nechtěj být v jejich společnosti.+   Vždyť jejich srdce přemýšlí o násilía jejich rty mluví o páchání zla.   Moudrostí se buduje dům*+a dobrým úsudkem se upevňuje.   Díky poznání se jeho místnosti plnívzácnými a příjemnými věcmi všeho druhu.+   Moudrý člověk je mocný+a díky poznání moc člověka roste.   Ve válce dej na moudré* vedení,+mnoho rádců přináší vítězství.*+   Pro hlupáka je pravá moudrost nedosažitelná,+v městské bráně nemá co říct.   Kdo plánuje zlo,bude nazván mistrem intrik.+   Hlupákovy intriky jsou hřícha posměvače si lidé hnusí.+ 10  Pokud v těžkých chvílích propadneš beznaději,*budeš mít málo sil. 11  Osvobozuj ty, které vedou na smrt,zachraňuj ty, kdo se potácí na popravu.+ 12  Pokud řekneš: „Ale my jsme to nevěděli“,copak ten, který zkoumá srdce,* nepozná, jak to je?+ Ten, kdo tě pozoruje, to zjistía každému odplatí podle jeho jednání.+ 13  Můj synu, jez med, vždyť je dobrý,med z plástve chutná sladce. 14  A pamatuj, že stejně tak je pro tebe dobrá* moudrost.+ Pokud ji najdeš, budeš mít před sebou budoucnost,tvá naděje nezanikne.+ 15  Nečíhej zlomyslně u domu dobrého* člověka,nenič místo, kde odpočívá. 16  I kdyby totiž dobrý* člověk padl sedmkrát, znovu vstane,+ale špatné lidi neštěstí srazí.+ 17  Když tvůj nepřítel padne, neraduj se,a když klopýtne, ať tvé srdce nejásá.+ 18  Jinak to Jehova uvidí a nebude se mu to líbita odvrátí od něj svůj hněv.+ 19  Nerozčiluj se* kvůli zlým lidem,nezáviď ničemům. 20  Nikdo zlý totiž před sebou nemá budoucnost,+lampa špatných lidí zhasne.+ 21  Můj synu, boj se Jehovy a krále+a nestýkej se s buřiči,*+ 22  protože na ně náhle přijde pohroma.+ Kdo ví, jakou zkázu jim oba* způsobí?+ 23  I toto jsou slova moudrých: Není dobré nadržovat někomu při soudu.+ 24  Toho, kdo říká ničemovi: „Jsi nevinný“,*+budou lidé proklínat a národy odsuzovat. 25  Ale těm, kdo ho kárají, se bude dobře dařit+a získají požehnání.+ 26  Toho, kdo odpovídá upřímně, budou lidé líbat na rty.*+ 27  Připrav si venku svou práci a všechno si na poli přichystej. Potom si postav dům.* 28  Nesvědči proti svému bližnímu bezdůvodně.+ Neklam druhé svými rty.+ 29  Neříkej: „Udělám mu to, co on udělal mně. Oplatím mu jeho jednání.“*+ 30  Šel jsem kolem pole lenocha,+kolem vinice člověka, který neměl rozum.* 31  Všechno bylo zarostlé plevelem,všude byly kopřivya kamenná zeď byla zbořená.+ 32  Když jsem to viděl, zamyslel jsem se. Viděl jsem to a vzal jsem si toto ponaučení: 33  Trochu si pospíš, trochu si zdřímneš,trochu si poležíš se založenýma rukama, 34  a tvá chudoba přijde jako lupič,tvá nouze jako ozbrojenec.+

Poznámky

Nebo „rodina“.
Nebo „obratné, dobré“.
Nebo „úspěch, záchranu“.
Nebo „v den tísně ztratíš odvahu“.
Nebo „pohnutky“.
Nebo „sladká“.
Nebo „spravedlivého“.
Nebo „spravedlivý“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „nerozpaluj se“.
Nebo „s těmi, kdo jsou pro změnu“.
Tj. Jehova a král.
Nebo „spravedlivý“.
Nebo možná: „Přímočará odpověď je jako polibek.“
Nebo „vybuduj rodinu“.
Nebo: „Oplatím mu stejnou mincí.“
Dosl. „srdce“.