Исаия 10:1-34

10  Горко на онези, които издават постановления, причиняващи вреда,+ и на онези, които непрестанно пишат и създават само беди,  като отказват правосъдие на бедните и лишават от справедливост страдащите от моя народ,+ за да превърнат вдовицата в своя плячка и да ограбят дори сирачетата*!+  Какво ще правите в деня на наказанието+ и по време на опустошението, когато то дойде отдалече?+ При кого ще побегнете за помощ+ и къде ще оставите славата си?+  Не остава друго, освен да се наведете между затворниците и да паднете сред убитите.+ Поради всичко това гневът му не се отвърна и ръката му е все още вдигната.+  „Ето, асириецът+ е тоягата на моя гняв+ и пръчката в ръката му е за изпълнението на моята присъда!  Ще го изпратя против отстъпническия+ народ и ще му заповядам да тръгне срещу народа, който ме разгневи,+ за да вземе голяма плячка, да го ограби напълно и да го отъпче като калта по улиците.+  Дори да не иска, той ще бъде подтикнат да направи това. Дори и в сърцето си да не иска, той ще крои планове да постъпи така, защото в сърцето си замисля да унищожава+ и да изтребва много народи.+  И ще каже: ‘Нима онези, които ми служат като князе, не са също царе?+  Нима Хално+ не е като Кархемиш?+ Нима Емат+ не е като Арпад?+ Нима Самария+ не е като Дамаск?+ 10  Както ръката ми достигна царствата на безполезните богове, в които имаше повече изваяни изображения, отколкото в Йерусалим и в Самария,+ 11  и както ще постъпя със Самария и с нейните безполезни богове,+ нима няма да постъпя така с Йерусалим и с неговите идоли?’+ 12  А когато завърши изцяло делото си на планината Сион и в Йерусалим, Йехова ще потърси сметка от царя на Асирия за делата на надменното му сърце и за гордостта на високомерните му очи,+ 13  защото казва: ‘Ще направя това със силата на ръката си+ и с мъдростта си, понеже съм разумен. Ще премахна границите на народите,+ ще разграбя богатствата им+ и като силен воин ще покоря жителите.+ 14  Ще протегна ръката си+ към богатствата+ на народите като към гнездо. Ще събера цялата земя, както се събират оставени яйца, и няма да има кой да замахне с крила, да отвори уста или да зацвърти.’“ 15  Дали брадвата ще се издигне над онзи, който сече с нея? Дали трионът ще се възвеличи над онзи, който реже с него? Може ли пръчката да замахва с онзи, който я издига високо, или тоягата да вдигне онзи, който я държи?+ 16  Затова истинският Господар, Йехова, Богът на небесните войнства, ще изпрати върху неговите силни мъже болест, която ще ги изтощи,+ и под неговата слава ще гори пламък като пламъка на огън.+ 17  И Светлината на Израил+ ще се превърне в огън+ и неговият Свят Бог — в пламък,+ който ще се разгори и ще погълне плевелите и тръните+ на асириеца в един ден. 18  Той ще унищожи славата на гората и на овощната му градина+ — душата и плътта ѝ. Тя ще бъде като болен, който вехне.+ 19  И дърветата, които останат от неговата гора, ще бъдат толкова малко, че и дете ще може да запише броя им.+ 20  В този ден остатъкът от Израил+ и преживелите от дома на Яков няма повече да се осланят на онзи, който ги поразява,+ а вярно ще се осланят на Йехова, Светият Бог на Израил.+ 21  Само остатък ще се върне*, остатъкът от Яков ще се върне при Могъщия Бог.+ 22  Макар че народът ти, Израиле, е като морския пясък,+ от него ще се върне само остатък.+ Унищожението,+ определено за тебе, ще се излее с праведност,+ 23  защото Върховният господар Йехова, Богът на небесните войнства, ще нанесе унищожение+ и ще изпълни строга присъда по цялата земя.+ 24  Затова Върховният+ господар Йехова, Богът на небесните войнства, казва: „Народе мой, който живееш на Сион,+ не се страхувай от асириеца, който те удряше с тоягата+ и вдигаше пръчката си против тебе, както правеше Египет.+ 25  Защото още малко и краят на присъдата+ ще дойде. Моят гняв ще го заличи.+ 26  Йехова, Богът на небесните войнства, ще замахне срещу него с камшик,+ както когато порази Мадиам при скалата Орив.+ Ще вдигне тоягата над морето,+ както я вдигна против Египет.+ 27  В този ден товарът на асириеца ще бъде свален от раменете ти+ и неговият ярем — от врата ти,+ и този ярем ще се строши+ поради маслиновото масло*.“ 28  Той идва против Гаят,+ минава през Мигрон и оставя нещата си в Михмас.+ 29  Преминава брода, нощува в Гава,+ Рама+ трепери, а Гавая,+ градът на Саул, бяга. 30  Викай със силен глас, дъще на Галим!+ Бъди внимателен, Лаисе, както и ти, нещастни Анатоте!+ 31  Мадмина бяга. Жителите на Гевим търсят защита. 32  Докато е още ден, той ще спре в Ноб.+ Маха с ръка, заканвайки се на планината на сионската дъщеря, хълмът на Йерусалим.+ 33  Ето, истинският Господар, Йехова, Богът на небесните войнства, отсича клоните със силен трясък.+ Онези, които пораснаха на височина, са изсечени и издигащите се нависоко стават ниски.+ 34  Той изсича храстите в гората с желязно сечиво, а ливанските дървета ще паднат от ръцете на силния.+

Бележки под линия

Буквално: „момчетата без баща“.
На еврейски изразът „само остатък ще се върне“ е използван като собствено име — Сеар–ясув. Виж Иса 7:3, бел. под линия.
Вероятно става дума за маслиновото масло, използвано за светилниците, или за маслото за помазване на царете.