Исаия 39:1-8

39  В това време вавилонският+ цар Меродах–валадан,+ синът на Валадан, изпрати писмо и подарък+ на Езекия, след като чу, че бил болен, но оздравял.+  А Езекия се зарадва на пратениците+ и им показа съкровищницата си,+ среброто, златото, балсамовото+ и скъпоценното масло, оръжейния си склад,+ показа им всичките си съкровища. Не остана нищо, което Езекия да не им показа в целия си дом+ и в цялото си царство.+  След това пророк Исаия отиде при Езекия и го попита:+ „Какво ти казаха тези мъже и откъде дойдоха при тебе?“ А Езекия му отговори: „Дойдоха при мене от далечна земя, от Вавилон.“+  И Исаия го попита: „Какво видяха в дома ти?“+ А Езекия му отговори: „Видяха всичко в дома ми. Не остана нищо от съкровищата ми, което да не им показах.“  Тогава Исаия каза на Езекия:+ „Чуй словото на Йехова, Богът на небесните войнства:  ‘Ето, идват дни, когато всичко, което е в дома ти и което са събрали прадедите ти до днес, ще бъде отнесено във Вавилон.’+ ‘Нищо няма да остане+ — казва Йехова. —  И някои от синовете ти, които ще произлязат от тебе, които ще ти се родят, ще бъдат отведени+ и ще станат придворни служители+ в двореца на вавилонския цар.’“+  А Езекия каза на Исаия: „Добри са думите на Йехова, които казваш.“+ И добави: „Понеже докато съм жив, ще има мир и истина.“+

Бележки под линия