Исаия 9:1-21

9  Но тъмнината няма да бъде такава, както по времето, когато земята беше угнетявана, и както в миналото, когато към земята на Завулон и към земята на Нефталим+ се отнесоха с презрение. По–късно на нея ѝ беше оказана почит+ — на този път край морето, в областта на Йордан, на Галилея на народите.+  Хората, които ходеха в тъмнина, видяха голяма светлина.+ Онези, които живееха в земята на непрогледния мрак,+ ги огря светлина.+  Ти направи народа многоброен+ и му донесе голяма радост.+ Хората се радваха пред тебе, както по време на жетва,+ както се радват онези, които делят плячка.+  Както в деня на поражението на Мадиам,+ ти строши тежкия им ярем+ и тоягата на раменете им, пръчката на онзи, който ги караше да работят.+  Обувките, които тъпчат земята+ така, че тя трепери, и дрехата, оваляна в кръв, изгоряха като храна за огъня.+  Роди ни се дете,+ сдобихме се със син,+ и княжеската власт ще бъде на раменете му.+ Той ще бъде наричан Чудесен съветник,+ Могъщ бог*,+ Вечен баща,+ Княз на мира.+  Княжеската му власт ще се разпростира надалече+ и мирът на Давидовия престол+ и в царството му няма да има край,+ за да бъде то установено+ и поддържано чрез справедливост+ и праведност+ от сега и до безпределни времена. Пламенността на Йехова, Богът на небесните войнства, ще направи това.+  Йехова изпрати послание против Яков и то падна върху Израил.+  И всички от народа ще го разберат,+ Ефрем и жителите на Самария,+ които поради високомерието си и надменното си сърце казват:+ 10  „Тухлите паднаха, но ще строим с дялани камъни.+ Сикоморовите+ дървета бяха отсечени, но ще ги заменим с кедри.“ 11  Йехова ще вдигне против него противниците на Расин и ще подбуди враговете му+ — 12  Сирия от изток+ и филистимците зад гърба му.+ Те ще отворят уста и ще погълнат Израил.+ Поради всичко това гневът му не се отвърна и ръката му е все още вдигната.+ 13  Народът не се връща при Онзи, който го поразява,+ нито търси Йехова, Богът на небесните войнства.+ 14  В един ден Йехова ще отсече главата+ и опашката+ на Израил, издънката и папура.+ 15  Възрастният и уважаван човек е главата,+ а пророкът, който учи на лъжи, е опашката.+ 16  Водачите на този народ го карат да се лута,+ а онези, които са водени, са объркани.+ 17  Затова Йехова няма да се радва на юношите им+ и няма да бъде милостив към техните сирачета*, нито към вдовиците им, защото всички те са отстъпници+ и злосторници и говорят с устата си безразсъдни неща. Поради всичко това гневът му не се отвърна и ръката му е все още вдигната.+ 18  Злото се разпали като огън+ и ще погълне тръните и плевелите.+ Ще обхване храстите в гората+ и те ще се издигнат нагоре като кълба от дим.+ 19  Поради яростта на Йехова, Богът на небесните войнства, земята се запали и хората ще станат храна за огъня.+ Никой няма да изпита състрадание дори към брат си.+ 20  Един ще реже плът отдясно и ще остане гладен, друг ще яде плът отляво и няма да се насити.+ Всеки ще яде плътта на собствената си ръка,+ 21  Манасия ще яде Ефрем, а Ефрем — Манасия. Заедно ще бъдат против Юда.+ Поради всичко това гневът му не се отвърна и ръката му е все още вдигната.+

Бележки под линия

Или: „Могъща божествена личност“, на еврейски: „ел гибо̀р“. Това е различно от „Всемогъщ Бог“, на еврейски: „ел шада̀й“, както е в Би 17:1.
Буквално: „момчета без баща“.