Исаия 14:1-32

14  Йехова ще прояви милост към Яков+ и отново ще избере Израил.+ Ще им даде спокойствие в земята им.+ Пришелецът ще се присъедини към тях и ще се привърже към дома на Яков.+  Народите ще ги вземат и ще ги върнат на тяхното място. А домът на Израил ще ги вземе за свое притежание в земята на Йехова като роби и робини.+ Те ще пленят+ онези, които ги бяха пленили, и ще подчинят онези, които ги принуждаваха да работят.+  В деня, когато Йехова ти даде спокойствие, като те избави от болката, от тревогите и от тежкото робство, с което беше поробен,+  ще говориш подигравателно* за царя на Вавилон: „Няма го вече онзи, който принуждаваше другите да работят! Няма вече потисничество!+  Йехова счупи тоягата на злите и пръчката на управляващите,+  унищожи онзи, който яростно и непрестанно удряше народите+ и в силния си гняв ги подчиняваше, като ги преследваше безмилостно.+  Цялата земя си почина+ и се успокои. Хората се веселят и възклицават радостно.+  Хвойните+ и ливанските кедри се радват за това, което ти се случи, и казват: ‘Откакто ти падна, дървар+ не идва да ни сече.’  Дори гробът*+ долу се разтресе заради тебе, очаквайки да дойдеш в него. Заради тебе той събуди онези, които лежат безсилни в смъртта,+ всички земни водачи, които бяха като козли,+ и вдигна от престолите всички царе на народите.+ 10  Всички те ти казват: ‘И ти ли стана безсилен като нас?+ Нима заприлича на нас?+ 11  Гордостта ти е хвърлена в гроба*, както и шумът от лирите ти.+ Ларви ти служат като постеля и червеи — като покривало.’+ 12  Само как падна от небето,+ сияйни сине на зората! Само как беше повален на земята+ ти, който потъпкваше народите!+ 13  Казваш в сърцето си: ‘Ще се издигна до небесата.+ Ще издигна престола+ си над Божиите звезди+ и ще седна на планината на събранието,+ в най–отдалечените северни места.+ 14  Ще се издигна над облаците във висините.+ Ще стана подобен на Всевишния.’+ 15  Но ти ще бъдеш свален в гроба*,+ в най–дълбоките места на ямата.+ 16  Онези, които те видят, ще се вгледат в тебе, ще те разглеждат и ще казват: ‘Това ли е човекът, който не даваше покой на земята, разтърсваше царствата,+ 17  превръщаше земята в пустиня, разрушаваше градовете ѝ+ и не пускаше затворниците си да се приберат вкъщи?’+ 18  Царете на всички други народи лежат в слава, всеки в гроба си.+ 19  Но ти си изхвърлен като презряна издънка и нямаш гроб,+ покрит си с убити хора, прободени с меч, които биват хвърлени върху камъните в ямата.+ Ти си като стъпкан труп.+ 20  Няма да бъдеш заедно с царете в гроба, защото съсипа земята си и изби народа си. Потомците на злосторниците няма да бъдат споменавани до безпределни времена.+ 21  Пригответе дръвника, върху който да бъдат заклани синовете му поради греховете на прадедите им,+ за да не въстанат, да не вземат земята за свое притежание и да не покрият лицето на земята с градове.“+ 22  „Ще се надигна против тях“+ — казва Йехова, Богът на небесните войнства. „Ще унищожа името,+ остатъка, наследниците и потомството+ на Вавилон“ — казва Йехова. 23  „Ще го превърна в обиталище на бодливи свинчета и в блато, ще го измета с метлата на унищожението“+ — казва Йехова, Богът на небесните войнства. 24  Йехова, Богът на небесните войнства, се закле:+ „Каквото замислих, това ще стане. Каквото реших, това ще се случи.+ 25  Ще сломя асириеца в земята си+ и ще го стъпча върху планините си,+ за да падне яремът му от хората в моя народ и да падне товарът му от раменете им.“+ 26  Това е решението, взето против цялата земя, и това е ръката, вдигната срещу всички народи. 27  Йехова, Богът на небесните войнства, взе решение+ — кой може да го промени?+ Неговата ръка е вдигната — кой може да я свали?+ 28  Ето посланието, което беше дадено в годината, когато умря цар Ахаз:+ 29  „О, Филистия,+ нека никой в тебе не се радва,+ поради това че се счупи тоягата на онзи, който те удряше!+ Понеже от корена на змията+ ще произлезе отровна змия+ и неговият плод ще бъде бърза люта змия.+ 30  Първородните на нищите ще се нахранят и бедните ще си почиват в безопасност.+ Ще умъртвя твоя корен с глад, а онези, които останат от тебе, ще бъдат убити.+ 31  Плачи силно, порто! Викай, граде! Целият ти народ, Филистия, ще се обезсърчи! Защото от север идва дим и никой не изостава от вражеските редици.“+ 32  Какво ще отговорят на пратениците+ на народа? Ще кажат, че Йехова положи основата на Сион+ и в него ще намерят убежище угнетените от неговия народ.

Бележки под линия

Буквално: „с пословица“.
На еврейски: „шео̀л“, общият гроб на човешкия род. Виж Приложение № 8.
На еврейски: „шео̀л“.
На еврейски: „шео̀л“.