Исаия 5:1-30

5  Ще запея песен на моя любим, песен за моя възлюбен, песен за неговото лозе.+ Моят любим имаше лозе на плодороден склон.  Той го изкопа, изчисти го от камъни, засади го с избрана лоза, даваща червено грозде. Построи кула сред него+ и изсече лин в него.+ Надяваше се да роди добро грозде,+ но то роди диво грозде.+  „Отсъдете, моля ви, жители на Йерусалим и жители на Юда, кой има право — аз или моето лозе!+  Какво още трябваше да направя за лозето си, което не съм направил?+ Защо когато се надявах да роди добро грозде, то роди диво грозде?  А сега, моля ви, чуйте какво ще направя с лозето си: ще махна оградата+ му от жив плет и ще позволя да бъде изгорено.+ Ще съборя каменната му стена и ще позволя да го тъпчат.+  Ще го превърна в пустош.+ То няма да бъде подрязвано, нито прекопавано.+ Тръни и плевели+ ще растат в него, а на облаците ще заповядам да не пускат дъжд върху него.+  Лозето+ на Йехова, Богът на небесните войнства, е домът на Израил. Жителите на Юда са насаждението, което той обичаше.+ И той се надяваше на справедливост,+ но ето, нарушаване на закона. Надяваше се на праведност, но ето, стенания.“+  Горко на онези, които съединяват къща с къща+ и прибавят нива към нива, докато не завземат всичко+ и не останат да живеят сами в тази земя!  С ушите си чух как Йехова, Богът на небесните войнства, се закле, че много къщи, макар големи и хубави, ще се превърнат в ужасна гледка и ще останат без обитатели.+ 10  Четирийсет декара+ лозе ще дадат само един бат*,+ а един хомер* семе ще даде само една ефа*.+ 11  Горко на онези, които стават рано сутринта само за да търсят опияняващи питиета+ и които се бавят до късно вечерта и виното ги разпалва!+ 12  На угощенията+ им има арфи и лири, дайрета и флейти, а също и вино, но на делата на Йехова не обръщат внимание, не виждат делото на неговите ръце.+ 13  Затова хората от моя народ ще трябва да отидат в изгнание, понеже не ме познават.+ Високопоставените им мъже ще гладуват+ и обикновените хора ще изгарят от жажда.+ 14  Затова гробът* разшири душата си и отвори устата си твърде широко+ и в него ще слезе всичко,+ което е хубаво в града: множеството хора, врявата и онези, които се веселят. 15  Човек ще бъде принизен, човек ще бъде унизен, и очите на високопоставените ще бъдат унизени.+ 16  Йехова, Богът на небесните войнства, ще се възвиси чрез своята присъда.+ Истинският Бог, Светият Бог,+ ще се освети чрез своята праведност.+ 17  Агнета ще пасат, сякаш са на свои пасища, и пришелци ще се хранят от запустелите места, където преди имаше охранени животни.+ 18  Горко на онези, които теглят прегрешението с въжета на лъжа, а греха — с въжета на каруца,+ 19  и казват: „Нека побърза с делата си, нека ги извърши бързо, за да ги видим! Нека намерението на Светия Бог на Израил наближи и се изпълни, за да го разберем!“+ 20  Горко на онези, които наричат доброто зло, а злото — добро,+ на онези, които представят тъмнината за светлина, а светлината — за тъмнина, на онези, които представят горчивото за сладко, а сладкото — за горчиво!+ 21  Горко на онези, които са мъдри в собствените си очи и се мислят за разумни!+ 22  Горко на онези, които са силни, когато трябва да се пие вино, и които са храбри, когато се смесват опияняващи питиета,+ 23  които заради подкуп обявяват злия за праведен+ и отнемат праведността на праведния!+ 24  Затова точно както огнените езици поглъщат стърнището+ и както сухата трева изчезва в пламъците, така коренът им ще стане като застояла смрад+ и цветът им ще се разлети като прах, защото отхвърлиха закона на Йехова, Богът на небесните войнства,+ и презряха думите на Светия Бог на Израил.+ 25  Затова гневът му пламна срещу хората от неговия народ и Йехова ще вдигне ръката си срещу тях и ще ги унищожи.+ Планините ще се разклатят+ и мъртвите им тела ще бъдат като смет по улиците.+ Поради всичко това гневът му не се отвърна и ръката му е все още вдигната. 26  Той издигна сборен стълб за велик и далечен народ+ и изсвири, за да го повика от края на земята.+ И ето, този народ ще дойде бързо, мигновено!+ 27  Никой в него не е уморен и никой не се спъва. Никой не е сънлив и никой не спи. Поясът около кръста им няма да се разпаше, нито ремъците на сандалите им ще се скъсат. 28  Стрелите им са остри и всичките им лъкове са обтегнати.+ Копитата на конете им ще бъдат като кремък,+ а колелата на колесниците им — като бурен вятър.+ 29  Ревът им е като на лъв, те реват като силни млади лъвове.+ Ще ръмжат, ще грабнат плячката, ще я отнесат безпрепятствено и няма да има кой да я спаси.+ 30  И в този ден ръмженето им над нея ще се чува както бученето на морето.+ Когато някой погледне към тази земя, ще види ужасяваща тъмнина.+ Дори светлината ще се превърне в тъмнина поради дъжда, който ще пада там.

Бележки под линия

Един бат е равен на около 22 л.
Един хомер е равен на около 220 л.
Една ефа е равна на около 22 л.
На еврейски: „шео̀л“, общият гроб на човешкия род. Виж Приложение № 8.