Исаия 56:1-12

56  Ето думите на Йехова: „Дръжте се за справедливостта+ и постъпвайте праведно!+ Защото много скоро ще донеса спасение+ и ще разкрия праведността си.+  Щастлив е човекът, който постъпва така,+ и човешкият син, който се придържа към това,+ като спазва съботата* и не я осквернява,+ и въздържа ръката си да не върши никакво зло.+  Нека чужденецът, който се е присъединил към Йехова,+ да не казва: ‘Несъмнено Йехова ще ме отдели от народа си.’+ И евнухът+ да не казва: ‘Ето, аз съм сухо дърво.’“  Понеже това казва Йехова: „На евнусите, които спазват моите съботи, избират онова, което ми е угодно,+ и се придържат към моя договор,+  ще дам в дома си+ и между стените си място*+ и име+ — нещо по–добро от синове и дъщери.+ Ще им дам вечно име,+ което няма да бъде заличено.+  А чужденците, които са се присъединили към Йехова, за да му служат,+ да обичат името на Йехова+ и да бъдат негови служители, всички, които спазват съботата и не я оскверняват, и се придържат към моя договор,+  ще доведа на своята свята планина+ и ще ги развеселя в своя молитвен дом.+ Приносите им за изгаряне+ и жертвите+ им ще бъдат приети с одобрение върху моя олтар.+ Защото домът ми ще бъде наречен молитвен дом за всички народи.“+  Това казва Върховният господар Йехова, който събира разпръснатите синове на Израил:+ „Ще събера при него и други освен онези, които са вече събрани.“+  Всички вие, диви животни в полето, и всички вие, диви животни в гората, елате и яжте!+ 10  Неговите стражи са слепи.+ Никой от тях не забелязва нищо.+ Всички са неми кучета, които не могат да лаят,+ дишат тежко, лежат и обичат да дремят.+ 11  Те са кучета с лакома душа+ и нямат насищане.+ Те са пастири, които не могат да разсъждават.+ Всички са тръгнали по своя път, всеки от своето място за своята нечестна печалба, и казват:+ 12  „Елате! Ще донеса вино и нека се напием с опияняващо питие!+ И утрешният ден ще бъде като днешния, даже още по–добър.“+

Бележки под линия

Виж Из 16:23, бел. под линия.
Или: „паметник“.