Исаия 8:1-22

8  Йехова ми каза: „Вземи си една голяма табла за писане+ и напиши върху нея с резец, с какъвто пишат хората: ‘Махер–шалал–хаш–баз.’*  И нека това да ми бъде потвърдено+ от двама верни свидетели+ — свещеникът Урия+ и Захария, синът на Йеверех.“  След това отидох при пророчицата, тя забременя и след време роди син.+ Тогава Йехова ми каза: „Наречи го Махер–шалал–хаш–баз,  защото преди детето да се научи да казва+ ‘татко’ и ‘мамо’, богатството на Дамаск и плячката от Самария ще бъдат занесени пред царя на Асирия.“+  Йехова ми каза още:  „Хората от този народ отхвърлиха+ спокойно течащите води на Силоам*,+ а се възхищават+ на Расин и на сина на Ремалия,+  затова Йехова изпраща срещу тях+ силните и големи води на Реката+ — царят на Асирия+ и цялата му слава.+ Той ще излезе от речните си корита, ще залее бреговете си  и ще мине през Юда. Ще го наводни и ще го покрие.+ Ще му стигне до шията.+ Ще разпери крилата+ си над цялата ти земя, Емануиле*!“+  Вие, народи, причинявайте им злини, но ще бъдете унищожени! Вслушайте се в това вие, които сте в отдалечените краища на земята!+ Препашете се,+ но ще бъдете унищожени!+ Препашете се, но ще бъдете унищожени! 10  Правете планове, но те ще пропаднат!+ Кажете нещо, но то няма да се изпълни, защото Бог е с нас*!+ 11  Ето какво ми каза Йехова, като силната му ръка беше върху мене, за да ме отклони от пътя, по който ходи този народ: 12  „Не казвайте ‘Да се присъединим към заговора!’, когато хората от този народ казват ‘Да направим заговор!’.+ Не се страхувайте от онова, от което се страхуват те, и недейте да треперите от страх.+ 13  Признавайте светостта+ на Йехова, Богът на небесните войнства, бойте се+ от него и треперете пред него.“+ 14  Той ще стане свято място,+ но за двата дома на Израил ще бъде като камък, в който да се препънат,+ и като скала, в която да се ударят, като капан и примка за жителите на Йерусалим.+ 15  Много от тях ще се препънат, ще паднат и ще бъдат разбити, ще попаднат в примка и ще бъдат уловени.+ 16  Навий свитъка със свидетелството,+ запечатай закона между учениците ми!+ 17  Ще чакам Йехова,+ който крие лицето си от дома на Яков,+ и ще се надявам на него.+ 18  Ето, аз и децата, които Йехова ми даде,+ сме като знак+ в Израил и като чудо от Йехова, Богът на небесните войнства, който обитава планината Сион.+ 19  И ако ви кажат „Обърнете се към онези, които викат духове+ или предсказват бъдещето, които шепнат+ и мърморят*“ — не трябва ли всеки народ да се допитва до своя Бог?+ Нима трябва да се допитва до мъртвите относно живите?+ 20  Търсете помощ в закона и в свидетелството!+ Те наистина ще казват тези думи,+ но няма да бъдат озарени от светлината на зората.+ 21  Всички ще ходят по земята потиснати и гладни.+ И поради глада и гнева си ще проклинат своя цар и своя Бог,+ като отправят поглед нагоре. 22  Ще погледнат към земята и ще видят беди и тъмнина,+ здрач, трудни времена и непрогледен мрак.+

Бележки под линия

Изразът „Махѐр–шала̀л–хаш–баз“ означава „Бързай, плячко! (Бързай към плячката!) Той бърза към грабеж“.
Силоам бил водопроводен канал.
Виж Иса 7:14, бел. под линия.
„Бог е с нас“ — на еврейски: „има̀ну ел“. Виж Иса 7:14, бел. под линия.
Или: „говорят с корема си“.