Исаия 2:1-22

2  Това е видението, което Исаия, синът на Амос, получи за Юда и Йерусалим:+  В последните дни+ планината на дома+ на Йехова ще бъде здраво установена над планинските върхове+ и ще се извисява над хълмовете,+ и всички народи ще се стичат към нея.+  Много народи ще вървят и ще казват: „Елате!+ Нека да се изкачим на планината на Йехова, до дома на Бога на Яков! Той ще ни учи на пътищата си и ние ще ходим в пътеките му.“+ Защото от Сион ще излезе законът и от Йерусалим — словото на Йехова.+  Той ще бъде съдия между народите+ и ще поправи+ нещата в полза на много народи.+ Те ще изковат мечовете си на палешници и копията си на сърпове.+ Нито един народ няма да вдигне меч против друг народ и вече няма да се учат да воюват.+  Елате, потомци на Яков, нека да ходим в светлината на Йехова!+  Ти изостави своя народ, потомците на Яков,+ защото са пълни с онова, което идва от изток,+ и се занимават с магия+ като филистимците, и между тях има много деца на чужденци.+  Земята им е пълна със сребро и злато и богатството им няма край.+ Земята им е пълна с коне и с безброй колесници.+  Земята им е пълна с безполезни богове,+ те се покланят на делото на човешки ръце, на онова, което са направили човешките пръсти.+  Човек сам се принизява, човек се унижава. Не можеш да им простиш това.+ 10  Влез в скалата и се скрий в земята поради страха от Йехова и от неговото превъзходно величие!+ 11  Надменните очи на човека ще бъдат унизени и човешкото високомерие ще бъде принизено.+ В този ден единствено Йехова ще бъде възвеличен.+ 12  Защото това е денят на Йехова, Богът на небесните войнства.+ Този ден идва против всички, които възвеличават себе си и са високомерни, против всички високопоставени и всички нископоставени,+ 13  против всички високи ливански кедри,+ които се издигат горделиво, и против всички големи васански дървета,+ 14  против всички високи планини и против всички издигнати хълмове,+ 15  против всички високи кули и против всички крепостни стени,+ 16  против всички тарсийски кораби,+ против всички скъпи кораби. 17  Тогава надменността на човека ще бъде принизена и човешкото високомерие ще бъде унизено.+ В този ден единствено Йехова ще бъде възвеличен.+ 18  Безполезните богове ще изчезнат напълно.+ 19  Хората ще влязат в скалните пещери и в дупките в земята поради страха от Йехова и от неговото превъзходно величие,+ когато той се надигне и земята се разтрепери пред него.+ 20  В този ден човек ще хвърли на земеровките* и на прилепите своите безполезни сребърни богове и безполезни златни богове, които бяха направени за него, за да им се покланя.+ 21  И той ще влезе в дупките на скалите и в пукнатините на канарите поради страха от Йехова и от неговото превъзходно величие,+ когато той се надигне и земята се разтрепери пред него. 22  Затова не се надявайте на човека, направен от пръст, чийто дъх е в ноздрите му!+ Защото какво е той, че някой да разчита на него?+

Бележки под линия

Земеровките са дребни животни, които приличат на мишки.