Исаия 49:1-26

49  Чуйте ме, острови*,+ и слушайте внимателно, далечни народи!+ Йехова ме призова,+ докато бях още в майчината утроба.+ Преди да ме роди майка ми, той посочи името ми.+  Направи езика* ми като остър меч.+ Скри ме в сянката+ на ръката си. Направи ме изострена стрела, скри ме в колчана си  и ми каза: „Ти си моят служител, Израиле,+ на тебе ще покажа красотата си.“+  А аз отвърнах: „Напразно се трудих,+ използвах силата си за нищожни и суетни неща.+ Наистина, Йехова ме съди+ и моят Бог ми дава наградата.“+  И сега Йехова, който ме създаде в утробата на майка ми, за да бъда негов служител,+ ми каза да доведа Яков обратно при него,+ за да бъде събран при него Израил.+ Аз ще бъда прославен в очите на Йехова и моят Бог ще бъде моята сила.  Той каза: „За тебе не е нещо маловажно да бъдеш мой служител, за да възстановиш племената на Яков и да върнеш обратно спасените от Израил.+ Дадох те също като светлина за народите,+ за да стигне спасението ми чак до краищата на земята.“+  Йехова, Изкупителят на Израил,+ неговият Свят Бог, казва на онзи, когото силно презират,+ от когото се отвращава народът+ и който е служител на владетелите:+ „Поради онова, което ще видят, царете ще станат,+ както и князете, и ще се поклонят заради Йехова, който е верен,+ заради Светия Бог на Израил, който те избра.“+  Това казва Йехова: „Във време на благоволение* ти отговорих+ и в ден на спасение ти помогнах.+ Пазих те, за да те дам като договор за народа,+ за да бъде възстановена земята,+ за да бъде притежавано отново запустялото наследство,+  за да бъде казано на затворниците+ ‘Излезте!’+ и на онези, които са в тъмнина+ — ‘Покажете се!’.+ Те ще пасат край пътищата и всички отъпкани пътеки ще им бъдат пасища.+ 10  Няма да огладнеят,+ нито да ожаднеят,+ няма да ги измъчва знойна горещина, нито слънце.+ Защото онзи, който изпитва жал към тях, ще ги води+ и ще ги заведе при водни извори.+ 11  Ще превърна всичките си планини в пътища, а пътищата си ще издигна.+ 12  Ето, те ще дойдат отдалече,+ едни — от север+ и от запад,+ а други — от земята Синим.“ 13  Възклицавайте радостно, небеса,+ радвай се, земьо!+ Веселете се и възклицавайте радостно, планини!+ Защото Йехова утеши народа си+ и изпитва жал към угнетените.+ 14  А Сион казваше: „Йехова ме изостави,+ Йехова ме забрави!“+ 15  Може ли една жена да забрави своето кърмаче и да не изпита жал към детето на утробата си?+ Дори ако тя забрави,+ аз няма да те забравя.+ 16  Погледни, изписах те върху дланите си.+ Стените ти са винаги пред мене.+ 17  Синовете ти бързат. Онези, които те разрушават и опустошават, ще си отидат от тебе. 18  Вдигни очи и погледни наоколо! Всички са се събрали и идват при тебе.+ „Както е сигурно, че аз съм жив — казва Йехова,+ — така е сигурно, че ще си ги сложиш като накити, ще се украсиш с тях като невяста!+ 19  Макар че в тебе има опустошени и запустели места и земята ти е в развалини,+ на жителите ти им е твърде тясно да живеят в тебе и онези, които те поглъщаха, са далече.+ 20  А ти ще чуваш синовете, които придоби по времето, когато нямаше деца,+ да казват: ‘Тук ни е много тясно.+ Направете ни място, за да се заселим и ние!’+ 21  И ще кажеш в сърцето си: ‘Кой е баща на децата, които ми бяха дадени? Понеже аз съм жена, останала без деца и безплодна, жена в изгнание и отведена в плен.+ А тях кой ги отгледа?+ Ето, аз бях оставена сама,+ а къде бяха те?’“+ 22  Това казва Върховният господар Йехова: „Ще вдигна ръката си към народите,+ за да я видят, ще издигна за тях своя сборен стълб, за да го видят.+ Те ще донесат синовете ти в прегръдките си, ще носят дъщерите ти на раменете си.+ 23  Царе ще се грижат за тебе+ и княгините им ще ти бъдат кърмачки. Ще ти се покланят с лице до земята+ и ще лижат праха от краката ти.+ Тогава ще знаеш, че аз съм Йехова и че онези, които се надяват на мене, няма да бъдат посрамени.“+ 24  Могат ли да бъдат отнети от силния мъж онези, които той е взел?+ Могат ли пленниците да избягат от потисника?+ 25  Но ето какво казва Йехова: „Пленниците на силния мъж ще му бъдат отнети+ и онези, които потисникът е взел, ще избягат.+ Аз ще се противопоставя на всекиго, който ти се противопоставя,+ и ще спася синовете ти.+ 26  Ще накарам онези, които се отнасят зле към тебе, да ядат плътта си и да се опиянят от кръвта си като от сладко вино. Тогава всички хора ще знаят, че аз, Йехова,+ съм твоят Спасител,+ твоят Изкупител,+ Силният Бог на Яков.“+

Бележки под линия

Или: „крайморски области“.
Буквално: „устата“.
Или: „В благоприятно време“.