Исаия 29:1-24

29  „Горко на Ариил*+ — Ариил, градът, в който Давид разполагаше стана си!+ Прибавяйте година към година, нека се изреждат празниците!+  Ще притисна+ Ариил и в него ще настане жалеене и плач.+ Той ще ми бъде като огнище на Божия олтар.+  Ще разположа стана си около тебе, ще те обсадя с ограда от колове и ще издигна обсадни съоръжения против тебе.+  Ще паднеш толкова ниско, че ще говориш от земята, и думите ти ще звучат тихо, сякаш идват от пръстта.+ Гласът ти ще се чува от земята като гласа на онези, които викат духове, и думите ти ще се чуват от пръстта като шепот.+  Множеството на чужденците ще бъде като ситен прах,+ а множеството на потисниците+ — като плява, която вятърът отнася.+ Това ще стане внезапно, в един миг.+  Йехова, Богът на небесните войнства, ще насочи вниманието си към тебе, за да те избави с гръм, със земетресение и със силен тътен, с вихър, с буря и с пламъка на поглъщащ всичко огън.“+  Както в сън, както в нощно видение, така ще стане с множеството на народите, които воюват против Ариил,+ с всички, които воюват против него, с обсадните съоръжения и с онези, които го притискат.+  Както гладният сънува, че яде, но като се събуди, стомахът* му е празен,+ и както жадният сънува, че пие, но като се събуди, е уморен и устата* му е пресъхнала, така ще стане с множеството на народите, които воюват против планината Сион.+  Спрете и се чудете!+ Затворете очите си, за да не можете да виждате!+ Те са пияни,+ но не от вино. Залитат, но не от опияняващо питие.+ 10  Йехова изля върху вас дух на дълбок сън,+ затвори очите ви — пророците,+ покри главите ви+ — предсказателите.+ 11  За вас видението относно всичко това е като думите на запечатана книга,+ която дават на някого, който може да чете, и му казват: „Прочети я на глас!“ А той отговаря: „Не мога, запечатана е.“+ 12  Тогава дават книгата на някого, който не може да чете, и му казват: „Прочети я на глас!“ А той отговаря: „Не мога да чета.“ 13  Йехова казва: „Тези хора се приближават до мене с устата си и ме прославят само с устните си,+ но сърцето им е отдалечено от мене+ и страхът, който изпитват от мене, е просто заучена човешка заповед.+ 14  Затова отново ще постъпя с този народ по чуден начин,+ по чуден и удивителен начин. Мъдростта на мъдрите му хора ще бъде погубена и разбирането на разумните му хора ще се скрие.“+ 15  Горко на онези, които крият дълбоко намеренията си от Йехова+ и вършат делата си по тъмно,+ като казват: „Кой ще ни види и кой ще разбере за нас?“+ 16  Колко сте покварени! Нима грънчарят е като глината?+ Дали изделието ще каже за онзи, който го е направил, „Той не ме е направил“?+ И дали създаденото ще каже за своя създател „Той нищо не разбира“?+ 17  Нима Ливан няма да се превърне скоро в овощна градина,+ а овощната градина да стане като гора?+ 18  В този ден глухите ще чуят думите на книгата,+ очите на слепите ще прогледнат, излизайки от мрака и тъмнината.+ 19  Кротките+ ще се радват още повече заради Йехова, бедните ще се веселят заради Светия Бог на Израил,+ 20  защото ще дойде краят на потисника,+ самохвалецът ще изчезне+ и онези, които мислят само как да вършат зло,+ ще бъдат унищожени — 21  онези, които обвиняват човека в грях поради думите му,+ поставят клопка на онзи, който порицава при градската порта,+ и отстраняват праведния с лъжливи обвинения.+ 22  Затова Йехова, който откупи Авраам, казва следното на Якововия дом:+ „Яков няма повече да се срамува, нито лицето му ще пребледнява,+ 23  защото когато види около себе си своите деца, делото на моите ръце,+ всички те ще осветят името ми,+ ще осветят Светия Бог на Яков,+ ще изпитват страхопочитание към Бога на Израил.+ 24  Онези, които се заблуждават в духа си, ще придобият разбиране*, и онези, които недоволстват, ще получат наставления.“+

Бележки под линия

Името Ариил вероятно означава „огнище на Божия олтар“ и се отнася за Йерусалим.
Буквално: „душата“.
Буквално: „душата“.
Виж Пр 3:5, бел. под линия.