Spring na inhoud

Sal die aarde vernietig word?

Sal die aarde vernietig word?

Die Bybel se antwoord

 Nee, die planeet Aarde sal nooit vernietig, met vuur uitgebrand of vervang word nie. Die Bybel leer dat God die aarde geskep het sodat mense vir ewig daarop kan lewe.

  •   “Die regverdiges sal die aarde besit, en hulle sal vir ewig daarop woon.” — Psalm 37:29.

  •   “[God] het die aarde op sy vaste plekke gegrondves; tot onbepaalde tyd of tot in ewigheid sal niks dit laat wankel nie.” — Psalm 104:5.

  •   “Die aarde bly tot onbepaalde tyd staan.” — Prediker 1:4.

  •   “Die Formeerder van die aarde en die Maker daarvan, Hy, wat dit stewig gevestig het, wat dit nie verniet geskep het nie, wat dit gevorm het om bewoon te word.” — Jesaja 45:18.

Sal mense die aarde vernietig?

 God sal nie toelaat dat mense die aarde heeltemal vernietig deur besoedeling, oorloë of op enige ander manier nie. Hy sal eerder “die verderwers van die aarde . . . verderf” (Openbaring 11:18). Hoe sal hy dit regkry?

 God sal menseregerings, wat tot nou toe nie die aarde kon beskerm nie, met ’n volmaakte hemelse Koninkryk vervang (Daniël 2:44; Matteus 6:9, 10). Daardie Koninkryk sal deur God se Seun, Jesus Christus, regeer word (Jesaja 9:6, 7). Toe Jesus op die aarde was, het hy wonderwerke gedoen wat gewys het dat hy beheer oor die natuur het (Markus 4:35-41). Jesus sal, as die Koning van God se Koninkryk, in volle beheer wees van die aarde en die natuurkragte. Hy sal toestande op die aarde verander, of hernieu, sodat dit soortgelyk is aan die toestande wat in die tuin van Eden was. — Matteus 19:28; Lukas 23:43.

Leer die Bybel nie dat die aarde deur vuur uitgebrand sal word nie?

 Nee, glad nie. Hierdie idee het ontstaan omdat 2 Petrus 3:7 verkeerd verstaan word. Dit sê dat “die hemele en die aarde wat nou is, vir die vuur weggelê” word. Kyk na twee belangrike punte wat ons sal help om te verstaan wat hierdie woorde beteken:

  1.   Die Bybel gebruik die woorde “hemele”, “aarde” en “vuur” om na meer as een ding te verwys. Byvoorbeeld, Genesis 11:1 sê: “Die hele aarde het steeds een taal en een stel woorde gehad.” Die woord “aarde” verwys hier na die mensegemeenskap.

  2.   Die konteks van 2 Petrus 3:7 wys wat die hemele, aarde en vuur in hierdie vers beteken. Vers 5 en 6 vergelyk die dinge wat nog moet gebeur in 2 Petrus 3:7 met die Vloed van Noag se dag. Die Vloed het ’n eertydse wêreld vernietig, maar ons planeet het aanhou bestaan. Dit het eintlik ’n gewelddadige gemeenskap, of “aarde”, vernietig (Genesis 6:11). Dit het ook ’n soort “hemele” vernietig, met ander woorde die mense wat oor daardie aardse gemeenskap regeer het. Goddelose mense is vernietig, nie ons planeet nie. Noag en sy familie het die vernietiging van daardie wêreld oorleef en het op die aarde bly lewe ná die Vloed. — Genesis 8:15-18.

 Net soos die waters van die Vloed, sal die vernietiging, of “vuur”, in 2 Petrus 3:7 ’n einde maak aan die wêreld van goddelose mense, nie die planeet Aarde nie. God belowe “nuwe hemele en ’n nuwe aarde”, “en daarin sal regverdigheid woon” (2 Petrus 3:13). ’n “Nuwe aarde”, of ’n nuwe mensegemeenskap, sal deur ’n “nuwe hemele”, of ’n nuwe regering — God se Koninkryk — regeer word. Wanneer daardie Koninkryk regeer, sal die aarde ’n vreedsame paradys word. — Openbaring 21:1-4.