Wat kan die Bybel ons leer?

Hierdie Bybelstudiehulp is saamgestel om jou te help om te leer wat die Bybel oor verskeie onderwerpe sê, insluitende waarom ons ly, wat met ons gebeur wanneer ons sterf, hoe om ’n gelukkige gesinslewe te hê en nog meer.

Wat het God in gedagte vir ons?

Jy wonder dalk waarom daar vandag soveel probleme is. Die Bybel leer dat God binnekort sal optree om lyding, siekte en die dood weg te neem.

HOOFSTUK 1

Wie is God?

Dink jy dat God vir jou omgee? Leer oor sy persoonlikheid en hoe jy God se vriend kan word.

HOOFSTUK 2

Die Bybel – ’n Boek wat van God af kom

Hoe kan die Bybel jou help om persoonlike probleme te hanteer? Hoekom kan jy die profesieë daarin vertrou?

HOOFSTUK 3

Wat het God vir die mens in gedagte?

Hoe sal die lewe in die nuwe wêreld wees wanneer die aarde ’n paradys is?

HOOFSTUK 4

Wie is Jesus Christus?

Leer hoekom Jesus die beloofde Messias is, waar hy vandaan gekom het en hoekom hy Jehovah se eniggebore Seun genoem word.

HOOFSTUK 5

Die losprys – God se grootste geskenk

Wat is die losprys? Hoe kan dit jou bevoordeel?

HOOFSTUK 6

Wat gebeur met ons wanneer ons sterf?

Leer wat die Bybel sê oor waar die dooies is en hoekom mense sterf.

HOOFSTUK 7

Daar sal ’n opstanding wees!

Het iemand vir wie jy lief is, gesterf? Sal ons mense wat gesterf het, weer kan sien? Kyk wat die Bybel oor die opstanding leer.

HOOFSTUK 8

Wat is God se Koninkryk?

Baie mense ken die Onse Vader-gebed. Wat beteken die woorde: “Laat u Koninkryk kom”?

HOOFSTUK 9

Is die einde van die wêreld naby?

Kyk hoe mense se optrede en gesindhede bewys dat ons vandag in die tyd net voor die einde van die wêreld lewe, soos die Bybel voorspel het.

HOOFSTUK 10

Die waarheid oor die engele

Die Bybel praat van engele en demone. Bestaan hierdie geesskepsele werklik? Kan hulle ons help of kwaad aandoen?

HOOFSTUK  11

Hoekom is daar soveel pyn en lyding?

Baie mense dink dat God al die lyding in die wêreld veroorsaak. Wat dink jy? Leer wat God sê oor lyding.

HOOFSTUK 12

Hoe kan jy God se vriend word?

Dit is moontlik om te lewe op ’n manier wat Jehovah gelukkig maak. Om die waarheid te sê, jy kan God se vriend word.

HOOFSTUK 13

Toon respek vir lewe

Hoe beskou God aborsie, bloedoortappings en die lewe van ’n dier?

HOOFSTUK 14

Jou gesin kan gelukkig wees

Die liefde wat Jesus getoon het, is ’n voorbeeld vir mans, vrouens, ouers en kinders. Wat leer ons by hom?

HOOFSTUK 15

Die regte manier om God te aanbid

Kyk na ses punte wat mense identifiseer wat die ware godsdiens beoefen.

HOOFSTUK 16

Kies om God te aanbid

Watter uitdagings sal jy dalk hê wanneer jy vir ander sê wat jy glo? Hoe kan jy vir hulle sê wat jy glo sonder om hulle aanstoot te gee?

HOOFSTUK 17

Die voorreg van gebed

Luister God wanneer jy bid? Om hierdie vraag te beantwoord, moet jy verstaan wat die Bybel oor gebed leer.

HOOFSTUK 18

Moet ek my lewe aan God toewy en gedoop word?

Watter stappe is nodig om vir Christelike doop te kwalifiseer? Leer wat doop beteken en hoe ’n mens gedoop moet word.

HOOFSTUK 19

Bly na aan Jehovah

Hoe kan ons ons liefde en dankbaarheid teenoor God bewys vir alles wat hy vir ons gedoen het?

Eindnotas

Die betekenis van woorde en frases wat in die boek Wat kan die Bybel ons leer? gebruik word.