Dlulela kokuphakathi

Izulu

Izulu

Liyini Izulu?

Njengoba lisetshenziswe eBhayibhelini, leli gama linezincazelo ezintathu.

Obani Abaya Ezulwini?

Kungumbono ovamile oyiphutha ukuthi bonke abantu abalungile bazoya ezulwini. Lifundisani ngempela iBhayibheli?

Liyini IJerusalema Elisha?

Leli dolobha likuthinta kanjani ukuphila kwakho?

Ingabe UNkulunkulu Unendawo Ahlala Kuyo?

Lithini iBhayibheli ngendawo uNkulunkulu ahlala kuyo? Ingabe noJesu uhlala khona?

Izingelosi

Ziyini Noma Zingobani Izingelosi?

Zingaki izingelosi ezikhona? Ingabe ingelosi ngayinye inegama nobuntu obuhlukile?

Ingubani Ingelosi Eyinhloko UMikayeli?

Waziwa nangelinye igama, okungenzeka ulijwayele kangcono.

UDeveli Namademoni

Ingabe UDeveli Ungokoqobo?

Ingabe uDeveli uyimfanelo yobubi ephakathi kwabantu, noma ingabe ungumuntu ongokoqobo?

Ingabe UNkulunkulu Wadala UDeveli?

Wavelaphi uDeveli? Funda ukuthi kungani uJesu athi ngoSathane “akazange ame aqine eqinisweni.”

Ubukeka Kanjani UDeveli?

Ingabe njengoba iBhayibheli limfanisa nodrako noma nebhubesi lisuke lichaza indlela abukeka ngayo?

Uhlala Kuphi UDeveli?

IBhayibheli lithi uDeveli waxoshwa ezulwini. Ukuphi uSathane manje?

Ingabe UDeveli Angabalawula Abantu?

UDeveli ubathonya kanjani abantu futhi singazigwema kanjani izicupho zakhe?

Ingabe UDeveli Uyimbangela Yakho Konke Ukuhlupheka?

IBhayibheli liyasho ukuthi kubangelwa yini ukuhlupheka.

Ingabe Amademoni Angokoqobo?

Ayini amademoni? Avela kuphi?

Ayengobani AmaNefili?

IBhayibheli lithi “ayengabantu abanamandla bakudala, amadoda odumo.” Yini esiyaziyo ngawo?