Dlulela kokuphakathi

Ukuhlupheka

Kungani Kunokuhlupheka Okungaka

Ingabe Kufanele Sisole UNkulunkulu Ngokuhlupheka Kwethu?

Ukuhlupheka kungafikela noma ubani—ngisho nalabo uNkulunkulu abathandayo. Kungani?

Ingabe UDeveli Uyimbangela Yakho Konke Ukuhlupheka?

IBhayibheli liyasho ukuthi kubangelwa yini ukuhlupheka.

Lithini IBhayibheli Ngezinhlekelele Zemvelo?

Ingabe ziyisijeziso esivela kuNkulunkulu? UNkulunkulu uyazisiza yini izisulu zezinhlekelele zemvelo?

Lithini IBhayibheli Ngezifo Eziwubhubhane?

Abanye abantu bathi uNkulunkulu usebenzisa ubhubhane lwezifo nezinye izifo ukuze ajezise abantu namuhla. Nokho, iBhayibheli alikusekeli lokho.

Kungani UNkulunkulu Avumela UkuQothulwa Kwesizwe?

Abaningi bazibuza ukuthi ukuthi kungani uNkulunkulu onothando evumela ukuhlupheka okungaka. IBhayibheli linikeza izimpendulo ezanelisayo!

Ukuthula Komhlaba—Kungani Kunzima Ukukuthola?

Imizamo yabantu yokuletha ukuthula ihlukekile. Cabangela izizathu zalokho eziningana.

Ukubhekana Nokuhlupheka

IBhayibheli Linawo Yini Amazwi Enduduzo?

Amavesi eBhayibheli aduduze abaningi ababhekene nezimo ezinzima kanye nezinkinga ezingokomzwelo.

Ingabe IBhayibheli Lingangisiza Uma Ngicindezelekile?

Kunezinto ezintathu uNkulunkulu asipha zona ngomusa ukuze sikwazi ukubhekana nemizwa yokucindezeleka.

Angisafuni Ukuphila—Ingabe IBhayibheli Lingangisiza Lapho Ngifuna Ukuzibulala?

Umuntu ofuna ukuzibulala angasithola yini iseluleko esiwusizo eBhayibhelini?

Ukuphila Nesifo Esingamahlalakhona—Ingabe IBhayibheli Lingakusiza?

Yebo! Funda ngezinyathelo ezintathu ezingakusiza ukuba ubhekane nesifo esingamahlalakhona.

Lithini IBhayibheli Ngokuqedela Umuntu Noma Isilwane Esigulela Ukufa?

Kuthiwani uma umuntu egulela ukufa? Uma esefa kufanele yini kunwetshwe isikhathi sokufa kwakhe?

Ukuphela Kokuhlupheka

Yini Eyofezwa UMbuso KaNkulunkulu?

Funda ukuthi yini ongayilindela lapho uhulumeni kaNkulunkulu ubusa phezu komhlaba.