Dlulela kokuphakathi

Ingabe UDeveli Uyimbangela Yakho Konke Ukuhlupheka?

Ingabe UDeveli Uyimbangela Yakho Konke Ukuhlupheka?

Impendulo yeBhayibheli

IBhayibheli lembula ukuthi uSathane uDeveli ungumuntu ongokoqobo, owenza konke angakwenza ukuze afeze izifiso zakhe esebenzisa ‘izibonakaliso zamanga’ ‘nenkohliso,’ njengoba bekungenza ubhongoza wezigilamkhuba onamandla. Empeleni, iBhayibheli lithi “uziguqula ingelosi yokukhanya.” (2 Thesalonika 2:9, 10; 2 Korinte 11:14) Ukuba khona kukaDeveli kubonakala ngomonakalo awenzayo.

Nokho, akuyena uDeveli obangela konke ukuhlupheka. Ngani? UNkulunkulu wadala abantu ukuba bakwazi ukukhetha phakathi kokwenza okuhle nokubi. (Joshuwa 24:15) Uma senza izinqumo ezimbi, sivuna imiphumela ebuhlungu.—Galathiya 6:7, 8.