Dlulela kokuphakathi

Amaholidi Nemicimbi

Lithini IBhayibheli NgoKhisimusi?

Umlando wamasiko adumile ayisithupha okugujwa kukaKhisimusi ungakushiya umangele.

UJesu Wazalwa Nini?

Thola ukuthi kungani uKhisimusi ugujwa ngo-December 25.

Lithini IBhayibheli Ngama-Easter?

Funda ngomsuka wamasiko amahlanu eholidi lama-Easter.

Lithini IBhayibheli Ngomsuka We-Halloween?

Ingabe i-Halloween imane nje ingenye into engenangozi?

Liyini IPhasika?

Kungani ligujwa? Uma uJesu aligubha, pho kungani amaKristu engaligubhi namuhla?