Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

UJesu

Ungubani UJesu

Ingabe UJesu Wayengumuntu Nje Olungile?

Okwenza uJesu waseNazaretha waba nethonya kunabo bonke abantu abake baphila emhlabeni.

Ingabe UJesu UnguNkulunkulu UMninimandla Onke?

Wathini uJesu ngesikhundla sakhe uma eqhathaniswa noNkulunkulu?

Kungani UJesu Ebizwa Ngokuthi UyiNdodana KaNkulunkulu?

Uma uNkulunkulu engenankosikazi, uJesu waba kanjani indodana yakhe?

Ungubani Umphik’ ukristu?

Ingabe useza noma usekhona kakade?

Ubani ULizwi KaNkulunkulu Noma Liyini Izwi LikaNkulunkulu?

Ngendlela elisetshenziswa ngalo eBhayibhelini, leli gama linezincazelo ezingaphezu kweyodwa.

Ingubani Ingelosi Eyinhloko UMikayeli?

Waziwa nangelinye igama, okungenzeka ulijwayele kangcono.

Ukuphila KukaJesu Emhlabeni

UJesu Wazalwa Nini?

Thola ukuthi kungani uKhisimusi ugujwa ngo-December 25.

Ingabe Izazi Ziyakholelwa Ukuthi Wake Waba Khona UJesu?

Thola ukuthi ziyakholelwa yini ukuthi uJesu wayengumuntu ongokoqobo.

Ingabe IBhayibheli Linomlando Onembile Wokuphila KukaJesu?

Cabangela amaqiniso ngamaVangeli nemibhalo yakudala kunayo yonke eyaziwayo.

Walotshwa Nini Umlando KaJesu?

Ngemva kokufa kukaJesu kwadlula isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba kulotshwe amaVangeli?

Ukufa Nokuvuka KukaJesu

Ingabe UJesu Wafela Esiphambanweni?

Abantu abaningi babheka isiphambano njengophawu lobuKristu. Ingabe kufanele sisisebenzise lapho sikhulekela?

Ngemva Kokuvuswa KukaJesu, Ingabe Wayenomzimba Wenyama Noma Womoya?

IBhayibheli lithi uJesu ‘waphiliswa emoyeni,’ pho abafundi bakhe bakwazi kanjani ukumbona nokumthinta ngemva kokuvuswa kwakhe?

Indima KaJesu Enjongweni KaNkulunkulu

Kungani Sithandaza Egameni LikaJesu?

Cabanga ngokuthi ukuthandaza egameni likaJesu kumdumisa kanjani uYise nokuthi kubonisa kanjani ukwazisa nenhlonipho ngaye.

Kuyini Ukuza KukaKristu?

Ingabe sonke siyombona lapho eza?