Dlulela kokuphakathi

UNkulunkulu

Ungubani UNkulunkulu

Ingabe Ukhona UNkulunkulu?

IBhayibheli linikeza izizathu ezinhlanu ezicacile.

Ingabe UNkulunkulu Ungamandla Angaphili?

IBhayibheli lithi uNkulunkulu wadala zonke izinto, kodwa ingabe unendaba nathi?

Ingabe UNkulunkulu Ukuyo Yonke Indawo?

Ingabe iBhayibheli lifundisa ukuthi uNkulunkulu ukuyo yonke indawo? Nakuba uNkulunkulu enendawo ahlala kuyo, kungani ungaqiniseka ngokuthi uyakwazi?

Ingabe UNkulunkulu Unendawo Ahlala Kuyo?

Lithini iBhayibheli ngendawo uNkulunkulu ahlala kuyo? Ingabe noJesu uhlala khona?

Ukhona Yini Owake Wabona UNkulunkulu?

Ingabe iBhayibheli liyaziphikisa uma lithi kwenye indawo “Akekho umuntu oye wabona uNkulunkulu,” kodwa kwenye indawo lithi uMose ‘wabona uNkulunkulu ka-Israyeli’?

Ingabe Imfundiso KaZiqu-zintathu Ikhona EBhayibhelini?

Izinkolo eziningi zifundisa ukuthi uNkulunkulu unguZiqu-zintathu. Ingabe ilokho okufundiswa iBhayibheli?

UMariya UnguMama KaNkulunkulu Yini?

ImiBhalo eNgcwele nomlando wobuKristu kusinika impendulo ecacile yalo mbuzo.

Ingabe UNkulunkulu Uyawushintsha Umqondo Wakhe?

Ingabe iBhayibheli liyaziphikisa uma licaphuna uNkulunkulu ethi, “angizange ngishintshe,” nalapho ethi, ‘Ngizozisola’?

Uyini Umoya Ongcwele?

IBhayibheli lithi umoya ongcwele ‘uyizandla’ zikaNkulunkulu ngesizathu esihle.

Igama LikaNkulunkulu

Ingabe UNkulunkulu Unegama?

Izinguqulo eziningi zeBhayibheli zinalo igama likaNkulunkulu. Ingabe kufanele ulisebenzise?

Ingabe Igama LikaNkulunkulu UJesu?

UJesu akakaze azibize ngokuthi unguNkulunkulu uMninimandla onke. Kungani?

Ungubani UJehova?

Ingabe unguNkulunkulu wesizwe esisodwa kuphela, njengama-Israyeli?

UNkulunkulu Unamagama Amangaki?

Abantu bangase bacabange ukuthi amagama kaNkulunkulu ahlanganisa athi ‘Allah,’ ‘Alfa No-Omega,’ ‘El Shaddai,’ nelithi ‘Jehova-Jire.’ Ingabe kunendaba ukuthi simbiza ngani uNkulunkulu?

Yini Noma Ubani ‘U-Alfa no-Omega’?

Kungani lesi siqu sifaneleka?

Intando KaNkulunkulu

Iyini Intando KaNkulunkulu Ngami?

Ingabe udinga uphawu olukhethekile, umbono noma ubizo oluvela kuNkulunkulu ukuze wazi intando yakhe ngawe? Thola impendulo yeBhayibheli.

Lithini IBhayibheli Ngenkululeko Yokuzikhethela? Ingabe UNkulunkulu Olawulayo?

Abaningi bakholelwa ukuthi ukuphila kwabo kulawulwa ukudalelwa. Ingabe esikukhethayo kunesandla empumelelweni yethu ekuphileni?

Yini Ongayenza Ukuze Umazi Kahle UNkulunkulu?

Izinyathelo eziyisikhombisa ezingakusiza wakhe ubungane naYe.

Ingabe Kufanele Sisole UNkulunkulu Ngokuhlupheka Kwethu?

Ukuhlupheka kungafikela noma ubani—ngisho nalabo uNkulunkulu abathandayo. Kungani?