Dlulela kokuphakathi

Indlela Yokuphila

Umshado Nomndeni

Ingabe IBhayibheli Lingangisiza Ngibe Nomndeni Ojabulayo?

Izeluleko ezihlakaniphile ezivela eBhayibheli sezisize izigidi zabesilisa nabesifazane ukuba babe nemindeni ejabulayo.

Lithini IBhayibheli Ngokukipita?

Imiyalo kaNkulunkulu isitshela ukuthi singabenza kanjani ubuhlobo nemindeni yethu bufudumale, futhi imiyalo yakhe ihlale ibasiza labo abayilalelayo.

Kukhona Yini Okushiwo IBhayibheli Ngemishado Yongqingili?

Umsunguli womshado kumelwe ukuba uyazi kangcono indlela yokuba nesibopho esihlala njalo nesijabulisayo.

Ingabe IBhayibheli Liyakuvumela Ukudivosa?

Funda ukuthi yini uNkulunkulu ayivumelayo nayizondayo.

Ingabe Sivumelekile Isithembu?

Ingabe umbono wesithembu uvela kuNkulunkulu? Cabangela lokho okushiwo iBhayibheli ngesithembu.

Lithini IBhayibheli Ngemishado Yabantu Bobuzwe Obungefani?

Cabangela ezinye izimiso zeBhayibheli ezikhuluma ngokulingana kwezinhlanga nomshado.

Kusho Ukuthini ‘Ukuhlonipha Uyihlo Nonyoko’?

Uzomangala uma ufunda ngezinto ezingelona iqiniso abantu abazishoyo ngalo myalo

Lithini IBhayibheli Ngokunakekela Abazali Asebekhulile?

IBhayibheli linezibonelo zamadoda nabesifazane bokholo abenza kanjalo.

Ucansi

Lithini IBhayibheli Ngobungqingili?

Uyini umbono kaNkulunkulu ngezenzo zobungqingili? Ingabe umuntu onezifiso zobungqingili angamjabulisa uNkulunkulu?

Lithini iBhayibheli Ngezithombe Zobulili Ezingcolile Nangocansi Olukuyi-Internet?

Ukuzijabulisa okugxile ocansini sekwandile. Ingabe ukuthandwa kwakho kwenza kwamukeleke?

Kufanele Yini AmaKristu Asebenzise Izinto Zokuvimbela Inzalo?

Ngokuqondene nokuvimbela inzalo, ingabe ikhona imithetho yokuziphatha ebekelwe abantu abashadile?

Ngingazivikela Kanjani Ekuhlukunyezweni Ngokocansi?

Ukusikisela okungu-7 okuwusizo okusekelwe ekuhlakanipheni okutholakala eBhayibhelini.

Abazali Bangazifundisa Kanjani Izingane Zabo Ngocansi?

IBhayibheli linemithetho eminingi ewusizo ezokusiza ukhulume nezingane zakho ngocansi futhi uzivikele kubantu abanukubezayo.

Ukukhetha

Kufanele Yini UmKristu Elashwe Odokotela?

UNkulunkulu unendaba yini nokuthi sikhetha hlobo luni lokwelashwa?

Lithini IBhayibheli Ngokumpontshelwa Igazi?

IBhayibheli lithi uNkulunkulu wanika umyalo wokuba ‘kudedwe egazini.’ Kusithinta kanjani lokho namuhla?

Lithini IBhayibheli Ngokukhipha Isisu?

Kuqala nini ukuphila komuntu? UNkulunkulu angamthethelela yini umuntu oke wakhipha isisu?

Lithini IBhayibheli Ngokudweba Umzimba?

Ingabe uyakuthanda ukudweba umzimba? Iziphi izimiso zeBhayibheli okufanele ucabange ngazo?

Lithini IBhayibheli Ngokuziphophotha Nokufaka Ubucwebe?

Ingabe iBhayibheli liyakwenqabela ukuzihlobisa ukuze sibukeke kahle?

Lithini IBhayibheli Ngotshwala? Ingabe Kuyisono Ukubuphuza?

Empeleni iBhayibheli likhuluma ngezinzuzo eziningana zokuphuza iwayini nezinye iziphuzo ezidakayo.

Ingabe Ukubhema Kuyisono?

Singakwazi kanjani ukuphendula lo mbuzo uma iBhayibheli lingakhulumi ngokubhema?

Ingabe Ukugembula Kuyisono?

IBhayibheli alenabi mayelana nokugembula, ngakho singazi kanjani ukuthi uyini umbono kaNkulunkulu?

Lithini IBhayibheli Ngenkululeko Yokuzikhethela? Ingabe UNkulunkulu Olawulayo?

Abaningi bakholelwa ukuthi ukuphila kwabo kulawulwa ukudalelwa. Ingabe esikukhethayo kunesandla empumelelweni yethu ekuphileni?

Lithini IBhayibheli Ngokupha?

Yiluphi uhlobo lokupha olujabulisa uNkulunkulu?