Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 KGAOLO 1

Modimo ke Mang?

Modimo ke Mang?

1, 2. Ke dipotso dife tse gantsi batho ba di botsang?

BANA ba botsa dipotso tse di sa feleng. Fa o ba tlhalosetsa sengwe gantsi ba go botsa gore ke eng o bua jalo. Mme fa o leka go ba araba, ba go botsa potso e nngwe gape.

2 Le fa re ka tswa re godile kgotsa re le bana, rotlhe re botsa dipotso. Re ipotsa gore re tla ja eng, re tla apara eng kgotsa gore tla reka eng. Kgotsa re ka tswa re na le dipotso tsa botlhokwa ka botshelo le ka isagwe. Mme fa re sa kgotsofadiwe ke dikarabo tsa dipotso tseno, re ka nna ra emisa go batla dikarabo.

3. Ke eng fa batho ba le bantsi ba akanya gore ba ka se kgone go bona dikarabo tsa dipotso tsa botlhokwa mo botshelong?

3 A Baebele e ka kgona go araba dipotso tsa botlhokwa tse re nang le tsone? Batho bangwe ba ka re ee, mme gone ba tsaya gore go thata go tlhaloganya Baebele. Ba ka tswa ba akanya gore baruti ke bone fela ba itseng dikarabo tsa dipotso tseo. Ba bangwe bone ba tlhabiwa ke ditlhong go bua gore ga ba itse dikarabo. Wena o akanya eng?

4, 5. Ke dipotso dife tsa botlhokwa tse o ka tswang o batla go itse dikarabo tsa tsone? Ke eng o sa tshwanela go itlhoboga go fitlha o bona dikarabo tse di kgotsofatsang?

4 Gongwe o batla go itse dikarabo tsa dipotso tse di jaaka: Ke tshelela eng? Go tla direga eng ka nna fa ke swa? Modimo o ntse jang? Morutisi yo o tumileng thata e bong Jesu o ne a re: “Nnang lo kope, mme lo tla newa; nnang lo senke, mme lo tla bona; nnang lo kokote, mme  lo tla bulelwa.” (Mathaio 7:7) Se itlhoboge go fitlha o bona dikarabo tse di kgotsofatsang.

5 Boammaaruri ke gore fa o ‘nna o batla’ o tla bona dikarabo mo Baebeleng. (Diane 2:1-5) Dikarabo tsa yone di tlhaloganyesega motlhofo. Se o se ithutang mo Baebeleng se tla dira gore o itumelele botshelo gone jaanong le gore o nne le bokamoso jo bo itumedisang. A re tlotle ka potso nngwe e e tlhakantseng batho ba le bantsi tlhogo.

A MODIMO O SETLHOGO KGOTSA O AMEGA KA RONA?

6. Ke eng fa batho bangwe ba akanya gore Modimo ga a kgathale fa ba boga?

6 Batho ba le bantsi ba akanya gore Modimo ga a na sepe le bone. Ba re fa e ne e le gore Modimo o a kgathala, lefatshe le ka bo le sa nna jaaka le ntse. Gone jaanong lefatshe le tletse ka dintwa, letlhoo le mahutsana. Batho ba a lwala, ba a boga ba bo ba swa. Batho bangwe ba re, ‘Fa e le gore Modimo o amega ka rona, ke eng a sa fedise pogo e e kana kana?’

7. (a) Baeteledipele ba dikereke ba ruta jang batho gore Modimo o setlhogo? (b) Ke eng fa re tlhomamisegile gore ga se molato wa Modimo fa dilo tse di bosula di direga?

7 Ka dinako tse dingwe, baeteledipele ba bodumedi ba dira gore batho ba akanye gore Modimo o setlhogo. Fa sengwe se se bosula se direga, ba re ke thato ya Modimo. Ba re o ne a rulagantse gore se direge. Fa ba bua jalo, tota ba a bo ba pega Modimo molato. Mme Baebele yone e ruta gore Modimo ga se ene a bakang bosula. Jakobe 1:13 ya re: “Fa mongwe a le mo tekong, a a se ka a re: ‘Ke lekwa ke Modimo.’ Gonne Modimo ga a ka ke a lekwa ka dilo tse di bosula le gone ene ka boene ga a leke ope.” Seno se raya gore le fa Modimo a ise a thibele dilo tse di  bosula go direga, ga se ene a di bakang. (Bala Jobe 34:10-12.) Mma re dire sekai.

8, 9. Ke eng fa go tla bo go le phoso go pega Modimo molato fa re na le mathata? Naya sekai.

8 A re re lekawana lengwe le tshela monate le batsadi kwa lapeng. Rraagwe o a mo rata e bile o mo rutile go dira ditshwetso tse di siameng. Mme lekawana leno le simolola go tswa mo tseleng le bo le tswa mo lapeng. Le simolola go tlhoka tsebe mme le feleletsa le wetse mo mathateng. A o ka pega rraagwe molato ka se se diragetseng o re ke eng fa a ne a sa mo thibele go tsamaya? Le e seng. (Luke 15:11-13) Fela jaaka rre yoo, Modimo le ene ga a ka a thibela batho fa ba ne ba mo tlogela mme ba bo ba dira dilo tse di bosula. Ka jalo, fa sengwe se se bosula se direga, re tshwanetse go gakologelwa gore Modimo ga se ene a se bakileng. Re tla bo re sa dire sentle fa re mo pega molato.

9 Go na le lebaka le le utlwalang sentle la go bo Modimo a letleletse dilo tse di bosula go direga. Kgaolo 11 e tla tlhalosa gore Baebele ya reng ka seno. Mme gone, itse gore Modimo o a re rata le gore ga re a tshwanela go mo pega molato ka ntlha ya mathata a re nang le one. Tota e bile ke Ene fela a ka a rarabololang.—Isaia 33:2.

10. Ke eng fa re sa belaele gore Modimo o tla baakanya dilo tse di dirilweng ke batho ba ba bosula?

10 Modimo o boitshepo. (Isaia 6:3) Sengwe le sengwe se a se dirang se siame. Ka jalo, re ka mo ikanya. Ga a tshwane le batho ba ka dinako tse dingwe ba dirang dilo tse di bosula. Tota e bile, le fa go ne go na le motho yo o siameng thata, o ne a se kitla a kgona go baakanya se batho ba ba bosula ba se dirileng. Ga go na ope yo o nang le maatla a a tshwanang le a Modimo. O kgona go baakanya dilo tse di dirilweng ke batho ba ba bosula  e bile o solofetsa gore o tla dira jalo.—Bala Pesalema 37:9-11.

MODIMO O IKUTLWA JANG FA BATHO BA BOGA?

11. Modimo o ikutlwa jang fa a go bona o boga?

11 Modimo o ikutlwa jang fa a bona dilo tse di diregang mo lefatsheng le tse di go diragalelang? Baebele e ruta gore Modimo ke “morati wa tshiamiso.” (Pesalema 37:28) Ka jalo, ga se gore o itlhokomolosa dilo tse a bonang di direga mo lefatsheng. Ga a rate go bona batho ba boga. Baebele ya re o ne a “utlwa botlhoko mo pelong” fa a bona bosula jo bo neng bo tletse mo lefatsheng. (Genesise 6:5, 6) Ga a ise a fetoge. (Malaki 3:6) Baebele ya re Modimo o a go kgathalela.—Bala 1 Petere 5:7.

Baebele e ruta gore Jehofa ke Mmopi yo o lorato e bile ke ene a bopileng sengwe le sengwe

12, 13. (a) Ke eng fa re rata batho e bile re amega ka bone, mme o ikutlwa jang ka pogo e o e bonang mo lefatsheng? (b) Ke eng fa re ka tlhomamisega gore Modimo o tla fedisa pogo le tshiamololo e e mo lefatsheng?

12 Gape Baebele ya re Modimo o re bopile mo setshwanong sa gagwe. (Genesise 1:26) Seno se raya gore o re bopile re na le maikutlo a a tshwanang le a gagwe. Ka jalo, fa e le gore o utlwa botlhoko go bona batho ba ba se nang molato ba boga, Modimo ene o tshwanetse a bo a utlwa botlhoko le go feta. Re itse seno jang?

13 Baebele e re ruta gore “Modimo ke lorato.” (1 Johane 4:8) Sengwe le sengwe se a se dirang o se dira ka lorato. Ka jalo, fa re rata re a bo re etsa Modimo. Fa o ne o na le maatla a go fetola dilo, a o ne o tla fedisa pogo le tshiamololo e e mo lefatsheng? Ga go pelaelo gore o ne o tla dira jalo ka gonne o rata batho. Modimo o na le maatla mme e re ka a re rata, o tla fedisa pogo le tshiamololo e e mo lefatsheng. Itse gore sengwe le sengwe se  Modimo a re solofeditseng sone se re se umakileng kwa tshimologong ya buka eno, se tla direga! Mme gone, o tshwanetse go itse Modimo sentle gore o kgone go dumela ditsholofetso tseno.

MODIMO O BATLA GORE O MO ITSE

Fa o batla gore motho a go itse, o mmolelela leina la gago. Modimo o re bolelela leina la gagwe mo Baebeleng

14. Leina la Modimo ke mang, mme re itse jang gore re tshwanetse go mmitsa ka lone?

14 Fa o batla gore motho a go itse, ke selo sefe sa ntlha se o mmolelelang sone? Leina la gago. A Modimo o na le leina? Madumedi a le mantsi a re leina la gagwe ke Modimo kgotsa Morena. Mme tseo ke direto, fela jaaka o ka re motho ke “kgosi” kgotsa “moporesidente.” Modimo o re boleletse gore leina la gagwe ke Jehofa. Pesalema 83:18 ya re: “Gore batho ba tle ba itse gore wena, yo leina la gago e leng Jehofa, wena o le esi o Mogodimodimo yo o okametseng lefatshe lotlhe.” Bakwadi ba Baebele ba dirisa leina leno makgetlo a le mantsi thata. Modimo o batla gore o itse leina la gagwe le gore o le dirise. O go bolelela leina la gagwe ka gonne a batla gore o nne tsala ya gagwe.

15. Leina Jehofa le kaya eng?

15 Leina la Modimo le kaya gore a ka diragatsa tsholofetso epe fela e a e dirang e bile a ka diragatsa se a ikaeletseng go  se dira. Ga go na sepe se se ka emang mo pele ga gagwe. Ke ene fela a tshwanelwang ke leina leno. *

16, 17. Mafoko ano a kaya eng, (a) “Mothatayotlhe”? (b) “Kgosi ya bosakhutleng”? (c) “Mmopi”?

16 Pesalema 83:18 ya re: “Wena o le esi o Mogodimodimo yo o okametseng lefatshe lotlhe.” Gape Tshenolo 15:3 ya re: “Ditiro tsa gago di dikgolo e bile di a gakgamatsa,  Jehofa Modimo, Mothatayotlhe. Ditsela tsa gago di siame e bile di boammaaruri, Kgosi ya bosakhutleng.” Lefoko “Mothatayotlhe” le kaya eng? Le kaya gore ga go na ope kgotsa sepe se se nang le maatla a a lekanang le a Modimo. Mme lefoko “Kgosi ya bosakhutleng” le kaya gore ga a na tshimologo. Pesalema 90:2 ya re ke Modimo go tswa bosasimologeng go ya bosakhutleng. A seo ga se jese kgakge?

17 Jehofa ke ene fela Mmopi. Tshenolo 4:11 ya re: “O a tshwanela, Jehofa, wena Modimo wa rona, go amogela kgalalelo le tlotlo le maatla, ka gonne o bopile dilo tsotlhe, mme ka ntlha ya thato ya gago di ne tsa nna gone e bile di ne tsa bopiwa.” Jehofa ke ene a bopileng sengwe le sengwe fela se o ka akanyang ka sone, e ka tswa e le baengele kwa legodimong, dinaledi tse di mo loaping,  maungo a a mo setlhareng kgotsa ditlhapi tse di mo lewatleng!

A O KA KGONA GO NNA TSALA YA GA JEHOFA?

18. Ke eng fa batho bangwe ba akanya gore ba ka se tsamaye ba nna ditsala tsa Modimo? Baebele ya reng ka kgang eo?

18 Batho bangwe fa ba bala ka Jehofa, ba a mo tshaba e bile ba re, ‘Modimo o maatla fela thata, o botlhokwa thata e bile o kgakala thata le nna, tota o tla bo a dira eng ka nna?’ Mme gone, a Modimo o batla gore o ikutlwe jalo ka ene? Le e seng. Jehofa o batla go nna tsala ya gago. Baebele ya re Modimo ga ‘a kgakala thata le mongwe le mongwe wa rona.’ (Ditiro 17:27) Modimo o batla gore o mo atamele e bile o go solofetsa gore le ene o tla go “atamela.”—Jakobe 4:8.

19. (a) O ka nna jang tsala ya Modimo? (b) Ke eng se o se ratang thata ka Jehofa?

19 O ka nna jang tsala ya Modimo? Jesu o ne a re: “Seno se raya botshelo jo bo sa khutleng, go tsenya kitso ka ga gago, Modimo yo o esi wa boammaaruri, le ka ga yo o mo romileng, e bong Jesu Keresete.” (Johane 17:3) Fa o tswelela o ithuta, o tla itse Jehofa le Jesu. Mme o tla tshelela ruri. Ka sekai, re ithutile gore “Modimo ke lorato.” (1 Johane 4:16) Mme gape Jehofa o ‘kutlwelobotlhoko, o pelontle, o bonya go galefa, o na le bopelonomi jo bogolo jwa lorato le boammaaruri.’ (Ekesodo 34:6) Jehofa o “molemo e bile o iketleeleditse go itshwarela.” (Pesalema 86:5) Modimo o pelotelele e bile o a ikanyega. (2 Petere 3:9; Tshenolo 15:4) Fa o bala Baebele, o tla ithuta dilo tse dintsi tse dintle ka ene.

20-22. (a) O ka atamalana jang le Modimo le fa o sa kgone go mmona? (b) O tshwanetse go dira eng fa batho bangwe ba batla gore o emise go ithuta Baebele?

20 O ka kgona jang go atamalana le Modimo le fa gone  o sa kgone go mmona? (Johane 1:18; 4:24; 1 Timotheo 1:17) Fa o bala ka ene mo Baebeleng, o tla simolola go mo tlhaloganya. (Pesalema 27:4; Baroma 1:20) Fa o ntse o tsweletse o ithuta ka ene, o tla mo rata le go feta e bile o tla ikutlwa o atamalane le ene fela thata.

Rre o rata bana ba gagwe mme Rraarona yo o kwa legodimong o re rata fela thata

21 O tla tlhaloganya gore Jehofa ke Rraarona. (Mathaio 6:9) Ke ene a re neileng botshelo e bile o batla gore re bo itumelele ka botlalo. Ke sone se rre yo o lorato a se eleletsang bana ba gagwe. (Pesalema 36:9) Baebele ya re o ka kgona go nna tsala ya ga Jehofa. (Jakobe 2:23) Akanya fela! Mmopi wa dilo tsotlhe Jehofa o batla gore o nne tsala ya gagwe!

22 Go na le batho ba ba tla go kgothaletsang gore o emise go ithuta Baebele. Ba ka tswa ba tshaba gore o tla tlogela bodumedi jwa gago. Mme se letle ope go go thibela gore o nne tsala ya ga Jehofa. Ga go na Tsala epe e e tshwanang le ene.

23, 24. (a) Ke eng fa o sa tshwanela go tlogela go botsa dipotso? (b) Re tla ithuta eng mo kgaolong e e latelang?

23 Go tla nna le dilo tse o sa di tlhaloganyeng fa o ntse o ithuta Baebele. Se tlhabiwe ke ditlhong go botsa dipotso kgotsa go kopa thuso. Jesu o ne a re re tshwanetse go ikokobetsa fela jaaka bana ba bannye. (Mathaio 18:2-4) Mme bana ba botsa dipotso tse di sa feleng. Modimo o batla gore o itse dikarabo tsa dipotso tseo. Ka jalo, ithute Baebele ka kelotlhoko gore o tlhomamise gore dilo tse o ithutang tsone di boammaaruri.—Bala Ditiro 17:11.

24 Go ithuta Baebele ke yone fela tsela e e di gaisang tsotlhe ya go itse Jehofa. Kgaolo e e latelang e tla re thusa go tlhaloganya gore ke eng fa Baebele e sa tshwane le dibuka tse dingwe.

^ ser. 15 Fa e le gore Baebele ya gago ga e na leina leno kgotsa o batla go itse mo go oketsegileng ka bokao jwa lone le kafa o ka le bitsang ka gone, tsweetswee bala Ntlha e e Kwa Bofelong ya 1.