Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

KGAOLO 15

Tsela e e Siameng ya go Obamela Modimo

Tsela e e Siameng ya go Obamela Modimo

1. Ke mang yo o tshwanetseng go re bolelela gore re obamele Modimo jang?

MADUMEDI a le mantsi a re a ruta boammaaruri ka Modimo. Mme seo ga se boammaaruri ka gonne a ruta dilo tse di sa tshwaneng ka Modimo le kafa re tshwanetseng go mo obamela ka gone. Re ka itse jang tsela e e siameng ya go obamela Modimo? Jehofa ke ene fela a ka re bolelelang kafa re ka mo obamelang ka gone.

2. O ka itse jang tsela e e siameng ya go obamela Modimo?

2 Jehofa o re neile Baebele gore re itse kafa re tshwanetseng go mo obamela ka gone. Ka jalo, ithute Baebele mme Jehofa o tla go thusa gore o solegelwe molemo ke dithuto tsa gagwe ka gonne o a go kgathalela.—Isaia 48:17.

3. Modimo o batla gore re dire eng?

3 Batho ba bangwe ba re Modimo o amogela madumedi otlhe mme seo ga se se Jesu a se re rutileng. O ne a re: “Ga se mongwe le mongwe yo o nthayang a re, ‘Morena, Morena,’ yo o tla tsenang mo bogosing jwa magodimo, mme yo o dirang thato ya ga Rre yo o kwa magodimong o tla tsena.” Ka jalo, go botlhokwa gore re itse thato ya Modimo re bo re e dira. Eno ke kgang e e masisi ka gonne Jesu o ne a bapisa batho ba ba sa ikobeleng Modimo le dikebekwa, a re ke ba ba “dirang ka go tlhoka molao.”—Mathaio 7:21-23.

4. Jesu o ne a reng ka go dira thato ya Modimo?

4 Jesu o ne a re tlhagisa gore fa re batla go dira thato ya Modimo, re tla lebana le dikgwetlho tse dintsi. O ne a re: “Tsenang ka kgoro e tshesane; ka gonne tsela e e isang tshenyegong e atlhame e bile e bulegile, mme ba ba tsenang ka yone ba bantsi; fa kgoro e e isang botshelong yone e le tshesane le tsela e pitlagane, mme ba ba e bonang ba le mmalwa.” (Mathaio 7:13, 14) Tsela e e siameng ya go obamela Modimo e isa botshelong mme tsela e e sa siamang ya go mo obamela e isa losong. Mme gone, Modimo ga a batle gore ope a swe. O naya mongwe le mongwe tshono ya go mo itse.—2 Petere 3:9.

TSELA E E SIAMENG YA GO OBAMELA MODIMO

5. O ka lemoga jang batho ba ba obamelang Modimo ka tsela e e siameng?

5 Jesu o ne a re re kgona go lemoga batho ba ba obamelang Modimo ka tsela e e siameng. Re ba lemoga ka dilo tse ba di dumelang le ka ditiro tsa bone. O ne a re: “Lo tla ba lemoga ka maungo a bone.” Gape o ne a re: “Setlhare sengwe le sengwe se se molemo se ungwa leungo le le molemo.” (Mathaio 7:16, 17) Seo ga se reye gore batho ba ba obamelang Modimo ga ba dire diphoso go na le moo ba leka ka natla go dira se se siameng. A re ithuteng gore re ka lemoga jang batho ba ba obamelang Modimo ka tsela e e siameng.

6, 7. Ke eng baobamedi ba boammaaruri ba latela se se mo Baebeleng? Sekao sa ga Jesu se re ruta eng?

6 Ba latela se se kwadilweng mo Baebeleng. Baebele ya re: “Lokwalo lotlhe lo tlhotlheleditswe ke Modimo e bile lo tswela mosola mo go ruteng, mo go kgalemeleng, mo go tlhamalatseng dilo, mo go otlhayeng ka tshiamo, gore motho wa Modimo a tshwanelege ka botlalo, a tlhomeleletse ka botlalo go dira tiro nngwe le nngwe e e molemo.” (2 Timotheo 3:16, 17) Moaposetoloi Paulo o ne a kwalela Bakeresete a re: “E rile lo amogela lefoko la Modimo, le lo neng lwa le utlwa mo go rona, lwa le amogela, e seng jaaka lefoko la batho, mme, fela jaaka ruri le ntse, jaaka lefoko la Modimo.” (1 Bathesalonika 2:13) Baobamedi ba boammaaruri ba latela se se kwadilweng mo Lefokong la Modimo e seng dikakanyo tsa batho, dingwao kgotsa sepe fela.

7 Sengwe le sengwe se Jesu a neng a se ruta se ne se tswa mo Lefokong la Modimo. (Bala Johane 17:17.) Gantsi o ne a nopola Dikwalo. (Mathaio 4:4, 7, 10) Baobamedi ba Modimo ba etsa sekao sa ga Jesu ka gonne sengwe le sengwe se ba se rutang se tswa mo Baebeleng.

8. Jesu o ne a ruta eng ka go obamela Jehofa?

8 Ba obamela Jehofa fela. Pesalema 83:18 ya re: “Wena, yo leina la gago e leng Jehofa, wena o le esi o Mogodimodimo yo o okametseng lefatshe lotlhe.” Jesu o ne a batla gore batho ba itse gore Modimo wa boammaaruri ke mang e bile o ne a ba ruta leina la gagwe. (Bala Johane 17:6.) Jesu o ne a re: “Jehofa Modimo wa gago ke ene yo o tshwanetseng go mo obamela, e bile ke ene a le esi yo o tshwanetseng go mo direla tirelo e e boitshepo.” (Mathaio 4:10) Ka jalo, batlhanka ba Modimo ba etsa sekao sa ga Jesu. Ba obamela Jehofa fela, ba dirisa leina la gagwe e bile ba ruta ba bangwe leina la Modimo le se a tla re direlang sone.

9, 10. Baobamedi ba boammaaruri ba bontsha jang gore ba a ratana?

9 Ba tshwanetse go rata batho ba bangwe. Jesu o ne a ruta balatedi ba gagwe gore ba ratane. (Bala Johane 13:35.) Baobamedi ba boammaaruri ba tshwanetse go ratana le go utlwana fela jaaka bana ba motho go sa kgathalesege gore ba tswa kae, gore ke ba lotso lofe, gore a ke bahumi kgotsa bahumanegi. (Bakolosa 3:14) Ka jalo, ga ba ye ntweng go ya go bolaya batho ba bangwe. Baebele ya re: “Bana ba Modimo le bana ba ga Diabolo ba supega ka ntlha eno: Mongwe le mongwe yo o sa tsamayeng mo tshiamong ga a tswe mo Modimong, le ene yo o sa rateng mokaulengwe wa gagwe.” Mme gape ya re: “Re tshwanetse go ratana; e seng jaaka Kaine, yo o neng a tswa mo go yo o boikepo mme a bolaya morwarraagwe.”—1 Johane 3:10-12; 4:20, 21.

10 Ba dira sotlhe se ba ka se kgonang go thusana le go kgothatsana. (Bahebera 10:24, 25) Ba dira “se se molemo mo go botlhe.”—Bagalatia 6:10.

11. Ke eng fa re dumela gore Jesu ke ene tsela le botshelo?

11 Ba ikobela Jesu ka gonne ke ene a re letlanyang le Modimo. Baebele ya re: “Ga go na poloko mo go ope o sele, gonne ga go na leina le lengwe kafa tlase ga legodimo le batho ba le neilweng le re tshwanetseng go bolokwa ka lone.” (Ditiro 4:12) Mo Kgaolo 5 ya buka eno, re ithutile gore Jehofa o ne a romela Jesu gore a tle go swela batho ba ba kutlo. (Mathaio 20:28) Jehofa o tlhophile Jesu gore a buse lefatshe lotlhe. Ke ka moo Baebele e re bolelelang gore re tshwanetse go ikobela Jesu fa re batla go tshelela ruri.—Bala Johane 3:36.

12. Ke eng fa re sa tseye karolo mo dipolotiking?

12 Ga ba tseye karolo mo dipolotiking. Jesu o ne a sa tseye karolo mo dipolotiking. Fa a ne a sekisiwa, o ne a raya mmusi wa kwa Roma e bong Pilato a re: “Bogosi jwa me ga se karolo ya lefatshe leno.” (Bala Johane 18:36.) Fela jaaka Jesu, baobamedi ba boammaaruri ba ikanyega mo Bogosing jwa Modimo jo bo kwa legodimong, ka jalo, go sa kgathalesege gore ba nna kae, ga ba tseye karolo mo dipolotiking. Le fa go ntse jalo, Baebele e re laela gore re ikobele “balaodi ba bagolo” e leng dipuso. (Baroma 13:1) Re ikobela melao ya naga e re nnang mo go yone. Mme gone, fa melao ya naga e thulana le melao ya Modimo, re nna le boikutlo jo bo tshwanang le jwa baaposetoloi fa ba ne ba re: “Re tshwanetse go utlwa Modimo e le mmusi bogolo go batho.”—Ditiro 5:29; Mareko 12:17.

13. Baebele ya re Bogosi Jwa Modimo bo tla dira eng?

13 Ba dumela gore Bogosi Jwa Modimo ke jone fela bo tla rarabololang mathata a lefatshe. Jesu o ne a re ‘dikgang tse di molemo tsa Bogosi’ di tla rerwa mo lefatsheng lotlhe. (Bala Mathaio 24:14.) Ga go na puso epe ya batho e e ka re direlang se Bogosi Jwa Modimo bo tla re direlang sone. (Pesalema 146:3) Jesu o re rutile go rapelela Bogosi Jwa Modimo jaana: “A bogosi jwa gago bo tle. A thato ya gago e diragale le mo lefatsheng, jaaka kwa legodimong.” (Mathaio 6:10) Baebele e re bolelela gore Bogosi Jwa Modimo bo tla senya dipuso tsotlhe tsa batho mme jone “bo tla ema ka bosakhutleng.”—Daniele 2:44.

14. O akanya gore ke bomang ba ba obamelang Modimo ka tsela e e siameng?

14 Morago ga go ithuta ka dintlha tseno, ipotse go re: ‘Ke bomang ba ba rutang se se mo Baebeleng? Ke bomang ba ba bolelelang ba bangwe ka leina la Modimo? Ke bomang ba ba ratang ba bangwe e bile ba dumela gore Modimo o ne a romela Jesu go tla go re boloka? Ke bomang ba ba sa tseyeng karolo mo dipolotiking? Ke bomang ba ba bolelelang ba bangwe gore Bogosi Jwa Modimo bo tla rarabolola mathata a rona?’ Ke Basupi ba ga Jehofa fela.—Isaia 43:10-12.

O IKEMISEDITSE GO DIRA ENG?

15. Re tshwanetse go dira eng fa re batla gore Modimo a amogele kobamelo ya rona?

15 Ga go a lekana go dumela fela gore Modimo o teng. Tota le madimona a dumela gore Modimo o teng mme ga a mo ikobele. (Jakobe 2:19) Fa re batla gore Modimo a amogele kobamelo ya rona, ga re a tshwanela go dumela fela gore o teng mme gape re tshwanetse go dira se a se batlang.

16. Ke eng fa re tshwanetse go gana bodumedi jwa maaka?

16 Re tshwanetse go gana bodumedi jwa maaka fa re batla gore Modimo a amogele kobamelo ya rona. Moporofeti Isaia o ne a re: “Tswang mo gare ga gagwe, ipolokeng lo le phepa.” (Isaia 52:11; 2 Bakorintha 6:17) Ke ka moo re tshwanetseng go gana sepe fela se se amanang le kobamelo ya maaka.

17, 18. ‘Babelona yo Mogolo’ ke mang mme ke eng go potlakile gore re tswe mo go ene?

17 Bodumedi jwa maaka ke eng? Ke bodumedi bope fela jo bo re rutang go obamela Modimo ka tsela e e sa dumalaneng le Lefoko la gagwe. Baebele e bitsa madumedi otlhe a maaka e re ke ‘Babelona yo Mogolo.’ (Tshenolo 17:5) Goreng e rialo? Morago ga Morwalela wa motlha wa ga Noa, dithuto di le dintsi tsa bodumedi jwa maaka di ne tsa simolola kwa motseng wa Babelona. Dithuto tseo tsa maaka di ne tsa anama mo lefatsheng lotlhe. Ka sekai, batho ba ba neng ba nna kwa Babelona ba ne ba obamela ditlhopha tsa medimo e meraro. Tota le gompieno, madumedi a le mantsi a ruta gore go na le Modimo Rara, Modimo Morwa le Modimo Moya o o Boitshepo mme Baebele yone e ruta gore Modimo o mongwe fela e bong Jehofa le gore Jesu ke Morwawe. (Johane 17:3) Gape batho ba kwa Babelona ba ne ba dumela gore go na le karolo nngwe mo mothong e e tswelelang e tshela fa a sena go swa le gore karolo eo e ka boga kwa diheleng. Seno ga se boammaaruri.—Bona Ntlha e e Kwa Bofelong ya 14, 17, le ya 18.

18 Modimo o boleletse pele gore go ise go ye kae o tla fedisa bodumedi jotlhe jwa maaka. (Tshenolo 18:8) A o tlhaloganya lebaka la go bo o tshwanetse go tlogela bodumedi jwa maaka ka bonako? Jehofa Modimo o batla gore o dire jalo pele o thanya lomapo lo le tsebeng.—Tshenolo 18:4.

Fa o direla Jehofa o na le batho ba gagwe, o tla bo o na le masika mo lefatsheng lotlhe

19. Jehofa o tla go ema nokeng jang fa o tlhopha go mo direla?

19 Fa o tsaya tshwetso ya go tlogela bodumedi jwa maaka o bo o direla Jehofa, ditsala dingwe tsa gago kgotsa ba losika ba ka nna ba se ka ba tlhaloganya tshwetso eo mme ba ka go thatafaletsa botshelo. Jehofa ene ga a kitla a go latlha. O tla nna mongwe wa batho ba ba dimilione ba ba ratanang go tswa pelong mme o tla nna le tsholofelo ya go tshelela ruri mo lefatsheng le lesha la Modimo. (Mareko 10:28-30) Gongwe ditsala dingwe tsa gago kgotsa ba losika ba ba neng ba le kgatlhanong le tshwetso ya gago ya go direla Jehofa, ba ka feleletsa ba ithuta Baebele.

20. Ke eng fa go le botlhokwa gore o obamele Modimo ka tsela e e siameng?

20 Go ise go ye kae, Modimo o tla fedisa bosula jotlhe mme Bogosi jwa gagwe bo tla busa lefatshe lotlhe. (2 Petere 3:9, 13) Go tla bo go le monate tota! Mongwe le mongwe o tla obamela Jehofa ka tsela e Jehofa a e batlang. Ka jalo, go botlhokwa gore o tseye kgato gone jaanong mme o obamele Modimo ka tsela e e siameng.