Esethere 8:1-17

  • Moredekai o newa maemo (1, 2)

  • Esethere o ikuela kwa kgosing (3-6)

  • Kgosi e ntsha taelo e nngwe (7-14)

  • Bajuda ba golotswe e bile ba itumetse (15-17)

8  Mo letsatsing leo Kgosi Ahasueruse o ne a naya Kgosigadi Esethere ntlo ya ga Hamane,+ yo e neng e le mmaba wa Bajuda;+ mme Moredekai o ne a tla fa pele ga kgosi, ka gonne Esethere o ne a boletse gore Moredekai ke wa losika lwa gagwe.+  Foo kgosi e ne ya rola palamonwana ya yone+ e e tshwayang e e neng e e tsere mo go Hamane e bo e e naya Moredekai. Mme Esethere o ne a tlhoma Moredekai gore a okamele dithoto tsotlhe tsa ga Hamane.+  Mo godimo ga moo, Esethere o ne a bua gape le kgosi. O ne a khubama fa dinaong tsa yone mme a lela a kopa gore kgosi e thibele leano le le bosula le Hamane wa Moagage a neng a le logetse Bajuda.+  Kgosi e ne ya otlololela lore lwa segosi lwa gauta kwa go Esethere,+ mme Esethere o ne a tla a ema fa pele ga kgosi.  O ne a re: “Fa e le gore seno se itumedisa kgosi e bile fa e le gore e nkutlwela botlhoko, mme fa e le gore kgosi e bona go siame e bile ke a e itumedisa, a go kwalwe taelo ya gore go phimolwe makwalo a ga rramaano yole e bong Hamane+ morwa Hamedatha wa Moagage,+ a a neng a a kwadile gore a fedise Bajuda mo diporofenseng tsotlhe* tsa kgosi.  Gonne nka kgona jang go itshokela go leba masetlapelo a a tla welang batho ba gaetsho, le gone nka kgona jang go itshokela go bona ba losika lwa me ba bolawa?”  Ka jalo, Kgosi Ahasueruse o ne a raya Kgosigadi Esethere le Moredekai wa Mojuda a re: “Ke neile Esethere+ ntlo ya ga Hamane, mme ke laetse gore ba mo kaletse mo koteng,+ ka ntlha ya leano la gagwe la go tlhasela* Bajuda.  Jaanong lo ka kwala sepe fela se lo bonang se siame mo leineng la kgosi mo boemong jwa Bajuda lo bo lo se tshwaya ka palamonwana ya kgosi e e tshwayang, ka gonne molao o o kwadilweng mo leineng la kgosi e bile o tshwailwe ka palamonwana ya kgosi e e tshwayang ga o ka ke wa fetolwa.”+  Ka jalo, bakwaledi ba kgosi ba ne ba bidiwa ka nako eo mo kgweding ya boraro, e leng kgwedi ya Sifane,* mo letsatsing la bo23, mme ba ne ba kwala sotlhe se Moredekai a neng a se laela Bajuda, mmogo le babusi ba dikgaolo,+ balaodi le dikgosana tsa diporofense*+ go simologa kwa India go ya kwa Ethiopia, diporofense* di le 127, porofense* nngwe le nngwe e kwalelwa ka mokwalo wa yone* le setšhaba sengwe le sengwe ka puo ya sone, le Bajuda ba ne ba kwalelwa ka mokwalo wa bone* le ka puo ya bone. 10  O ne a laela gore molao oo o kwalwe mo leineng la ga Kgosi Ahasueruse a bo a o tshwaya ka palamonwana ya kgosi e e tshwayang+ mme o ne a roma barongwa ba ba tsamayang ka dipitse gore ba ise makwalo ao; ba ne ba palama dipitse tse di lobelo tse di tsamaisang makwalo, tse di ruetsweng go dirisiwa mo tirelong ya segosi. 11  Mo makwalong ano kgosi e ne e neile Bajuda mo metseng yotlhe e e farologaneng tetla ya gore ba phuthege mmogo mme ba iphemele le gore ba nyeletse, ba bolaye ba bo ba senye mophato ope fela wa setšhaba sepe kgotsa porofense* e e ka ba tlhaselang, go akaretsa basadi le bana le gore ba gape dithoto tsa bone.+ 12  Seno se ne se tla direga mo letsatsing le le lengwe mo diporofenseng* tsotlhe tsa ga Kgosi Ahasueruse, mo letsatsing la bo13 la kgwedi ya bo12, e leng kgwedi ya Adare.*+ 13  Se se kwadilweng* mo lekwalong leo se ne se tshwanetse go ntshiwa e le molao mo diporofenseng* tsotlhe. Se ne se tshwanetse go itsisiwe ditšhaba tsotlhe, gore Bajuda ba bo ba ipaakantse mo letsatsing leo gore ba ipusolosetse mo babeng ba bone.+ 14  Barongwa ba ba palameng dipitse tse di tsamaisang makwalo tse di dirisiwang mo tirelong ya segosi, ba ne ba tswa ka bonako e bile ba itlhaganetse go ya ka taelo ya kgosi. Molao oo o ne wa tlhomiwa le kwa kagong ya phemelo* ya Shushane.*+ 15  Jaanong Moredekai o ne a tswa kwa kgosing a apere diaparo tsa segosi tse di botala jwa loapi le bosweu, a rwele serwalo se segolo sa gauta, e bile a apere kobo ya letsela le le boleta la wulu e phepole.+ Mme motse wa Shushane* o ne wa goa ka boitumelo. 16  Bajuda ba ne ba golotswe,* ba ne ba itumetse thata e bile ba ne ba newa tlotlo. 17  Mme mo diporofenseng* tsotlhe le mo metseng yotlhe, gongwe le gongwe kwa taelo ya kgosi le molao wa yone o neng o fitlhile gone, Bajuda ba ne ba itumetse thata, ba dira mekete le meletlo. Batho ba le bantsi ba ditšhaba tsa lefatshe leo ba ne ba amogela tumelo ya Bajuda,+ ka gonne ba ne ba boifa Bajuda.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “mo dikgaolong tsotlhe tse di nang le taolo.”
Seheb., “ka gonne o ne a ntsha seatla sa gagwe kgatlhanong le.”
Kgotsa “dikgaolo tse di nang le taolo.”
Kgotsa “dikgaolo tse di nang le taolo.”
Kgotsa “kgaolo e e nang le taolo.”
Kgotsa “ka mokgwa wa yone wa go kwala.”
Kgotsa “ka mokgwa wa bone wa go kwala.”
Kgotsa “kgaolo e e nang le taolo.”
Kgotsa “dikgaolo tse di nang le taolo.”
Kgotsa “Khopi.”
Kgotsa “dikgaolo tse di nang le taolo.”
Kgotsa “kwa ntlong ya segosi.”
Kgotsa “Susa.”
Kgotsa “Susa.”
Seheb., “ba bona lesedi.”
Kgotsa “dikgaolo tse di nang le taolo.”