Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Ang kasipagan ay gaya ng pag-eehersisyo; makikinabang ka ngayon at sa hinaharap

 PARA SA MGA KABATAAN

11: Kasipagan

11: Kasipagan

ANG IBIG SABIHIN NITO

Ang mga taong masipag ay hindi umiiwas sa trabaho. Sa halip, gusto nilang magtrabaho para mailaan ang kanilang mga pangangailangan at para makatulong sa iba—kahit simple lang ang trabaho nila.

KUNG BAKIT ITO MAHALAGA

Sa ayaw at gusto mo, ang buhay ay punô ng responsibilidad. Sa mundong ito kung saan marami ang ayaw magbanat ng buto, makatutulong sa iyo ang kasipagan.—Eclesiastes 3:13.

“Natutuhan ko na kapag masipag ka, magiging proud ka sa sarili mo at masisiyahan ka. Dahil sa kasiyahang iyan, nagustuhan ko ang pagtatrabaho. Kapag masipag ka, magkakaroon ka rin ng magandang reputasyon.”—Reyon.

SIMULAIN SA BIBLIYA: “Sa bawat uri ng pagpapagal ay may kapakinabangan.”—Kawikaan 14:23.

ANG PUWEDE MONG GAWIN

Magkaroon ng positibong pananaw sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito.

Pagbutihin ang mga ginagawa mo. Anuman ang ginagawa mo—gawaing-bahay, assignment, o trabaho—magpokus. Kapag mahusay ka na sa isang gawain, humanap ng paraan para sumulong—gawin ito nang mas mabilis o mas mahusay. Mas mae-enjoy mo ang trabaho mo kapag mas mahusay ka na dito.

SIMULAIN SA BIBLIYA: “Nakakita ka na ba ng taong dalubhasa sa kaniyang gawain? Sa harap ng mga hari siya tatayo; hindi siya tatayo sa harap ng mga karaniwang tao.”—Kawikaan 22:29.

Tingnan kung sino ang makikinabang. Kadalasan, natutulungan mo ang iba kapag ginagampanan mo nang mahusay ang iyong responsibilidad. Halimbawa, kung masipag ka sa mga gawaing-bahay, gumagaan ang pasan ng mga kapamilya mo.

SIMULAIN SA BIBLIYA: “May higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap.”—Gawa 20:35.

Gawin ang higit sa kinakailangan. Sa halip na gawin lang ang nakaatas sa iyo, sikaping gumawa nang higit sa inaasahan sa iyo. Dahil diyan, ikaw ang may kontrol sa buhay mo—hindi dahil sa pinilit ka, kundi dahil gusto mo iyon.—Mateo 5:41.

SIMULAIN SA BIBLIYA: “Ang iyong mabuting gawa ay maging, hindi waring sapilitan, kundi ayon sa iyong sariling malayang kalooban.”—Filemon 14.

Maging timbang. Ang mga taong masipag ay hindi tamad, pero hindi rin sila workaholic. Balanse sila, at nasisiyahan kapuwa sa pagtatrabaho at sa pagrerelaks.

SIMULAIN SA BIBLIYA: “Mas mabuti ang sandakot na kapahingahan kaysa sa dalawang dakot ng pagpapagal at paghahabol sa hangin.”—Eclesiastes 4:6.