Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Higit Pang Tulong Para sa Pamilya

Higit Pang Tulong Para sa Pamilya

MAKIKITA SA BIBLIYA ANG PINAKAMAAASAHANG PATNUBAY para sa mga mag-asawa, magulang, at kabataan. Sa tulong ng mga simulain nito, susulong ang kakayahang mag-isip at magpasiya ng isa.—Kawikaan 1:1-4.

SINASAGOT DIN NG BIBLIYA ANG MAHAHALAGANG TANONG SA BUHAY, GAYA NG:

Inaanyayahan ka naming pag-aralan ang Bibliya para makita ang mga sagot sa mga tanong na ito. Panoorin ang video na Bakit Magandang Mag-aral ng Bibliya? Magpunta sa www.jw.org/tl.