ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ทัศนะของคัมภีร์ไบเบิล

การเล่นชู้

การเล่นชู้

แม้จะถือว่าความซื่อสัตย์ต่อคู่สมรสเป็นเรื่องสำคัญมากขนาดไหนก็ตาม แต่ก็ยังมีหลายครอบครัวที่ได้รับผลเสียหายร้ายแรงจากการเล่นชู้

การเล่นชู้คืออะไร?

คนทั่วไปคิดอย่างไร?

บางวัฒนธรรมมองว่าการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนอื่นนอกเหนือจากคู่ของตนไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดอะไรโดยเฉพาะฝ่ายที่เป็นสามี ส่วนบางคนก็ไม่ได้ถือว่าการแต่งงานเป็นการผูกมัดที่ถาวร

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

ในคัมภีร์ไบเบิล การเล่นชู้หมายถึงชายหรือหญิงที่แต่งงานแล้วมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ของตนด้วยความสมัครใจ (โยบ 24:15; สุภาษิต 30:20) การเล่นชู้เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจในสายตาของพระเจ้า ในอิสราเอลโบราณใครที่เล่นชู้จะมีโทษถึงตาย (เลวีติโก 18:20, 22, 29) พระเยซูเองก็สอนเหล่าผู้ติดตามท่านว่าอย่าเล่นชู้—มัดธาย 5:27, 28; ลูกา 18:18-20

ทำไมคุณควรสนใจเรื่องนี้?

คนที่เล่นชู้ทำลายคำปฏิญาณที่เคยให้ไว้กับคู่ของเขาตอนที่แต่งงานกัน นอกจากนั้น การเล่นชู้ยัง “เป็นบาปใหญ่หลวงนักต่อพระเจ้า” (เยเนซิศ 39:7-10) การเล่นชู้อาจทำให้ลูกไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เป็นครอบครัวอีกต่อไป และที่สำคัญ คัมภีร์ไบเบิลเตือนว่า “พระเจ้าจะทรงพิพากษา . . . คนเล่นชู้”—ฮีบรู 13:4

“จงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวง และจงให้เตียงสมรสปราศจากมลทิน”ฮีบรู 13:4

 การเล่นชู้ทำให้ชีวิตคู่สิ้นสุดลงไหม?

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

คัมภีร์ไบเบิลอนุญาตให้คนที่แต่งงานแล้วหย่ากับคู่ของตัวเองได้ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำผิดศีลธรรมทางเพศ (มัดธาย 19:9) นี่หมายความว่าหลังจากที่อีกฝ่ายทำผิดศีลธรรมแล้ว คู่ชีวิตที่ไม่มีความผิดมีสิทธิ์จะอยู่กับคู่ที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อไปหรือจะขอหย่าก็ได้ การตัดสินใจนี้เป็นเรื่องส่วนตัว—กาลาเทีย 6:5

พระเจ้ามองว่าการแต่งงานเป็นข้อผูกมัดชั่วชีวิตที่ถือเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ (1 โครินท์ 7:39) พระเจ้าเกลียดคนที่หย่าด้วยสาเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ไม่ชอบใจคู่ของตัวเอง ดังนั้น การตัดสินใจหย่าไม่ใช่สิ่งที่จะทำเล่น ๆ ได้มาลาคี 2:16; มัดธาย 19:3-6

“แต่เราบอกเจ้าทั้งหลายว่า ทุกคนที่หย่าภรรยาด้วยเหตุอื่นไม่ใช่เพราะนางผิดประเวณี ก็อาจทำให้นางกลายเป็นหญิงมีชู้ และผู้ใดแต่งงานกับหญิงที่หย่าแล้วนั้นก็เป็นคนเล่นชู้”มัดธาย 5:32

การเล่นชู้เป็นความผิดที่ให้อภัยไม่ได้ไหม?

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

การเล่นชู้ไม่ใช่ความผิดที่ให้อภัยไม่ได้ คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระเจ้าเมตตาคนที่แสดงความเสียใจและกลับตัวกลับใจจากความผิดที่เขาทำ รวมถึงการเล่นชู้ด้วย (กิจการ 3:19; กาลาเทีย 5:19-21) ที่จริง คัมภีร์ไบเบิลพูดถึงชายหญิงหลายคนที่เสียใจกับสิ่งที่เคยทำและเลิกเล่นชู้ และต่อมาก็สามารถเป็นมิตรกับพระเจ้าได้—1 โครินท์ 6:9-11

ความเมตตาของพระเจ้าในเรื่องนี้เห็นได้ชัดจากกรณีของกษัตริย์ดาวิดในอิสราเอลโบราณ ดาวิดเล่นชู้กับภรรยาของทหารคนหนึ่ง (2 ซามูเอล 11:2-4) คัมภีร์ไบเบิลบอกชัดเจนว่า “พระยะโฮวาไม่ทรงพอพระทัยที่ดาวิดได้กระทำอย่างนี้” (2 ซามูเอล 11:27) หลังจากได้รับการว่ากล่าว ดาวิดกลับตัวกลับใจและพระเจ้าก็ให้อภัยเขา แต่ถึงอย่างนั้นดาวิดก็ต้องรับผลที่น่าเศร้าจากการกระทำของเขาด้วย (2 ซามูเอล 12:13, 14) ต่อมา กษัตริย์โซโลมอนผู้ฉลาดปราดเปรื่องได้ยืนยันเรื่องนี้โดยบอกว่า “แต่ชายที่ล่วงประเวณีเป็นคนไม่รู้จักคิด”—สุภาษิต 6:32 ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย

สิ่งที่คุณทำได้

ถ้าคุณเคยเล่นชู้ คุณต้องขอให้ทั้งพระเจ้าและคู่สมรสให้อภัยคุณ (บทเพลงสรรเสริญ 51:1-5) คุณต้องเกลียดการเล่นชู้เหมือนที่พระเจ้าเกลียด (บทเพลงสรรเสริญ 97:10) คุณต้องตั้งใจแน่วแน่ที่จะไม่ทำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการคิดเพ้อฝันเรื่องเพศ จีบเล่น ๆ ดูภาพโป๊หนังโป๊ทุกรูปแบบ หรืออะไรก็ตามที่จะทำให้คุณสนใจเพศตรงข้ามที่ไม่ใช่คู่ของคุณ—มัดธาย 5:27, 28; ยาโกโบ 1:14, 15

ถ้าคู่ของคุณเคยเล่นชู้ ขอให้มั่นใจว่าพระเจ้าเข้าใจความรู้สึกของคุณ (มาลาคี 2:13, 14) คุณควรอธิษฐานขอให้พระองค์ช่วยและชี้นำคุณให้ก้าวเดินต่อไป “พระองค์จะทรงเป็นธุระให้” (บทเพลงสรรเสริญ 55:22) ถ้าคุณเลือกที่จะให้อภัยและอยู่กับคู่ของคุณต่อไป คุณทั้งคู่ต้องพยายามอย่างหนักเพื่อจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ของพวกคุณขึ้นมาอีกครั้ง—เอเฟโซส์ 4:32

หลังจากที่ดาวิดกลับตัวกลับใจจากการเล่นชู้ ผู้พยากรณ์นาธานบอกดาวิดว่า “พระยะโฮวาทรงโปรดยกโทษแล้ว”2 ซามูเอล 12:13