ข้ามไปยังเนื้อหา

คัมภีร์ไบเบิลอนุญาตให้มีการหย่าร้างไหม?

คัมภีร์ไบเบิลอนุญาตให้มีการหย่าร้างไหม?

คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

คัมภีร์​ไบเบิล​อนุญาต​ให้​หย่า​ได้ แต่​พระ​เยซู​ระบุ​ว่า​มี​เหตุ​ผล​เพียง​ประการ​เดียว​เท่า​นั้น​ที่​การ​สมรส​จะ​สิ้น​สุด​ได้ พระองค์​ตรัส​ว่า “ผู้​ใด​ที่​หย่า​ภรรยา​แล้ว​แต่งงาน​ใหม่​ก็​เป็น​คน​เล่นชู้ เว้น​แต่​หย่า​เพราะ​เหตุ​ที่​นาง​ผิด​ประเวณี [มี​เพศ​สัมพันธ์​กับ​ผู้​ที่​ไม่​ใช่​คู่​สมรส]”—มัดธาย 19:9

พระเจ้า​เกลียด​การ​หย่าร้าง​ที่​มี​เจตนา​ไม่​ซื่อ​หรือ​เพื่อ​หลอก​ลวง พระองค์​ถือ​ว่า​การ​ทิ้ง​คู่​สมรส​ด้วย​สาเหตุ​เล็ก ๆ น้อย ๆ เป็น​การ​ทำ​ผิด​ต่อ​พระองค์ โดย​เฉพาะ​ถ้า​เขา​ทำ​เช่น​นั้น​เนื่อง​จาก​ต้องการ​มี​คู่​ครอง​คน​ใหม่—มาลาคี 2:13-16; มาระโก 10:9