2 Samweli 10:1-19

10  Na ikawa kwamba baadaye mfalme wa wana wa Amoni+ akafa, na Hanuni mwana wake akaanza kutawala badala yake.+  Ndipo Daudi akasema: “Nitamwonyesha fadhili zenye upendo Hanuni mwana wa Nahashi, kama vile baba yake alivyonionyesha fadhili zenye upendo.”+ Basi Daudi akatuma ujumbe kupitia kwa watumishi+ wake ili kumfariji kwa sababu ya baba yake, na watumishi wa Daudi wakaingia katika nchi ya wana wa Amoni.  Hata hivyo, wakuu wa wana wa Amoni wakamwambia Hanuni bwana wao: “Je, Daudi anamheshimu baba yako machoni pako kwa kutuma kwako wafariji? Je, Daudi hakuwatuma watumishi wake kwako ili kulichunguza jiji na kulipeleleza+ na kulipindua?”+  Kwa hiyo Hanuni akawachukua wale watumishi wa Daudi, akanyoa nusu ya ndevu zao,+ akakata nusu ya mavazi yao mpaka kwenye matako yao, akawaacha waende zao.+  Baadaye watu wakamletea Daudi habari hiyo, naye akatuma watu mara moja kwenda kuwapokea, kwa sababu watu hao walikuwa wamefedheheshwa sana; na mfalme akaendelea kusema: “Kaeni katika Yeriko+ mpaka ndevu zenu ziote kabisa. Ndipo mrudi.”  Baada ya muda wana wa Amoni wakaona kuwa wamenuka+ machoni pa Daudi, na wana wa Amoni wakatuma ujumbe na kukodisha Wasiria wa Beth-rehobu+ na Wasiria wa Soba,+ watu 20,000 wanaoenda kwa miguu, na mfalme wa Maaka,+ watu 1,000, na Ishtobu, watu 12,000.  Wakati Daudi aliposikia habari hizo, akatuma Yoabu na jeshi lote na wanaume wenye nguvu.+  Nao wana wa Amoni wakaanza kutoka, wajipange katika vikosi vya vita kwenye mwingilio wa lango, pia Wasiria wa Soba na wa Rehobu,+ na Ishtobu na Maaka wakiwa peke yao uwanjani.+  Yoabu alipoona mashambulio yamekuja juu yake kutoka upande wa mbele na kutoka upande wa nyuma, mara moja akachagua baadhi ya wanaume bora+ katika Israeli na kuwapanga ili wakutane na Wasiria. 10  Na wale watu wengine waliobaki akawaweka mkononi mwa Abishai+ ndugu yake, ili awapange wakutane na wana wa Amoni.+ 11  Naye akasema: “Ikiwa Wasiria watakuwa na nguvu mno kuliko mimi, basi wewe utaniokoa; lakini ikiwa wana wa Amoni watakuwa na nguvu mno kuliko wewe, mimi pia nitakuja kukuokoa.+ 12  Uwe na nguvu, ili tujionyeshe kuwa hodari+ kwa ajili ya watu wetu na kwa ajili ya majiji ya Mungu wetu;+ naye Yehova atafanya yaliyo mema machoni pake mwenyewe.”+ 13  Ndipo Yoabu na watu waliokuwa pamoja naye wakasonga kwenda kupigana na Wasiria, nao wakakimbia kutoka mbele yake.+ 14  Basi wana wa Amoni wakaona kwamba Wasiria wamekimbia, nao wakakimbia kutoka mbele ya Abishai, kisha wakaingia ndani ya jiji.+ Halafu Yoabu akarudi kutoka kwa wana wa Amoni, akaja Yerusalemu.+ 15  Wasiria walipoona kwamba wameshindwa mbele ya Israeli, wakajikusanya pamoja. 16  Basi Hadadezeri+ akatuma watu na kuleta Wasiria waliokuwa katika eneo la ule Mto;+ kisha wakaja mpaka Helamu, naye Shobaki+ mkuu wa jeshi la Hadadezeri akiwa mbele yao. 17  Daudi alipoletewa habari hiyo, akakusanya mara moja Israeli wote na kuvuka Yordani, akaja mpaka Helamu. Sasa Wasiria wakajipanga ili kukutana na Daudi, wakaanza kupigana naye.+ 18  Na Wasiria wakakimbia+ kutoka mbele ya Israeli; na Daudi akaua kati ya Wasiria waendesha-magari+ 700 na wapanda-farasi 40,000, naye akampiga Shobaki mkuu wa jeshi, hata akafa huko.+ 19  Wakati wafalme+ wote, watumishi wa Hadadezeri, walipoona kwamba wameshindwa mbele ya Israeli,+ wakafanya amani mara moja na Israeli, wakaanza kuwatumikia;+ na Wasiria waliogopa kujaribu tena kuwaokoa wana wa Amoni.+

Maelezo ya Chini