Geneza 10:1-32

  • Originea națiunilor (1-32)

    • Urmașii lui Iafet (2-5)

    • Urmașii lui Ham (6-20)

      • Nimrod i se opune lui Iehova (8-12)

    • Urmașii lui Sem (21-31)

10  Aceasta este istoria fiilor lui Noe, a lui Sem,+ Ham și Iafet. După Potop li s-au născut fii.+  Fiii lui Iafet au fost Gomer,+ Magog,+ Madai, Iavan, Tubal,+ Meșec+ și Tiras.+  Fiii lui Gomer au fost Așchenaz,+ Rifat și Togarma.+  Fiii lui Iavan au fost Elișa,+ Tarsis,+ Chitim+ și Dodanim.  Din aceștia au provenit cei care s-au stabilit pe insule* după limbile lor, după familiile lor și după națiunile lor.  Fiii lui Ham au fost Cuș, Mițraim,+ Put+ și Canaan.+  Fiii lui Cuș au fost Seba,+ Havila, Sabta, Raema+ și Sabteca. Fiii lui Raema au fost Șeba și Dedan.  Lui Cuș i s-a născut și Nimrod. Acesta a fost primul care a ajuns puternic pe pământ.  El a devenit un vânător puternic în opoziție cu Iehova. De aceea se zice: „Ca Nimrod, un vânător puternic în opoziție cu Iehova”. 10  La început, regatul lui cuprindea* Babelul,+ Erecul,+ Acadul și Calne, în ținutul Șinearului.+ 11  Din acest ținut, el s-a dus în Asiria+ și a construit Ninive,+ Rehobot-Irul, Calahul 12  și Resenul, între Ninive și Calah: acesta* este marele oraș. 13  Lui Mițraim i s-au născut Ludim,+ Anamim, Lehabim, Naftuhim,+ 14  Patrusim,+ Casluhim (din care au provenit filistenii+) și Caftorim.+ 15  Canaan a devenit tatăl lui Sidon,+ întâiul său născut, și al lui Het,+ 16  precum și al iebusiților,+ al amoriților,+ al ghirgasiților, 17  al heviților,+ al archiților, al siniților, 18  al arvadiților,+ al țemariților și al hamatiților.+ Apoi familiile canaaniților s-au răspândit. 19  Astfel, granița canaaniților se întindea de la Sidon până la Gherar,+ de lângă Gaza,+ și până la Sodoma, Gomora,+ Adma și Țeboim,+ de lângă Lașa. 20  Aceștia au fost fiii lui Ham după familiile lor și după limbile lor, după ținuturile lor și după națiunile lor. 21  Și i s-au născut fii și lui Sem, strămoșul tuturor fiilor lui Eber+ și fratele lui Iafet, care era cel mai mare*. 22  Fiii lui Sem au fost Elam,+ Asur,+ Arpacșad,+ Lud și Aram.+ 23  Fiii lui Aram au fost Uț, Hul, Gheter și Maș. 24  Lui Arpacșad i s-a născut Șelah,+ iar lui Șelah i s-a născut Eber. 25  Lui Eber i s-au născut doi fii. Numele unuia era Peleg*,+ pentru că în timpul vieții lui a fost împărțit pământul*. Numele fratelui său era Ioctan.+ 26  Lui Ioctan i s-au născut Almodad, Șelef, Hațarmavet, Ierah,+ 27  Hadoram, Uzal, Dicla, 28  Obal, Abimael, Șeba, 29  Ofir,+ Havila și Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioctan. 30  Ținutul în care locuiau se întindea de la Meșa până la Sefar, regiunea muntoasă a Răsăritului. 31  Aceștia au fost fiii lui Sem după familiile lor și după limbile lor, după ținuturile lor și după națiunile lor.+ 32  Acestea au fost familiile fiilor lui Noe după liniile lor genealogice și după națiunile lor. Din acestea s-au răspândit națiunile pe pământ după Potop.+

Note de subsol

Sau „în regiunile de coastă”.
Sau „Primele orașe din regatul lui au fost”.
Din câte se pare, Ninive, Rehobot-Irul, Calahul și Resenul alcătuiau marele oraș.
Sau, posibil, „și fratele mai mare al lui Iafet”.
Însemnând „Împărțire”.
Sau „populația pământului”.