Geneza 25:1-34

  • Avraam se recăsătorește (1-6)

  • Moartea lui Avraam (7-11)

  • Fiii lui Ismael (12-18)

  • Nașterea lui Iacob și a lui Esau (19-26)

  • Esau își vinde dreptul de întâi născut (27-34)

25  Și Avraam și-a luat din nou o soție, pe nume Chetura.  Ea i i-a născut pe Zimran, pe Iocșan, pe Medan, pe Madian,+ pe Ișbac și pe Șuah.+  Lui Iocșan i s-au născut Șeba și Dedan. Fiii lui Dedan au fost așurimii, letușimii și leumimii.  Fiii lui Madian au fost Efa, Efer, Hanoc, Abida și Eldaa. Toți aceștia au fost fiii* Cheturei.  Mai târziu, Avraam i-a dat lui Isaac tot ce avea,+  iar fiilor concubinelor sale Avraam le-a dat daruri. Apoi, în timp ce era încă în viață, i-a trimis departe de Isaac, fiul lui,+ spre est, în țara Răsăritului.  Avraam a trăit 175 de ani.  Apoi Avraam și-a dat ultima suflare și a murit mulțumit, la o vârstă înaintată, după o viață lungă și fericită; și a fost adăugat la poporul lui*.  Fiii săi, Isaac și Ismael, l-au înmormântat în peștera Macpela, pe terenul lui Efron, fiul lui Țohar, hetitul, teren care este față în față cu Mamre+ 10  și pe care Avraam îl cumpărase de la hetiți. Acolo a fost înmormântat Avraam, alături de Sara, soția lui.+ 11  După moartea lui Avraam, Dumnezeu a continuat să-l binecuvânteze pe Isaac, fiul lui.+ Și Isaac locuia lângă Beer-Lahai-Roi.+ 12  Aceasta este istoria lui Ismael,+ fiul lui Avraam, pe care i l-a născut Agar,+ egipteanca, servitoarea Sarei. 13  Iată numele fiilor lui Ismael, descendenții lui: Nebaiot,+ întâiul născut al lui Ismael, apoi Chedar,+ Adbeel, Mibsam,+ 14  Mișma, Duma, Masa, 15  Hadad, Tema, Ietur, Nafiș și Chedma. 16  Aceștia sunt fiii lui Ismael și acestea sunt numele lor, după așezările lor și după taberele lor*, 12 căpetenii potrivit familiilor* lor.+ 17  Ismael a trăit 137 de ani. Apoi și-a dat ultima suflare și a murit; și a fost adăugat la poporul lui*. 18  Și ei* s-au stabilit în regiunea aflată între Havila,+ de lângă Șur+ – care este în apropiere de Egipt – , și Asiria. Ei s-au stabilit aproape de toți frații lor*.+ 19  Aceasta este istoria lui Isaac, fiul lui Avraam.+ Lui Avraam i s-a născut Isaac. 20  Isaac avea 40 de ani când a luat-o de soție pe Rebeca, fiica lui Betuel,+ arameeanul din Padan-Aram, și sora lui Laban, arameeanul. 21  Și Isaac îl implora pe Iehova pentru soția lui, căci era sterilă. Iehova a răspuns la implorările lui, iar Rebeca, soția lui, a rămas însărcinată. 22  Fiii din pântecele ei au început să se lovească unul pe celălalt;+ de aceea, ea a zis: „Dacă este așa, de ce să mai trăiesc?”. Astfel, ea l-a întrebat pe Iehova de ce se întâmpla lucrul acesta. 23  Iehova i-a zis: „Două națiuni sunt în pântecele tău+ și două popoare vor ieși din tine;+ o națiune va fi mai puternică decât cealaltă,+ iar cel mai mare îi va sluji celui mai mic”.+ 24  Când a sosit timpul ca ea să nască, iată că în pântecele ei erau gemeni. 25  Primul care s-a născut era complet roșu și păros de parcă avea pe el un veșmânt de păr,+ astfel că i s-a pus numele Esau*.+ 26  Apoi s-a născut fratele lui, care se ținea cu mâna de călcâiul lui Esau,+ astfel că i s-a pus numele Iacob*.+ Isaac avea 60 de ani când a născut soția lui. 27  Și băieții s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător iscusit,+ un om al câmpului. Iacob era un bărbat ireproșabil, care locuia în corturi.+ 28  Isaac îl iubea pe Esau, fiindcă îi plăcea vânatul pe care îl aducea el, însă Rebeca îl iubea pe Iacob.+ 29  Odată, în timp ce Iacob fierbea o tocană, Esau s-a întors foarte obosit de pe câmp. 30  Și Esau i-a zis lui Iacob: „Repede, te rog, dă-mi niște* tocană roșie de-acolo*, căci sunt sleit de puteri*!”. De aceea i s-a pus și numele Edom*.+ 31  Iacob a spus: „Vinde-mi mai întâi dreptul tău de întâi născut!”.+ 32  Esau a răspuns: „Iată că sunt pe moarte! La ce-mi folosește dreptul de întâi născut?”. 33  Iacob a adăugat: „Mai întâi jură-mi!”. Și el i-a jurat și i-a vândut lui Iacob dreptul său de întâi născut.+ 34  Atunci Iacob i-a dat lui Esau pâine și tocană de linte, iar acesta a mâncat și a băut. Apoi s-a ridicat și a plecat. Astfel, Esau și-a disprețuit dreptul de întâi născut.

Note de subsol

Sau „urmașii”.
Expresie poetică folosită cu referire la moarte.
Sau „taberele lor împrejmuite cu ziduri”.
Sau „clanurilor”.
Expresie poetică folosită cu referire la moarte.
Sau, posibil, „au trăit în dușmănie cu toți frații lor”.
Sau „urmașii lui Ismael”.
Însemnând „Păros”.
Însemnând „Cel ce apucă de călcâi”, „Cel ce ia locul”.
Sau „dă-mi o înghițitură de”.
Lit. „roșeață, această roșeață”.
Sau „foarte flămând”.
Însemnând „Roșu”.