Geneza 36:1-43

  • Urmașii lui Esau (1-30)

  • Regii și șeicii Edomului (31-43)

36  Aceasta este istoria lui Esau, adică Edom.+  Esau și-a luat soții dintre canaanite: pe Ada,+ fiica lui Elon, hetitul,+ pe Oholibama,+ fiica lui Ana și nepoata lui Țibeon, hevitul,  și pe Basemat,+ fiica lui Ismael și sora lui Nebaiot.+  Ada i l-a născut lui Esau pe Elifaz, Basemat i l-a născut pe Reuel,  iar Oholibama i i-a născut pe Ieuș, pe Ialam și pe Core.+ Aceștia sunt fiii lui Esau, care i s-au născut în țara Canaanului.  După aceea, Esau le-a luat pe soțiile sale, pe fiii și pe fiicele sale și pe toți membrii* casei lui, turma și toate celelalte animale ale lui și toată averea pe care o strânsese+ în țara Canaanului și a plecat în altă țară, departe de fratele său, Iacob.+  Căci bunurile lor deveniseră prea multe ca ei să mai poată locui împreună, iar țara în care locuiau* era neîncăpătoare pentru ei din cauza turmelor lor.  Astfel, Esau s-a stabilit în regiunea muntoasă a Seirului.+ Esau este numit și Edom.+  Aceasta este istoria lui Esau, tatăl edomiților, care locuiau în regiunea muntoasă a Seirului.+ 10  Acestea sunt numele fiilor lui Esau: Elifaz, fiul Adei, soția lui Esau; Reuel, fiul lui Basemat, soția lui Esau.+ 11  Fiii lui Elifaz au fost Teman,+ Omar, Țefo, Gatam și Chenaz.+ 12  Concubina lui Elifaz, fiul lui Esau, a fost Timna. După un timp, ea i l-a născut lui Elifaz pe Amalec.+ Aceștia sunt fiii Adei, soția lui Esau. 13  Aceștia sunt fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Șamah și Miza. Aceștia au fost fiii lui Basemat,+ soția lui Esau. 14  Aceștia au fost fiii Oholibamei, soția lui Esau, fiica lui Ana și nepoata lui Țibeon, pe care i i-a născut lui Esau: Ieuș, Ialam și Core. 15  Aceștia sunt șeicii* care au provenit din fiii lui Esau:+ Fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau: șeicul Teman, șeicul Omar, șeicul Țefo, șeicul Chenaz,+ 16  șeicul Core, șeicul Gatam și șeicul Amalec. Aceștia sunt șeicii din țara Edomului care au provenit din Elifaz.+ Aceștia sunt fiii Adei. 17  Aceștia sunt fiii lui Reuel, fiul lui Esau: șeicul Nahat, șeicul Zerah, șeicul Șamah și șeicul Miza. Aceștia sunt șeicii din țara Edomului+ care au provenit din Reuel. Aceștia sunt fiii lui Basemat, soția lui Esau. 18  Aceștia sunt fiii Oholibamei, soția lui Esau: șeicul Ieuș, șeicul Ialam și șeicul Core. Aceștia sunt șeicii născuți de Oholibama, fiica lui Ana și soția lui Esau. 19  Aceștia sunt fiii* lui Esau, adică Edom,+ și aceștia sunt șeicii care au provenit din el. 20  Iată fiii lui Seir, horitul, locuitorii originari ai țării:+ Lotan, Șobal, Țibeon, Ana,+ 21  Dișon, Ețer și Dișan.+ Aceștia sunt șeicii horiților, fiii lui Seir, din țara Edomului. 22  Fiii lui Lotan au fost Hori și Hemam; sora lui Lotan a fost Timna.+ 23  Aceștia sunt fiii lui Șobal: Alvan, Manahat, Ebal, Șefo și Onam. 24  Aceștia sunt fiii lui Țibeon:+ Aia și Ana. Este acel Ana care a găsit izvoarele termale în pustiu în timp ce păzea măgarii tatălui său, Țibeon. 25  Aceștia sunt copiii lui Ana: Dișon și Oholibama, fiica lui Ana. 26  Aceștia sunt fiii lui Dișon: Hemdan, Eșban, Itran și Cheran.+ 27  Aceștia sunt fiii lui Ețer: Bilhan, Zaavan și Akan. 28  Aceștia sunt fiii lui Dișan: Uț și Aran.+ 29  Aceștia sunt șeicii horiților: șeicul Lotan, șeicul Șobal, șeicul Țibeon, șeicul Ana, 30  șeicul Dișon, șeicul Ețer și șeicul Dișan.+ Aceștia sunt șeicii horiților, din țara Seirului. 31  Aceștia sunt regii care au domnit în țara Edomului+ înainte ca peste israeliți* să domnească un rege:+ 32  Bela, fiul lui Beor, a domnit în Edom, iar numele orașului său era Dinhaba. 33  Când Bela a murit, în locul lui a început să domnească Iobab, fiul lui Zerah din Boțra. 34  Când Iobab a murit, în locul lui a început să domnească Hușam, din ținutul temaniților. 35  Când Hușam a murit, în locul lui a început să domnească Hadad, fiul lui Bedad. El i-a înfrânt pe madianiți+ pe teritoriul* Moabului. Numele orașului său era Avit. 36  Când Hadad a murit, în locul lui a început să domnească Samla, din Masreca. 37  Când Samla a murit, în locul lui a început să domnească Șaul, din Rehobot-pe-Râu. 38  Când Șaul a murit, în locul lui a început să domnească Baal-Hanan, fiul lui Acbor. 39  Când Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit, în locul lui a început să domnească Hadar. Numele orașului său era Pau, iar numele soției lui era Mehetabel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab. 40  Acestea sunt numele șeicilor care au provenit din Esau, menționați după familiile, locurile și numele lor: șeicul Timna, șeicul Alva, șeicul Ietet,+ 41  șeicul Oholibama, șeicul Ela, șeicul Pinon, 42  șeicul Chenaz, șeicul Teman, șeicul Mibțar, 43  șeicul Magdiel și șeicul Iram. Aceștia sunt șeicii edomiților, după așezările lor în țara pe care o aveau în stăpânire.+ Acesta este Esau, tatăl edomiților.+

Note de subsol

Sau „toate sufletele”.
Sau „locuiau ca străini”.
Șeicul era căpetenia unui trib.
Sau „urmașii”.
Lit. „fiii lui Israel”.
Lit. „câmpia”.