Salt la conţinut

Salt la cuprins

Cartea Geneza

Capitole

Conținutul cărții

 • 1

  • Crearea cerurilor și a pământului (1, 2)

  • Pregătirea pământului în șase zile (3-31)

   • Ziua întâi: lumina; ziua și noaptea (3-5)

   • Ziua a doua: întinderea (6-8)

   • Ziua a treia: uscatul și vegetația (9-13)

   • Ziua a patra: luminătorii cerești (14-19)

   • Ziua a cincea: peștii și păsările (20-23)

   • Ziua a șasea: animalele de pe uscat; oamenii (24-31)

 • 2

  • Dumnezeu se odihnește în ziua a șaptea (1-3)

  • Iehova Dumnezeu, Cel care a făcut cerurile și pământul (4)

  • Bărbatul și femeia în grădina Edenului (5-25)

   • Omul este făcut din țărână (7)

   • Interdicția de a mânca din pomul cunoașterii (15-17)

   • Crearea femeii (18-25)

 • 3

  • Păcatul originar (1-13)

   • Prima minciună (4, 5)

  • Judecata lui Iehova împotriva rebelilor (14-24)

   • Este prezisă descendența femeii (15)

   • Alungarea din Eden (23, 24)

 • 4

  • Cain și Abel (1-16)

  • Urmașii lui Cain (17-24)

  • Set și fiul său Enos (25, 26)

 • 5

  • De la Adam la Noe (1-32)

   • Adam a avut fii și fiice (4)

   • Enoh a umblat cu Dumnezeu (21-24)

 • 6

  • Fiii lui Dumnezeu își iau soții de pe pământ (1-3)

  • Se nasc nefilimii (4)

  • Iehova este mâhnit din cauza răutății omului (5-8)

  • Noe primește porunca de a construi o arcă (9-16)

  • Dumnezeu anunță venirea Potopului (17-22)

 • 7

  • Intrarea în arcă (1-10)

  • Potopul (11-24)

 • 8

  • Apele scad (1-14)

   • Noe dă drumul unui porumbel (8-12)

  • Ieșirea din arcă (15-19)

  • Promisiunea lui Dumnezeu cu privire la pământ (20-22)

 • 9

  • Instrucțiuni pentru întreaga omenire (1-7)

   • Legea privitoare la sânge (4-6)

  • Legământul curcubeului (8-17)

  • Profeții despre urmașii lui Noe (18-29)

 • 10

  • Originea națiunilor (1-32)

   • Urmașii lui Iafet (2-5)

   • Urmașii lui Ham (6-20)

    • Nimrod i se opune lui Iehova (8-12)

   • Urmașii lui Sem (21-31)

 • 11

  • Turnul Babel (1-4)

  • Iehova încurcă limba (5-9)

  • De la Sem la Avram (10-32)

   • Familia lui Terah (27)

   • Avram pleacă din Ur (31)

 • 12

  • Avram pleacă din Haran spre Canaan (1-9)

   • Promisiunea lui Dumnezeu făcută lui Avram (7)

  • Avram și Sarai în Egipt (10-20)

 • 13

  • Avram se întoarce în Canaan (1-4)

  • Avram și Lot se despart (5-13)

  • Dumnezeu repetă promisiunea făcută lui Avram (14-18)

 • 14

  • Avram îl salvează pe Lot (1-16)

  • Melchisedec îl binecuvântează pe Avram (17-24)

 • 15

  • Legământul lui Dumnezeu cu Avram (1-21)

   • Sunt preziși cei 400 de ani de asuprire (13)

   • Dumnezeu repetă promisiunea făcută lui Avram (18-21)

 • 16

  • Agar și Ismael (1-16)

 • 17

  • Avraam va deveni tatăl multor națiuni (1-8)

   • Numele lui Avram este schimbat în Avraam (5)

  • Legământul circumciziei (9-14)

  • Numele lui Sarai este schimbat în Sara (15-17)

  • Este promis un fiu, Isaac (18-27)

 • 18

  • Trei îngeri vin la Avraam (1-8)

  • Îi este promis un fiu Sarei; ea râde (9-15)

  • Avraam pledează pentru Sodoma (16-33)

 • 19

  • Doi îngeri vin la Lot (1-11)

  • Lot și familia lui sunt îndemnați să plece (12-22)

  • Sodoma și Gomora sunt distruse (23-29)

   • Soția lui Lot se transformă într-un stâlp de sare (26)

  • Lot și fiicele lui (30-38)

   • Originea moabiților și a amoniților (37, 38)

 • 20

  • Abimelec o dă înapoi pe Sara (1-18)

 • 21

  • Nașterea lui Isaac (1-7)

  • Ismael își bate joc de Isaac (8, 9)

  • Agar și Ismael sunt alungați (10-21)

  • Legământul lui Avraam cu Abimelec (22-34)

 • 22

  • Lui Avraam i se cere să-l aducă pe Isaac ca ofrandă (1-19)

   • Binecuvântare prin descendența lui Avraam (15-18)

  • Familia Rebecăi (20-24)

 • 23

  • Moartea Sarei și locul de înmormântare (1-20)

 • 24

  • Căutarea unei soții pentru Isaac (1-58)

  • Rebeca pleacă să-l întâlnească pe Isaac (59-67)

 • 25

  • Avraam se recăsătorește (1-6)

  • Moartea lui Avraam (7-11)

  • Fiii lui Ismael (12-18)

  • Nașterea lui Iacob și a lui Esau (19-26)

  • Esau își vinde dreptul de întâi născut (27-34)

 • 26

  • Isaac și Rebeca în Gherar (1-11)

   • Promisiunea lui Dumnezeu confirmată lui Isaac (3-5)

  • Conflictul cu privire la fântâni (12-25)

  • Legământul lui Isaac cu Abimelec (26-33)

  • Cele două soții hetite ale lui Esau (34, 35)

 • 27

  • Iacob este binecuvântat de Isaac (1-29)

  • Esau cere o binecuvântare, dar nu arată căință (30-40)

  • Esau îl urăște pe Iacob (41-46)

 • 28

  • Isaac îl trimite pe Iacob în Padan-Aram (1-9)

  • Visul lui Iacob la Betel (10-22)

   • Promisiunea lui Dumnezeu confirmată lui Iacob (13-15)

 • 29

  • Iacob o întâlnește pe Rahela (1-14)

  • Iacob se îndrăgostește de Rahela (15-20)

  • Iacob se căsătorește cu Lea și cu Rahela (21-29)

  • Cei patru fii ai lui Iacob născuți de Lea: Ruben, Simeon, Levi și Iuda (30-35)

 • 30

  • Bilha îi naște pe Dan și pe Neftali (1-8)

  • Zilpa îi naște pe Gad și pe Așer (9-13)

  • Lea îi naște pe Isahar și pe Zabulon (14-21)

  • Rahela îl naște pe Iosif (22-24)

  • Turmele lui Iacob se măresc (25-43)

 • 31

  • Iacob pleacă pe ascuns spre Canaan (1-18)

  • Laban îl ajunge din urmă pe Iacob (19-35)

  • Legământul lui Iacob cu Laban (36-55)

 • 32

  • Îngerii îl întâlnesc pe Iacob (1, 2)

  • Iacob se pregătește pentru întâlnirea cu Esau (3-23)

  • Iacob se luptă cu un înger (24-32)

   • Numele lui Iacob este schimbat în Israel (28)

 • 33

  • Iacob îl întâlnește pe Esau (1-16)

  • Iacob călătorește la Sihem (17-20)

 • 34

  • Dina este violată (1-12)

  • Fiii lui Iacob acționează cu viclenie (13-31)

 • 35

  • Iacob îndepărtează dumnezeii străini (1-4)

  • Iacob se întoarce la Betel (5-15)

  • Nașterea lui Beniamin; moartea Rahelei (16-20)

  • Cei 12 fii ai lui Israel (21-26)

  • Moartea lui Isaac (27-29)

 • 36

  • Urmașii lui Esau (1-30)

  • Regii și șeicii Edomului (31-43)

 • 37

  • Visele lui Iosif (1-11)

  • Iosif și frații lui plini de invidie (12-24)

  • Iosif este vândut ca sclav (25-36)

 • 38

  • Iuda și Tamar (1-30)

 • 39

  • Iosif în casa lui Potifar (1-6)

  • Iosif respinge avansurile soției lui Potifar (7-20)

  • Iosif în închisoare (21-23)

 • 40

  • Iosif interpretează visele deținuților (1-19)

   • „Lui Dumnezeu îi aparțin interpretările” (8)

  • Ziua de naștere a faraonului (20-23)

 • 41

  • Iosif interpretează visele faraonului (1-36)

  • Iosif este înălțat de faraon (37-46a)

  • Iosif administrează hrana (46b-57)

 • 42

  • Frații lui Iosif pleacă în Egipt (1-4)

  • Iosif îi întâlnește pe frații săi și îi pune la încercare (5-25)

  • Frații lui Iosif se întorc acasă, la Iacob (26-38)

 • 43

  • A doua călătorie a fraților lui Iosif în Egipt; îl iau și pe Beniamin (1-14)

  • Iosif îi întâlnește din nou pe frații săi (15-23)

  • Iosif ia masa cu frații săi (24-34)

 • 44

  • Paharul de argint al lui Iosif în sacul lui Beniamin (1-17)

  • Iuda face implorări pentru Beniamin (18-34)

 • 45

  • Iosif își dezvăluie identitatea (1-15)

  • Frații lui Iosif merg să-l aducă pe Iacob (16-28)

 • 46

  • Iacob și familia lui se mută în Egipt (1-7)

  • Numele celor care s-au mutat în Egipt (8-27)

  • Iosif se întâlnește cu Iacob la Gosen (28-34)

 • 47

  • Iacob înaintea faraonului (1-12)

  • Iosif administrează țara cu înțelepciune (13-26)

  • Israel se stabilește în Gosen (27-31)

 • 48

  • Iacob îi binecuvântează pe cei doi fii ai lui Iosif (1-12)

  • Efraim primește o binecuvântare mai mare (13-22)

 • 49

  • Profeția lui Iacob pe patul de moarte (1-28)

   • Șilo va veni prin Iuda (10)

  • Instrucțiunile lui Iacob privind înmormântarea sa (29-32)

  • Moartea lui Iacob (33)

 • 50

  • Iosif îl înmormântează pe Iacob în Canaan (1-14)

  • Iosif își asigură frații că i-a iertat (15-21)

  • Ultimele zile ale lui Iosif și moartea sa (22-26)

   • Porunca lui Iosif privitoare la oasele sale (25)