Geneza 49:1-33

  • Profeția lui Iacob pe patul de moarte (1-28)

    • Șilo va veni prin Iuda (10)

  • Instrucțiunile lui Iacob privind înmormântarea sa (29-32)

  • Moartea lui Iacob (33)

49  Și Iacob și-a chemat fiii și a zis: „Strângeți-vă ca să vă spun ce vi se va întâmpla în viitor*.  Adunați-vă și ascultați, fii ai lui Iacob, da, ascultați-l pe Israel, tatăl vostru!  Ruben,+ tu ești întâiul meu născut,+ vigoarea mea și primul rod al puterii mele de procreare, cel dintâi în demnitate și cel dintâi în tărie.  Să n-ai întâietate, pentru că ai fost nestăvilit ca apele și te-ai urcat în patul tatălui tău.+ Atunci mi-ai pângărit* patul. S-a urcat în el!  Simeon și Levi sunt frați.+ Armele lor sunt instrumente ale violenței.+  Nu te însoți cu ei, sufletul* meu! Nu te alătura adunării lor, onoarea mea*, fiindcă au omorât oameni în mânia lor+ și au tăiat tendoanele taurilor pentru plăcerea lor.  Blestemată să fie mânia lor, căci este plină de cruzime, și furia lor, căci este necruțătoare!+ Îi voi risipi pe teritoriul lui Iacob și îi voi împrăștia pe teritoriul lui Israel.+  Pe tine, Iuda,+ frații tăi te vor lăuda.+ Tu îi vei învinge pe dușmanii tăi.*+ Fiii tatălui tău se vor pleca înaintea ta.+  Iuda este un pui de leu.+ Te vei ridica după ce vei mânca prada, fiul meu. El s-a lăsat jos și s-a culcat ca un leu, iar pe un leu cine îndrăznește să-l scoale? 10  Sceptrul nu se va îndepărta de la Iuda,+ nici toiagul de conducător de la el*, până va veni Șilo*;+ și de el vor asculta popoarele.+ 11  El își va lega măgarul de o viță-de-vie și puiul măgăriței de o viță aleasă, își va spăla hainele în vin și veșmântul în sângele strugurilor. 12  Ochii lui sunt roșii de la vin, iar dinții lui sunt albi de la lapte. 13  Zabulon+ va locui aproape de țărmul mării, aproape de țărmul unde sunt ancorate corăbiile,+ și granița lui se va întinde spre Sidon.+ 14  Isahar+ este un măgar cu oase puternice, culcat între cei doi desagi legați de șaua lui. 15  El va vedea că locul de odihnă este bun și că țara este plăcută. Își va pleca umărul ca să poarte povara și va fi dispus să facă munci grele, ca de sclav. 16  Dan,+ unul dintre triburile lui Israel, va judeca poporul.+ 17  Dan va fi un șarpe la marginea drumului, o viperă cu corn la marginea cărării, care mușcă de picior* calul, făcând călărețul să cadă pe spate.+ 18  Voi aștepta salvarea de la tine, o, Iehova! 19  Pe Gad+ îl va ataca o ceată de jefuitori, dar el îi va ataca din spate*.+ 20  Pâinea* lui Așer+ va fi din belșug* și el va da hrană demnă de un rege.+ 21  Neftali+ este o cerboaică zveltă. El rostește cuvinte plăcute.+ 22  Iosif+ este vlăstarul unui pom roditor, al unui pom roditor de lângă un izvor, care își întinde ramurile peste zid. 23  Însă arcașii l-au tot hărțuit, au tras în el și l-au urât neîncetat.+ 24  Totuși, arcul său a rămas neclintit,+ iar mâinile sale au continuat să fie puternice și iuți.+ Aceasta s-a datorat mâinilor puternicului lui Iacob, păstorului, pietrei lui Israel. 25  El* provine de la Dumnezeul tatălui tău, care te va ajuta. El este cu Cel Atotputernic, care te va binecuvânta cu binecuvântările cerurilor de sus, cu binecuvântările adâncului de jos,+ cu binecuvântările sânilor și ale pântecelui. 26  Binecuvântările tatălui tău vor întrece binecuvântările munților eterni și binecuvântările dealurilor veșnice.+ Ele vor rămâne pe capul lui Iosif, pe creștetul celui ales dintre frații lui.+ 27  Beniamin+ va sfâșia ca un lup.+ Dimineață va mânca animalul prins, iar seara va împărți prada”.+ 28  Din toți aceștia provin cele 12 triburi ale lui Israel și aceasta este ceea ce le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a dat fiecăruia o binecuvântare potrivită pentru el.+ 29  Apoi le-a poruncit: „Eu voi fi adăugat la poporul meu*.+ Înmormântați-mă lângă părinții mei, în peștera de pe terenul lui Efron, hetitul,+ 30  peștera de pe terenul Macpela, față în față cu Mamre, în țara Canaanului, teren pe care Avraam l-a cumpărat de la Efron, hetitul, ca să aibă o proprietate ca loc de înmormântare. 31  Acolo au fost înmormântați Avraam și Sara,+ soția lui. Acolo au fost înmormântați Isaac+ și Rebeca, soția lui, și acolo am înmormântat-o eu pe Lea. 32  Terenul și peștera de pe el au fost cumpărate de la hetiți”.+ 33  După ce le-a dat aceste instrucțiuni fiilor săi, Iacob și-a tras picioarele în pat și și-a dat ultima suflare; și a fost adăugat la poporul lui*.+

Note de subsol

Lit. „la sfârșitul zilelor”.
Sau „profanat”.
Sau, posibil, „înclinația inimii mele”. Lit. „gloria mea”.
Lit. „Mâna ta va fi pe gâtul dușmanilor tăi”.
Lit. „dintre picioarele lui”.
Însemnând „Cel căruia îi aparține”.
Lit. „de călcâie”.
Lit. „la călcâie”.
Sau „Hrana”.
Lit. „grasă”.
Adică Iosif.
Expresie poetică folosită cu referire la moarte.
Expresie poetică folosită cu referire la moarte.