Geneza 1:1-31

 • Crearea cerurilor și a pământului (1, 2)

 • Pregătirea pământului în șase zile (3-31)

  • Ziua întâi: lumina; ziua și noaptea (3-5)

  • Ziua a doua: întinderea (6-8)

  • Ziua a treia: uscatul și vegetația (9-13)

  • Ziua a patra: luminătorii cerești (14-19)

  • Ziua a cincea: peștii și păsările (20-23)

  • Ziua a șasea: animalele de pe uscat; oamenii (24-31)

1  La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul.+  Pământul era fără formă și pustiu*, iar deasupra adâncului de ape*+ era întuneric; și forța activă+ a lui Dumnezeu* se mișca pe deasupra apelor.+  Și Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!”. Și a fost lumină.+  Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a început să separe lumina de întuneric.  Dumnezeu a numit lumina „zi”, iar întunericul l-a numit „noapte”.+ Și a fost seară și a fost dimineață: ziua întâi.  Apoi Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere+ între ape și să se separe apele de ape!”.+  Și Dumnezeu a făcut întinderea și a separat apele care erau dedesubtul întinderii de apele care erau deasupra întinderii.+ Și așa a fost.  Dumnezeu a numit întinderea „cer”. Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a doua.  Apoi Dumnezeu a zis: „Să se adune la un loc apele de sub cer și să apară uscatul!”.+ Și așa a fost. 10  Dumnezeu a numit uscatul „pământ”,+ iar apele adunate le-a numit „mări”.+ Și Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.+ 11  Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea pământul iarbă, plante cu sămânță și pomi fructiferi, care fac fructe cu sămânță, după felul lor!”. Și așa a fost. 12  Pământul a început să dea iarbă, plante cu sămânță+ și pomi care fac fructe cu sămânță, după felul lor. Și Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 13  Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a treia. 14  Apoi Dumnezeu a zis: „Să fie luminători+ pe întinderea cerului ca să separe ziua de noapte;+ ei vor servi drept semne care vor indica anotimpurile, zilele și anii.+ 15  Ei vor străluci pe întinderea cerului ca să lumineze pământul”. Și așa a fost. 16  Dumnezeu a făcut cei doi luminători mari, luminătorul mai mare ca să stăpânească ziua+ și luminătorul mai mic ca să stăpânească noaptea, precum și stelele.+ 17  Astfel, Dumnezeu i-a pus pe întinderea cerului ca să lumineze pământul, 18  ca să stăpânească în timpul zilei și al nopții și ca să separe lumina de întuneric.+ Și Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 19  Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a patra. 20  Apoi Dumnezeu a zis: „Să mișune în ape viețuitoare* și să zboare păsări* deasupra pământului, pe întinderea cerului!”.+ 21  Și Dumnezeu a creat viețuitoarele marine uriașe* și toate viețuitoarele* care mișună în ape, după felul lor, și toate viețuitoarele înaripate care zboară, după felul lor. Și Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 22  Atunci Dumnezeu le-a binecuvântat zicând: „Înmulțiți-vă și deveniți numeroase și umpleți apele mării,+ iar păsările* să devină numeroase pe pământ!”. 23  Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a cincea. 24  Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea pământul viețuitoare* după felul lor: animale domestice, animale târâtoare* și animale sălbatice, după felul lor!”.+ Și așa a fost. 25  Dumnezeu a făcut animalele sălbatice după felul lor, animalele domestice după felul lor și toate animalele târâtoare după felul lor. Și Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 26  Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem+ om după chipul+ și asemănarea+ noastră; ei să stăpânească peste peștii mării, peste păsările* cerului, peste animalele domestice, peste tot pământul și peste toate animalele târâtoare care se mișcă pe pământ”.+ 27  Și Dumnezeu a creat omul după chipul său, l-a creat după chipul lui Dumnezeu; i-a creat bărbat și femeie.+ 28  Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Înmulțiți-vă și deveniți numeroși, umpleți pământul+ și supuneți-l;+ și stăpâniți+ peste peștii mării, peste păsările* cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ!”. 29  Apoi Dumnezeu a zis: „Iată că vă dau toate plantele cu sămânță de pe întregul pământ și toți pomii care fac fructe cu sămânță. Să vă servească drept hrană.+ 30  Și tuturor animalelor sălbatice de pe pământ, tuturor păsărilor* cerului și tuturor viețuitoarelor care se mișcă pe pământ și în care este viață* le dau ca hrană+ toate plantele verzi”. Și așa a fost. 31  Dumnezeu a văzut tot ce făcuse și iată că totul era foarte bun.+ Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a șasea.

Note de subsol

Sau „gol”.
Sau „deasupra apelor învolburate”.
Sau „spiritul lui Dumnezeu”.
Termenul ebraic se referă atât la păsări, cât și la alte viețuitoare înaripate, cum ar fi insectele zburătoare.
Sau „suflete vii”.
Sau „monștrii marini”.
Sau „sufletele vii”.
Termenul ebraic se referă atât la păsări, cât și la alte viețuitoare înaripate, cum ar fi insectele zburătoare.
Sau „suflete vii”.
Sau „animale care se mișcă”, din care fac parte, se pare, reptilele și forme de viață animală care nu sunt incluse în categoriile menționate.
Termenul ebraic se referă atât la păsări, cât și la alte viețuitoare înaripate, cum ar fi insectele zburătoare.
Termenul ebraic se referă atât la păsări, cât și la alte viețuitoare înaripate, cum ar fi insectele zburătoare.
Termenul ebraic se referă atât la păsări, cât și la alte viețuitoare înaripate, cum ar fi insectele zburătoare.
Sau „viață ca suflet”, „suflet viu”.